Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tule meile!

Ravimiametis töötab ca 100 inimest, kellest enamus on kõrgharidusega proviisorid, arstid, veterinaararstid, õed, keemikud, bioloogid, geenitehnoloogid jne. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat. Töötajad on nooruslikud ja aktiivsed nii tööalaselt kui ka tööväliselt, et üheskoos koosolemise rõõm ei raugeks.

Huvitav ja mitmekülgne töö pädevate inimeste keskel

Ravimiameti töötajad panustavad iga päev, et Eestis oleksid kasutusel tõhusad, kvaliteetsed ja ohutud ravimid. Kaitseme seeläbi nii inimeste kui ka loomade tervist. 

Töö Ravimiametis on huvitav, mitmekesine ja vastutusrikas, pakkudes väljakutseid nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ravimiamet on osa Euroopa Liidu ravimiametite võrgustikust – anname selle toimimisse oma panuse tööga töörühmades ning juhime ka ise töörühmi. 

Ravimiameti üks oluline tugitala on töötajate pädevus. Mitmed meie töötajad on oma ala tippeksperdid, kellele võib julgelt toetuda ning kelle arvamust hindavad kõrgelt ka Euroopa kolleegid. Pädevad, asjalikud ja sõbralikud kolleegid moodustavadki Ravimiameti ühtse meeskonna. Ka organisatsiooni uuringu tulemused on näidanud, et kõige rohkem hindavad Ravimiameti töötajad ametis töötamise juures oma kolleege ja ühist meeskonnatunnet.

Toetame iga inimese soovi areneda ja ennast täiendada, pakume arengu- ja koolitusvõimalusi nii Eestis kui mujal. Peale traditsiooniliste koolituste on võimalik stažeerida Euroopa Liidu sidusasutustes. Meil on juurdepääs tänapäevasele erialasele kirjandusele ja andmebaasidele. Uutele töötajatele määrame tööalaseks juhendamiseks ja sujuvaks sisselamiseks juhendaja, kellele toetuda ja kellelt õppida parimaid praktikaid.

Ravimiameti töötajatel on võimalus teha kaugtööd ning kasutada paindlikku tööaega.

Ravimiameti töötajad augustis 2021. (Foto: Juta Kraav) 

Töötajate heaolu, tunnustamine ja ühised ettevõtmised

Ravimiamet hoolib oma töötajate tervisest ja heaolust. Tegeleme järjepidevalt töötajate töökeskkonna ja töötervishoiu parendamisega, sealhulgas arvestame töötajate personaalsete vajadustega. Tagatud on tervisekulude osaline hüvitamine – tagame võimaluse külastada spordiklubisid ning osaleda erinevates treeningutes, taastusravis, kasutada füsioterapeudi ja psühholoogi teenust. Samuti pakume kõikidele töötajatele gripi vastu vaktsineerimist.

Oleme aktiivsed ühiselt osa võtma rahvaspordiüritustest ning propageerime igati aktiivset eluviisi. Ravimiamet kuulub ka Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustikku. 

Oma inimeste tunnustamine ja märkamine on meile väga tähtis. Peame oluliseks ameti väärtusi ja valime igal aastal väärtuste kandjaid – Pädevuste teejuht, Usaldusväärsuse hoidja, Koostöö tegija ja Tegus töötaja. Tiitli saamine on suurim tunnustus, mille valimisse panustavad kõik töötajad ning seda hinnatakse meie ametis väga.

Jagame aasta alguses kolleegipreemiaid, kus tunnustuse kolleegide silmis saavad nii "aasta uus tulija", "aasta kirglik töötaja", "aasta sporditäht" kui ka mitmed teised. Me ei unusta ka staažikaid töötajaid, kellel täituvad Ravimiametis juubelihõngulised tööaastad. 

Traditsioonide hulka kuuluvad erinevad ühisüritused, kus töötajad saavad koos aega veeta ja ühtsustunnet suurendada. Toetame ka osakondade ühiseid ettevõtmisi.

Meie ameti tunnustused

                                                             

Vabad töökohad:

Ootame oma meeskonnaga liituma kliinilise hindamise büroo spetsialisti (asenduskoht).

Lisainfot tööpakkumise kohta leiab siit.

Hoia silm peal ka meie Facebookil!

Liikumisaasta amps 2023 - vedrukepikõnni õpe

Väärtuste kandjad 2023

Jõulukampsuni päev detsembris 2022

Viimati uuendatud: 29.01.2024