• English
  • Eesti

Veterinaarravimite Lactaclox ja Ampiclox LC tarneraskus

20.09.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Norbrook Laboratories Limited esindaja teatas veterinaarravimi Lactaclox 10,71 mg + 28,57 mg/ml intramammaarsuspensiooni (toimeained ampitsilliin ja kloksatsilliin) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada.

Müügiloa hoidja Zoetis Belgium SA esindaja teatas veterinaarravimi Ampiclox LC 75 mg + 200 mg /annuses intramammaarsuspensiooni (toimeained ampitsilliin ja kloksatsilliin) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada.

Teisi samade toimeainete kombinatsiooni ja näidustusega ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata ravimi kasutamist Eestis.