Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Apteegistatistika

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb apteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi. Üldapteekide käibed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide puhul ei ole käibemaksu arvestatud.

Ravimiamet on kogunud apteegistatistikat üle 20 aasta. Järgnev interaktiivne andmestik võimaldab teil leida enda jaoks huvipakkuvad andmed kiirelt ja mugavalt. Soovitame andmetega tutvuda täisekraanivaates.

Apteekide arv

Eestis tegutsevate apteekide liigid on üldapteek, haiglaapteek ja veterinaarapteek. Apteegi struktuuriüksusteks on haruapteegid ja apteegibuss. Lisaks võib tegevusluba omav üldapteek pakkuda internetiapteegi teenust.

Apteekide arv aasta alguse seisuga

2020

2021

2022

2023

2024

Üldapteegid

498

479

475

476

472

Haiglaapteegid

24

24

23

23

24

Veterinaarapteegid

3

3

1

1

1

Apteegistatistika ülevaated:

Apteekide kogukäive on aastate jooksul pidevalt suurenenud, sealjuures on keskmine aastane kasv 8%. Aasta jooksul tegutsenud apteekide ja nende haruapteekide kogukäive 2023. aastal oli 691 miljonit eurot.

APTEEKIDE KOGUKÄIVE AASTATEL 2002–2023

Tegevuslubades toimub pidevalt mitmeid muutusi, samas on apteekide koguarv viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel. 2023. aasta jooksul vähenes üldapteekide koguarv nelja võrra ja haiglaapteekide arv suurenes ühe võrra. Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv Tegevuslubade register.

INIMESTE ARV ÜHE APTEEGI KOHTA

Suuremates linnades ja maakondades 2023. aasta alguses võrreldes Eesti keskmisega

Vaata ka

Apteekide esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldavad ülevaated Ravimiameti statistika aastaraamatutest, siin

Apteekide asukoha Eesti kaardil leiad siit.

Üldapteegid

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2023. aastal vastavalt 73% (393 miljonit eurot) ja 27% (149 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. 2023. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 7%, ulatudes 542 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 81% ja 19% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,4% ravimite käibest. Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2023. aastal 316 miljonit eurot, mis on 12% suurem kui eelneval aastal. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2023. aastal vastavalt 280 ja 36 miljoni euroni. Käsimüügiravimite käive jäi eelneva aastaga võrreldes samale tasemele, jäädes veidi alla 75 miljoni euro. Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Muude kaupade käive kasvas 2023. aastal 1%, ulatudes 149 miljoni euroni.

Üldapteekide kogukäive aastatel 2019–2023

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga 11%, sealjuures Tervisekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 13% ja patsientide poolt tasutud osa 4%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2023. aastal keskmiselt 23% ja Tervisekassa keskmiselt 77%.

Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2019–2023
INTERNETIAPTEEGID, KAUGMÜÜGI KÄIVE JA OSAKAAL 2021–2023
Apteekide kogukäive ja kaugmüügi käive
miljonites eurodes
2021
2022
2023

Üldapteekide kogukäive

461

506

542

Muude kaupade käive

138

147

149

Ravimite käive

323

359

393

Käsimüügiravimite käive

63

75

75

Retseptiravimite käive

259

283

317

Kaugmüük
2021
2022
2023

Kogukäive e-apteekides

8,7

10,3

12,6

Muude kaupade käive

6,8

7,6

9,6

Ravimite käive

1,9

2,7

3,0

Käsimüügiravimite käive

0,8

1,1

1,0

Retseptiravimite käive

1,1

1,6

2,0

Kaugmüügi osakaal
2021
2022
2023

Kogukäive

1,9%

2,0%

2,3%

Muude kaupade käive

5,0%

5,2%

6,4%

Ravimite käive

0,6%

0,8%

0,8%

Käsimüügiravimite käive

1,2%

1,4%

1,4%

Retseptiravimite käive

0,4%

0,6%

0,6%

Üldapteekides käideldud retseptid aastal 2023

Enam kui kolmandik üldapteekidest asuvad Eesti suuremates linnades, Tallinnas ja Tartus, seetõttu on ka apteekide maakondlik käive väga erinev ning koondunud peamiselt Harju- ja Tartumaale.

ÜLDAPTEEKIDE MAAKONDLIK KÄIVE AASTAL 2023

Haiglaapteegid

2023. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 149 miljonit eurot, mis on võrreldes eelneva aastaga 9% suurem. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Haiglaapteekide kogukäive on enamasti suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Seevastu 2020. ja 2021. aastal, mil koroonapandeemia haiglate tööd tugevalt mõjutas, suurenes oluliselt ka muude kaupade käive, vastavalt ligi 5 ja 4 miljoni euro võrra aastas. 2023. aastal jäi muude kaupade käive eelneva aastaga võrreldes samale tasemele ja ravimite käive kasvas 12%, ulatudes vastavalt 38 ja 111 miljoni euroni.

HAIGLAAPTEEKIDE KOGUKÄIVE AASTATEL 2019–2023

Kulutused ravimitele

Ravimite käive üld- ja haiglaapteekides 2023. aastal oli kokku 504 miljonit eurot. Seega üldised kulutused ravimitele ühe elaniku kohta olid ligikaudu 369 eurot aastas. Eesti elanik ise kulutas ravimitele aastas keskmiselt 129 eurot. Võrreldes eelneva aastaga patsiendi kulutused retseptiravimitele suurenesid 8% ja kulutused käsimüügiravimitele vähenesid 3%.

KULUTUSED RAVIMITELE ÜLD- JA HAIGLAAPTEEKIDES ÜHE ELANIKU KOHTA AASTAS, 2019–2023

Viimati uuendatud: 28.03.2024