Kriisikontakt

Ravimiameti kriisikontakt on ette nähtud ainult ravimi potentsiaalselt tervisele ohtlikust kvaliteediprobleemist teatamiseks töövälisel ajal.

Selline probleem võib olla näiteks: süstelahuses on osakesed, pakendis on erineva kuju või värviga tabletid, märgistus pakendil ei vasta sisule, vm.

Tööajal (E–R 8.30–16.00) palume kasutada Ravimiameti üldtelefoni 737 4140.

Ravimiameti kriisikontakti telefon: 5333 7302

Ravimiameti kriisikontakti kasutamine muu teabe edastamiseks või hankimiseks ei ole lubatud.

Vastamise eest vastutaval Ravimiameti töötajal on sel liinil keelatud vastu võtta või edastada muud teavet. Palume mõistvat suhtumist.

Muu teabe tarvis palume kasutada üldtelefoni 737 4140 või e-aadressi [email protected].

Täpsed andmed kiirendavad mittekvaliteetse ravimipartii leviku selgitamist ja turult kõrvaldamist:

  • ravimi nimi, toimeaine sisaldus (tugevus);
  • ravimvorm (nt süstelahus, inhaleeritav aerosool, silmasalv vm);
  • pakendi tüüp (nt ampull, blister, viaal vm);
  • tootja (ümbermärgistaja, ravimi valmistanud apteek) või müügiloa hoidja;
  • partii e. seeria number (Batch, Lot), kõlblikkusaeg (Exp vm).

_________________

Кризисный контактный номер

Кризисный контактный номер Департамента лекарственных средств предназначен только для сообщений в нерабочее время о проблемах с качеством лекарственного средства, представляющих потенциальную опасность для здоровья.

Такой проблемой может быть, например, наличие частиц в растворе для инъекций, различные по форме или цвету таблетки в одной упаковке, несоответствие маркировки на упаковке ее содержимому и т.п.

В рабочее время (8.30-16.00) просим пользоваться общим номером телефона Департамента лекарственных средств 737 4140.

Использование кризисного контактного номера для сообщения или получения иной информации не разрешается.
Работнику, отвечающему на звонки по кризисному номеру запрещено принимать или передавать иную информацию. Просим отнестись к этому с пониманием.
Для прочей информации просим пользоваться общим номером телефона 737 4140 или адресом электронной почты [email protected]

Кризисный контактный телефон Департамента лекарственных средств: 5333 7302
Точные данные помогут скорее уточнить масштабы распространения партии некачественного лекарственного препарата и изъять его из продажи:

  • название лекарственного препарата, содержание действующего вещества (дозировка);
  • лекарственная форма (например, раствор для инъекций, аэрозоль для ингаляций, глазная мазь и пр.);
  • тип упаковки (например, ампула, блистер, флакон и пр.);
  • производитель (перемаркировщик, аптека, изготовившая препарат) или держатель торговой лицензии;
  • номер партии т.е. серии (Batch, Lot), срок годности (Exp и пр.)

Viimati uuendatud: 11.02.2022