Ravimi müügiluba

Ravimi müügiloaga seotud õigusaktid, juhendid ning vormid.

Õigusaktid

Nimetus Sisestamise kuupäev
Ravimiseadus 02.09.2021 Vaata
Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord 02.09.2021 Vaata
Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu 02.09.2021 Vaata
Taimsete ravimite ja traditsiooniliste taimsete ravimite müügiloa taotlemise tingimused ja kord 02.09.2021 Vaata
Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord 02.09.2021 Vaata
Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord 08.09.2021 Vaata
Homöopaatiliste preparaatide müügiloa taotlemise tingimused ja kord 08.09.2021 Vaata
Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord 08.09.2021 Vaata
Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kord 20.09.2022 Vaata
Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise tingimused ja kord 08.09.2021 Vaata
Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord 08.09.2021 Vaata
Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord 08.09.2021 Vaata
Ravimiregistri põhimäärus 08.09.2021 Vaata
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 357/2014, 3. veebruar 2014 08.09.2021 Vaata
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2008, 24. november 2008 08.09.2021 Vaata

Viimati uuendatud: 25.01.2022