Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vere käitlemine

Doonorveri on ja jääb veel kauaks asendamatuks elupäästvaks ressursiks. Seda kasutatakse nii verekomponentide valmistamiseks, mida kasutatakse vereülekannetel haiglates, kui ka plasmaderivaatide (erinevad hüübimisfaktorid, immunoglobuliinid jne) valmistamiseks.

Veri kui ravim

Täisverd, verekomponente ja plasmaderivaate käsitletakse ravimitena. Seepärast kohaldatakse verepreparaatidele ravimiseadust, arvestades vereseadusest tulenevaid erisusi. Erinevalt muudest ravimitest ei laiene täisverele ja verekomponentidele müügiloa nõue.

Verekeskuste ülesanne on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada, väljastada ja müüa verekomponente. Verekeskuste eesmärk on tagada, et Eesti tervishoiuteenuse osutajatele oleksid verekomponendid kättesaadavad ööpäev läbi. Ravimite tootmise tegevusluba on Eestis väljastatud kolmeteistkümnele verekeskusele. Viis verekeskust tegeleb vere kogumisega ning neli tegelevad verekomponentide valmistamisega. Neli verekeskust kogub verd ka väljasõitudel. Kuus verekeskust tegelevad vaid vere säilitamise ja väljastamisega ning üks vere testimisega.

Video tutvustab, missugusteks komponentideks lahutatakse veri pärast selle loovutamisest ning mis saab nendest komponentidest edasi ehk missuguseid ravimeid on võimalik teha inimese verest.

Doonorlus Eestis

Eestis on doonorlus vabatahtlik ja tasustamata. Aastas kogutakse verd ligikaudu 30 000 doonorilt, millest valmistatakse üle 115 000 verekomponendi. Verekeskused varustavad haiglaid erütrotsüütide suspensiooni, trombotsüütide suspensiooni, värskelt külmutatud vereplasma ning teiste verekomponentidega. Ravimiamet teostab regulaarselt järelevalvet verekomponentide tootmise üle vastavalt Eestis ning Euroopa Liidus kehtivatele seadustele ning juhenditele, kogub teavet verekomponentide tootmise ja ülekandest tingitud kõrvaltoimete ja kõrvalekallete kohta.

Vere käitlemise tegevusload

Vere ja verekomponentide käitlemiseks peab olema ravimite tootmise tegevusluba. Tegevusloa väljaandmise ja muutmise üle otsustab Ravimiamet. Teave ravimite tootmise tegevusloa kohta on leitav siit.

Viimati uuendatud: 12.10.2022