• English
  • Eesti
UudisedUudised

Vastavalt ravimiseadusele avalikustab Ravimiamet teabe apteegiteenuse osutamise tegutsemiskoha loomise võimalusest Tallinnas

05.10.2007
Printer-friendly version

 

Tulenevalt ravimiseaduse § 421 lg 1, 4 ja 5 teatab Ravimiamet üldapteegi või üldapteegi struktuuriüksuse tegutsemiskoha loomise võimalusest Tallinna linnas.

Taotlused üldapteegi või selle struktuuriüksuse avamise õiguse saamiseks tuleb vastavalt ravimiseadusele esitada Ravimiametile 14 päeva jooksul pärast teabe avalikustamist s.o hiljemalt 19. oktoobriks 2007. a.

Taotluses esitatavad andmed ja vajalikud dokumendid:

  1. taotleja nimi,
  2. aadress,
  3. registri- või isikukood,
  4. kontaktandmed,
  5. Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse tõend taotleja maksuvõlgnevuste puudumise kohta,
  6. taotleja täpsustus, kas soovitakse avada üldapteek või selle struktuuriüksus.

 

Taotluse kinnitab taotleja esindamisõigust omav isik allkirja ja kuupäevaga.

 

Laekunud nõuetekohased taotlused vaatab Ravimiamet läbi 1 kuu jooksul. Kui nõuetekohaseid taotlusi laekus rohkem kui üks, eelistatakse üldapteegi avamise õiguse taotlejaid. Kui üldapteegi avamise taotlusi laekus rohkem kui üks, heidetakse nende esitajate vahel liisku. Kui laekusid ainult üldapteegi struktuuriüksuse avamise taotlused, heidetakse liisku nende esitajate vahel. Ravimiamet teavitab eelnevalt nõuetekohaste taotluste esitajaid liisuheitmise toimumisest. Taotluse esitaja seaduslikel või volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures. Liisuheitmise tulemused tehakse Ravimiameti veebilehel teatavaks kolme tööpäeva jooksul alates liisuheitmise toimumise päevast.

 

Täiendav informatsioon telefonil 7 374 140 või e-posti aadressil sam@sam.ee