Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paberita PIL-i projekt

Projekti eesmärk on hinnata, kas trükitud infolehest loobumine mõjutab ravimiinfo kättesaadavust ja ravimi ohutut kasutamist ning kas paberinfoleheta ravimid võiks parandada haiglaravimite ja üldapteegis turustatavate tervishoiutöötajate poolt manustatavate ravimite kättesaadavust.
Müügiloa hoidja saab taotleda müügiloaga haiglaravimi ja üldapteegis turustatava tervishoiutöötaja poolt manustatava ravimi nimekirja lisamiseks. Ravimitel peab olema eestikeelne või eesti-, läti- ja /või leedukeelne pakend.