• English
  • Eesti

Veterinaarravimite Intraseal ja Noroclox DC tarneraskused

23.04.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Norbrook Laboratories Limited esindaja teatas järgmiste veterinaarravimite tarneraskustest:

  • Intraseal 2,6 g/4 g intramammaarsuspensiooni 4 g N24 (toimeaine vismutsubnitraat) tarneraskus kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2018. Teisi sama toimeaine ja ravimvormiga preparaate hetkel Eestis ei turustata, ravi jätkamiseks tuleb ühendust võtta veterinaararstiga.
  • Noroclox DC 500 mg/4,5 g intramammaarsuspensiooni N24 ja N120 (toimeaine kloksatsilliin) tarneraskus kestab eeldatavasti mai lõpuni 2018. Teised sama toimeainega ravimid on saadaval.