Apteegistatistika

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb apteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi. Üldapteekide käibed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide puhul ei ole käibemaksu arvestatud.

Ravimiamet on kogunud apteegistatistikat üle 20 aasta, allolev interaktiivne andmestik võimaldab teil leida enda jaoks huvipakkuvad andmed kiirelt ja mugavalt. Soovitame andmetega tutvuda täisekraanivaates.

Apteekide arv

Eestis tegutsevate apteekide liigid on üldapteek, haiglaapteek ja veterinaarapteek. Apteegi struktuuriüksused on haruapteegid ja apteegibuss. Lisaks võib tegevusluba omav üldapteek pakkuda internetiapteegi teenust.

Apteekide arv 2022. aasta alguse seisuga

2018

2019

2020

2021

2022

Üldapteegid

495

494

498

479

475

Haiglaapteegid

24

24

24

24

23

Veterinaarapteegid

4

4

3

3

1

Apteegistatistika ülevaated:

Apteekide kogukäive on 20 aasta jooksul pidevalt suurenenud, sealjuures on keskmine aastane kasv 8%. Aasta jooksul tegutsenud apteekide ja nende haruapteekide kogukäive 2021. aastal oli 594 miljonit eurot, mis oli 6% suurem kui eelneval aastal.

Apteekide kogukäive aastatel 2002-2021

Tegevuslubades toimub pidevalt mitmeid muutusi, samas on apteekide koguarv viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel. 2021. aasta jooksul vähenes üldapteekide koguarv nelja võrra. Enamikes maakondades jäi üldapteekide arv ja asukoht samaks. Ühe apteegi võrra vähenes Hiiu, Pärnu ja Võru maakonna apteekide arv, Ida-Viru ja Põlva maakonda lisandus üks üldapteek. Kõige enam toimus muutusi Tallinna ja Harjumaa üldapteekide tegevuslubades, sealjuures Tallinna üldapteekide koguarv vähenes nelja võrra. 2021. aastal suleti üks haiglaapteek ja kaks veterinaarapteeki. Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv Tegevuslubade register.

Inimeste arv ühe apteegi kohta

Suuremates linnades ja maakondades 2021. aasta alguses võrreldes Eesti keskmisega

 

Vaata ka

Apteekide esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldavad ülevaated Ravimiameti statistika aastaraamatutest, siin

Üldapteegid

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2021. aastal vastavalt 70% (323 miljonit eurot) ja 30% (138 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. 2021. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 5,9%, ulatudes 461 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 80% ja 20% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,4% ravimite käibest. Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2021. aastal 259 miljonit eurot, mis on 5% suurem kui 2020. aastal. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2021. aastal vastavalt 235 ja 25 miljoni euroni. Käsimüügiravimite käive oli 2021. aastal 62 miljonit eurot, mis on 3% suurem kui 2020. aastal.

Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Muude kaupade käive on pidevalt kasvanud, 2021. aastal 9%, ulatudes 138 miljoni euroni.

Üldapteekide kogukäive aastatel 2017–2021

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2021. aastal võrreldes eelneva aastaga 5%, sealjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 7% ja patsientide poolt tasutud osa vähenes alla 1%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2021. aastal keskmiselt 25% ja haigekassa keskmiselt 75%.

Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2017–2021

2021. aastal käideldi üldapteekides 10,9 miljonit retsepti. Kõige enam väljastati üldapteekidest ravimeid soodustusega retseptide alusel, neid oli 9,2 miljonit. Soodustuseta retsepte oli veidi alla 1,6 miljoni, ekstemporaalseid retsepte ligikaudu 28 000 ja veterinaarseks otstarbeks väljastati ravimeid ligi 20 000 retsepti alusel. Eesti apteekides käideldi veidi alla 6 000 Euroopa Liidu retsepti, neist 51% Tallinna, 16% Valgamaa ja 7% Tartu apteekides.

Üldapteekides käideldud retseptid aastal 2021

Enam kui kolmandik üldapteekidest asuvad Eesti suuremates linnades, Tallinnas ja Tartus, seetõttu on ka apteekide maakondlik käive väga erinev ning koondunud peamiselt Harju- ja Tartumaale.

Haiglaapteegid

2021. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 133 miljonit eurot, mis on 8% suurem kui 2020. aastal. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Eelnevatel aastatel on haiglaapteekide kogukäive suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Seevastu kahel viimasel aastal, mil koroonapandeemia on haiglate tööd tugevalt mõjutanud, suurenes oluliselt ka muude kaupade käive, vastavalt ligi 5 ja 4 miljoni euro võrra aastas. 2021. aastal kasvas muude kaupade käive võrreldes eelneva aastaga 11%, ulatudes 39 miljoni euroni. Ravimite käive kasvas 6 miljoni euro võrra (6%) jõudes 94 miljoni euroni.

Haiglaapteekide kogukäive aastatel 2017–2021

Ravimite käive üld- ja haiglaapteekides oli 2021. aastal kokku 417 miljonit eurot. Seega olid üldised kulutused ravimitele ühe elaniku kohta ligikaudu 314 eurot aastas. Eesti elanik ise kulutas ravimitele aastas keskmiselt 110 eurot. Võrreldes 2020. aastaga suurenesid patsiendi kulutused retseptiravimitele 1% ja kulutused käsimüügiravimitele 3%.

Kulutused ravimitele üld- ja haiglaapteekides ühe elaniku kohta aastas, 2017–2021

Viimati uuendatud: 16.06.2022