Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asutuse dokumendid

Ravimiameti dokumendiregistri avalikust vaatest leiab alates 1. jaanuarist 2016 Ravimiameti dokumendiregistris registreeritud ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentid– saabunud ja väljastatud kirjad, otsused, ettekirjutused, käskkirjad ja lepingud. 

Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide kohta on registris avalikustatud ainult registriandmed. Nende dokumentide kohta on võimalik esitada Ravimiametile teabenõue, mis võimaldab tutvuda dokumendiga ulatuses, millele kehtestatud juurdepääsupiirang ei laiene.

Juurdepääsupiirangute info ja alused on toodud Ravimiameti dokumentide liigitusskeemis ning dokumendiregistris dokumendi registriandmetes.

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid on juurdepääsupiiranguga. Seepärast ei avalikustata neid dokumendiregistris, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.

Vanemaid kui 01.01.2016 dokumente saab vajadusel teabenõude korras Ravimiametist.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikus registris.

Viimati uuendatud: 08.03.2024