• English
  • Eesti

Veterinaarravimi Caninsulin vet tarneraskus

04.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Intervet International B.V. teatas veterinaarravimi Caninsulin vet 40 RÜ/ml süstesuspensiooni (toimeaine keskmise toimeajaga seainsuliin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2018. aasta lõpuni. Teisi sama toimeainega veterinaarravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata ravimi kasutamist Eestis.