• English
  • Eesti

Droogide käitlejatele

02.06.2015
Printer-friendly version

Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu

 

Droogiks nimetatakse taime osa (lehed, õied, seemned jm), mida kasutatakse raviotstarbeks.  Enamasti kasutatakse kuivatatud drooge, vahel ka värskeid.

Tugevatoimelisi drooge võib Eestis müüa ainult apteekides. Niisugustest droogidest valmistatud teesid ja teesegusid toodavad Eestis ettevõtted, kelle on Ravimiameti tegevusluba - ravimite tootmise tegevusluba droogide pakendamiseks; vt tegevuslubade register, väli: Otsi kõigist andmeväljadest , otsisõna: droog.

Droogide käitlemist reguleerib Eestis sotsiaalministri määrus „Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu“.  Määrusel on lisa, milles on nimekiri taimedest ja nende droogidest, mida peetakse tugevatoimelisteks (neid võib Eestis müüa ainult apteekides ning neid toodavad ravimite tootmise tegevusloaga ettevõtted). Iga taime kohta on näidustus, mida tohib pakendi märgistuses kasutada. Nimekiri piirdub Eestis enamlevinud taimedega. Kui nimekirjast konkreetset taime ei leia, tähendab see enamasti, et selle taime droogi turustamine ei ole piiratud apteekidega ning teed või teesegu müüakse ka poodides ja mujal (näiteks kummel, saialill). Kuid võib olla ka vastupidi – (eksootilisel) taimel on nii tugev toime, et temast valmistatud tooteid tuleb pidada ravimiteks ning kogu käitlemine peab alluma ravimiseadusele. Toodete määratlemisega – ravim või mitte – tegeleb Ravimiamet.