Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teata kõrvaltoimest

Kõrvaltoimetest teatamine on konfidentsiaalne ning teatisest ei tehta ei administratiivseid ega juriidilisi järeldusi. Ravimiamet teeb vaktsiinide osas koostööd Terviseametiga, kus samuti hinnatakse vaktsiinide kõrvaltoimeid. Andmeid patsiendi ja arsti identifitseerimiseks ei anta edasi kolmandatele isikutele ning need ei kuulu avaldamisele.