• English
  • Eesti
UudisedUudised

Vitamiin C suurte annuste kasutamine COVID-19 puhul ei ole tõenduspõhine

14.04.2020
Printer-friendly version

Ajakirjanduses on kirjeldatud vitamiin C suurte annuste veeni manustamist COVID-19 patsientide ravis, kuid hetkel pole selle kasulikkus Covid-19 puhul tõestatud.

Hiljuti koostas Austraalia ravimiamet lühikese ülevaate andmetest vitamiin C kasutamise kohta infektsioonide ravis, mis ei leidnud inimuuringutel põhinevat teaduslikku toetust selle kasutamiseks COVID-19 puhul. Ravimiametile ei ole teada uusi kliinilisi teadusandmeid ülevaates kirjeldatutega võrreldes.

Kuna vitamiin C võimaliku kasuliku toime teoreetiline alus COVID-19 puhul ei ole üheselt selge ning varasemad uuringud intensiivravipatsientidel teistel näidustustel on andnud vastakaid tulemusi, ei peeta selle toimet COVID-19 puhul eriti tõenäoliseks. Seetõttu ei ole näiteks Maailma Terviseorganisatsioon seda kaasanud COVID-19 kõige paljulubavamate raviviiside kliinilisse uuringusse (Solidarity).

Maailmas (Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Türgis ja Itaalias) on siiski käimas või kavandamisel kümmekond kliinilist uuringut, mis püüavad selgitada vitamiin C rolli, üksi või koos teiste ravimitega kasutatuna, COVID-19 ennetuses või ravis.

Vitamiin C manustamine ka üsna suurtes annustes on üldjuhul ohutu. Suukaudse üleannustamise tavaliseks kõrvaltoimeks on seedetrakti häired, veenisisese manustamise puhul on harv ohtlik kõrvaltoime neerukahjustus, eriti varasema ägeda või kroonilise neerukahjustuse foonil (mis võib COVID-19 patsientidel esineda).