• English
  • Eesti
UudisedUudised

Uus ravimiregister

18.11.2016
Printer-friendly version

Ravimiregister on riiklik register, kust leiate teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris näiteks kirjas ka ravimi soodustuse info ja Eestis kehtiv piirhind.

Uue registri leiab veebiaadressilt http://ravimiregister.ravimiamet.ee/ või lingina meie veebilehe avalehelt - Otsi ravimit või Ravimiregister

Täiendasime ravimiregistrit infoga piirhinnaaluste preparaatide ning pakendite viimatise sisseveo kohta. Uuendasime otsinguvälju ning nüüd pakub süsteem vasteid kui otsingulahtrisse on trükitud vähemalt kolm tähte. Samuti on nüüd ühest kohast leitavad nii inimestel kasutatavad kui veterinaarravimid.

Lisasime ravimite juurde pakendikoodide info, mis võimaldavad iga konkreetse pakendi ühest identifitseerimist ning on kohustuslikud kasutada infosüsteemides.

Endiselt leiab registrist iga ravimi juurest selle ravimiomaduste kokkuvõtte (SPC) ning pakendi infolehe (PIL). Esimene neist on mõeldud eelkõige tervishoiutöötajatele ning sellesse on koondatud kogu teaduslikult tõendatud teave ravimi kohta, st uuringutega tõestatud näidustused, annustamisjuhised, teadaolevad riskid, koostoimed teiste ravimitega ja hoiatused. Pakendi infoleht on ravimiomaduste kokkuvõttel põhinev lühendatud tekst, mis on arusaadav ka tavakodanikule.

Uus ravimiregister asendab koodikeskuse, mis kuvas ravimite pakendite infot. Kõik x-tee teenused jäävad samaks. 

Igasugune tagasiside uuenenud ravimiregistri toimimise kohta on oodatud e-posti aadressile info@ravimiamet.ee.