Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paberita PIL-i projekt

Eesti, Läti ja Leedu Ravimiametid koostöös Eesti Haiglaapteekrite Seltsi ja müügiloa hoidjatega on kokku leppinud esimesed haiglaravimid, mille pakenditele ei pea tootja lisama trükitud infolehte.

Ravimiinfo on kättesaadav ravimiregistrist.

Projekti eesmärk on hinnata, kas trükitud infolehest loobumine mõjutab ravimiinfo kättesaadavust ja ravimi ohutut kasutamist ning kas ePIL võiks parandada haiglaravimite kättesaadavust. 

Osaleda saavad müügiloaga haiglaravimid sõltumata müügiloa liigist (riiklik, DCP/MRP, tsentraliseeritud). Ravimitel peab olema eestikeelne või eesti-, läti- ja /või leedukeelne pakend.

Esimesse etappi lülitatud ravimite nimekiri: 

ePIL puudutavad küsimused ja vastused:

Taotlus müügiloa hoidjale: 

Projektiga seotud info asub siin.

Viimati uuendatud: 29.12.2023