• English
  • Eesti

Euroopa Liidus tsentraliseeritult registreeritud ravimid

Printer-friendly version

Tsentraalse müügiloaga inimestel kasutatavad ravimid

Tsentraalse müügiloaga veterinaarravimid

Registrist detailse eestikeelse ravimiinfo leidmiseks klõpsake avanevas nimekirjas huvipakkuva ravimi nimel, seejärel klõpsake lingil "EPAR", valige vaheleht "Product Information", rippmenüüst valige eestikeelne ravimiinfo ("ET=eesti keel") ning klõpsake nupul "GO". Vajadusel tutvuge ka täpsema juhendiga, kus on sammud toodud ekraanipiltide kaupa.