• English
  • Eesti

Veterinaarravimi kõrvaltoime teatis

Printer-friendly version

1 Teate esitaja | 2 Patsient (loom) | 3 Kahtlustatav ravim | 4 Teised kasutatavad ravimid | 5 Kõrvaltoime loomal | 6 Kõrvaltoime inimesel

 

Teate esitaja