Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ettekanded

Ravimiameti infopäevade jm ürituste ettekanded ning salvestused.

Ettekanded ja salvestused:

Ettekanne Esitles Salvestus Slaidid
Schengeni tunnistuse andmise ülevaade Nele Ulvi ja Liis Prii (Ravimiamet) Ettekande salvestus on leitav SIIT
Hansasofti lahenduse tutvustus

Helen Mudik
(Hansasoft)

Ettekande salvestus on leitav SIIT

Noomi lahenduse tutvustus

Janika Tähnas
(Raekoja Apteek)
Ettekande salvestus on leitav SIIT
Lühidalt muudatustest: pädev isik ja tema asendamine, müügisaali väljapanek, klienditeenindajad, ekstemporaalsete ravimite valmistamise tellimine teisest apteegist ja kõlbmatud ravimid tarbijatelt

Marit Isakannu
ja Riina Põder
(Ravimiamet)

Ettekande salvestus on leitav SIIT.
Ravimite asendamine ja NP ravimite väljastatav kogus Anita Tuula
(Ravimiamet)
Ettekande salvestus on leitav SIIT
Ravimi ehtsuses veendumine vastuvõtukontrolli käigus

Külli Laur
(Ravimiamet)

 Ettekande salvestus on leitav SIIT
REKS ülevaade Mari Asser
(Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus)
Ettekande salvestus on leitav SIIT.

Ettekanded:

EU GMP Annex 1 2022. Esitlesid: Kairi Kasemets, Taavo Tähtjärv (Ravimiameti järelevalve osakonna inspektorid).

Ravimite kõlblikkusaeg ja säilitustingimused. Esitles: Laivi Saaremäel (Ravimiameti kvaliteedi hindamise büroo juhataja). 

Ravimiseaduse ja määruste muudatustest. Esitles: Liis Prii (Ravimiameti järelevalve osakonna juhataja). 

Ravimi paberita pakendi infoleht. Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja). 

Teaduslik ja müügiloa eelne nõustamine Ravimiametis. Esitles: Aet Viispert (Ravimaimeti müügilubade osakonna juhataja). 

Ettekanded:

Tarneraskused. Esitles: Marko Tiisler (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja).

Ravimite hüvitamine tarneraskuste korral. Esitles: Mari Reiman (Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna teenustejuht).

Ravimi teisene müügiluba. Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).

Ravimi paberita pakendi infolehe projekt. Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).

Fookusteemad apteekrite järelevalves. Esitles: Katrin Kõiv (Ravimiameti inspektsioonibüroo juhataja).

Ravimitega seotud mürgistused. Esitles: Mare Oder (Mürgistusteabekeskuse juht).

Ülevaade: REKS. Esitles: Mari Asser (Ravimite Ehtsuse kontrolli Sihtasutus).

Ravimite turvaelementidega pakendite ehtsuse kontroll apteegis – Ravimiameti järelevalve. Esitles: Külli Laur (Ravimiameti inspektsioonibüroo inspektor).

Ravimi kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused. Esitles: Laivi Saaremäel (Ravimi kvaliteedi hindamise büroo juhataja).

Veterinaarravimid. Esitles: Epp Ülevaino (Ravimiameti kliinilise hindamise büroo spetsialist).

Ettekanded:

Kvaliteedidefektid. Esitles: Nele Ulvi (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelvalve büroo spetsialist).

Tarneraskused. Esitles: Marko Tiisler (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelvalve büroo juhataja).

Hulgimüügi järelevalve viimaste aastate kokkuvõte. Esitles: Kristjan Olado (Ravimiameti hulgimüügi inspektor).

Hulgimüügi järelevalve viimaste aastate kokkuvõte_Infopäev | 144.38 KB | pdf

ePIL katseprojekt ja haiglaapteekritele suunatud küsitlus. Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).

INNA - ravimite väljamõeldud nimede hindamise tööriist. Esitles: Kairi Laius (Ravimiameti müügilubade osakonna kvaliteedi hindamise büroo spetsialist).

Paberinfoleheta ravimipakendid – katseprojekt Eestis-Lätis-Leedus. Esitles: Iivi Ammon (Ravimitootjate liidu registreerimisala töörühm).

Euroopa Liidu uus ravimiregulatsioon. Esitles: Kaili Semm (Ravimiamet, Euroopa Komisjoni riiklik ekspert).  

Euroopa Liidu uue ravimiregulatsiooni läbirääkimiste protsess ja Eesti seisukohtade kujundamine. Tairi Täht (Sotsiaalministeerium) 

Viimati uuendatud: 29.05.2024