• English
  • Eesti

Veterinaarravimi Perlutex tarneraskus

26.10.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Dechra Veterinary Products A/S esindaja teatas veterinaarravimi Perlutex 5 mg tablettide (toimeaine medroksüprogesteroon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teis sama toimeaine sisaldusega veterinaarravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata ravimi kasutamist Eestis.