Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verekomponentide sisse- ja väljavedu

Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade alla kuuluvad muuhulgas ka meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud verepreparaadid ning inimverest valmistatud plasmaderivaadid. Seetõttu kehtivad nende riiki sissetoomisele ning väljaviimisele täiendavad nõuded.

Sisse- ja väljaveoluba

Eriluba nõudva kauba toimetamisel Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigist Eestisse on nõutav Ravimiameti teavitamine, sisseveol EMP välisest riigist (impordil) on vajalik Ravimiameti sisseveoluba. Väljaveo kohta kehtivad samad reeglid. Eriloa taotlemisel inimverest valmistatud ravimpreparaadile tuleb lisaks esitada konkreetse ravimipartii kontrolli teinud pädeva asutuse poolt väljastatud partii vabastamise (Official Control Authority Batch Release; OCABR) sertifikaat.

Sisse- ja väljaveo taotlused

Sisse- ja väljaveoloa taotlused palume esitada Ravimiameti Kliendiportaali kaudu. Taotlust saad teha siit:

kliendiportaal

Viimati uuendatud: 31.01.2022