• English
  • Eesti
UudisedUudised

Veeni manustatavad rauapreparaadid – täiendavad soovitused allergiliste reaktsioonide käsitlemiseks

02.07.2013
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) lõpetas ülevaate, mis käsitleb veeni manustatavate rauda sisaldavate ravimite kasutamist rauapuuduse ja rauavaegusest tingitud aneemia (madal punaliblede arv) raviks. Ülevaatesse kaasati järgmised raua kompleksid: karboksümaltoosiga, dekstraaniga, glükonaadiga, isomaltosiidiga, sahharoosiga ja sukroosiga. CHMP leidis, et nende ravimite kasu ületab riske, tingimusel, et rakendatakse allergiliste reaktsioonide vähendamiseks adekvaatseid riskivähendamise meetmeid.

Veeni manustatavaid rauapreparaate kasutatakse juhul, kui ei saa kasutada suukaudseid preparaate või need ei toimi. Kõigil veeni manustatavatel rauapreparaatidel on allergiliste reaktsioonide väike tekkerisk, mis võib olla eluohtlik, kui neid ei ravita õigeaegselt. Komitee leidis, et preparaate võib manustada vaid sellistes tingimustes, kus on olemas elustamiseks vajalikud vahendid, et allergiliste reaktsioonide tekkel oleks võimalik neid kohe ravida. Lisaks leidis CHMP, et esmalt antav väike testannus ei aita usutavalt ennustada, kuidas patsient reageerib koguannusele. Seetõttu ei soovitata enam testannuse kasutamist, kuid selle asemel soovitatakse patsiendi hoolikat jälgimist veeni manustatava raua iga annuse korral, isegi kui eelmisi annuseid talus patsient hästi.

CHMP leidis ka, et võimalike allergiliste reaktsioonide tõttu tohib veeni manustatavaid rauapreparaate kasutada raseduse ajal ainult äärmise vajaduse korral. Ravi peaks piirduma teise või kolmanda trimestriga, tingimusel, et ravist saadav kasu ületab kindlalt riskid sündimata lapsele. Edasised tegevused peaksid hõlmama allergiliste reaktsioonide kõrvaltoime teatiste iga-aastast ülevaatamist ja veeni manustatavate rauapreparaatide ohutuse uuringuid. 

Teave patsientidele

• Veeni manustatavaid rauapreparaate kasutatakse siis, kui suu kaudu pole võimalik rauaasendajaid manustada või need ei toimi. Süsted võivad harvadel juhtudel põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Kui teile manustatakse rauapreparaate veeni, jälgib teie arst teid hoolikalt allergiliste reaktsioonide suhtes süsti ajal ning vähemalt 30 minutit pärast süsti.

• Kui teile määratakse veeni manustatav rauapreparaat, peate kohe arstile rääkima, kui teil on varem esinenud allergiline reaktsioon veeni manustatavatele rauapreparaatidele. Peate rääkima arstile ka seda, kui teil on teatud immuunsüsteemi mõjutavad haigused ja põletikku põhjustavad haigused (nt reumatoidartriit), anamneesis astma, ekseem või teised allergiad, kuna sel juhul on suurem tõenäosus allergiliste reaktsioonide tekkeks.

• Kui teil esinevad allergilisele reaktsioonile iseloomulikud tunnused (nagu nt pearingluse tunne, näoturse ja hingamisraskus), peate sellest kohe arstile või õele rääkima.

• Kui teil on täiendavaid küsimusi, rääkige neist oma arstiga.

Teave tervishoiutöötajatele

• Veeni manustatavad rauapreparaadid võivad põhjustada tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone, mis võivad olla fataalsed.

• Olemasolevad andmed kinnitavad, et allergilised reaktsioonid võivad tekkida ka neil patsientidel, kes ei reageerinud testannusele, seetõttu ei soovitata enam testannuseid kasutada. Selle asemel on vajalik patsiendi hoolikas jälgimine veeni manustatava raua iga annuse korral, isegi siis, kui eelmisi annuseid talus patsient hästi.

• Veeni manustatavaid rauapreparaate võib manustada tingimustes, kus on tagatud elustamisvahendite olemasolu ja ainult selleks väljaõppe saanud personali poolt, kes oskavad hinnata ja ravida anafülaktilisi ja anafülaktoidseid reaktsioone. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ülitundlikkusreaktsioonide suhtes veeni manustatava rauapreparaadi süsti ajal ja vähemalt 30 minutit pärast süsti. 

• Ülitundlikkusreaktsioonide korral peavad tervishoiutöötajad kohe lõpetama raua manustamise ja alustama ülitundlikkusreaktsiooni ravi.

• Veeni manustatavad rauda sisaldavad ravimid on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb ülitundlikkus toimeaine või abiainete suhtes. Veeni manustatavaid rauapreparaate ei tohi kasutada ka patsientidel, kellel on tõsine ülitundlikkus mõne teise parenteraalse rauapreparaadi suhtes.

• Ülitundlikkuse risk on kõrgem patsientidel, kellel on teadaolevad allergiad või immuunsüsteemi või põletikulised haigused ja patsientidel, kellel on anamneesis raske astma, ekseem või teised atoopilised allergiad.

• Veeni manustatavaid rauapreparaate tohib kasutada rasedatel ainult äärmise vajaduse korral,  tingimusel, et ravist saadav kasu ületab kindlalt võimalikud tõsised riskid lootele, nagu nt anoksia ja loote distress.  Ravi peaks piirduma teise või kolmanda trimestriga. Tervishoiutöötajad peavad teavitama patsiente ülitundlikkusreaktsioonide riskist ja võimalikest sümptomitest, et nad oskaksid reaktsiooni tekke korral kohe arsti poole pöörduda.

Täiendav informatsioon

Eestis on müügiluba järgmistel parenteraalselt manustatavatel rauapreparaatidel: Ferinject, Ferrologic, Venofer, Cosmofer, Ferrum Lek, Monofer, Rienso.   

Eestis kasutab parenteraalselt manustatavaid rauapreparaate Ravimiameti ravimistatistika andmeil iga päev ligikaudu 46 patsienti. 

Ajavahemikul 2006.-2012. a on Eesti Ravimiametisse saadetud 3 teatist seoses parenteraalsete rauapreparaatidega, neist kahel juhul oli tegemist allergiliste reaktsioonidega.

Lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehel ja Ravimiametist: info@ravimiamet.ee.