Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Võltsitud ravimid

Seaduslikul teel toodetud ja müüdav ravim läbib ohutuse, efektiivsuse ja kvaliteedi kontrollid, mida vastavalt oma pädevusele teevad ravimitootja ja ravimiametid. Võltsravimeid ei ole kontrollitud ning võltsijad ei järgi reegleid.

Miks ravimeid võltsitakse?

Ravimid on sageli kallid, kuid hädavajalikud. Ravimite võltsimine on samas suhteliselt odav ning kasum, mida ebaseaduslikust müügist saadakse, suur. Võltsitakse nii vähekasutatavaid kalleid ravimeid (nt vähiravimid) kui ka laialt kasutatavaid odavamaid käsimüügiravimeid (nt valuvaigistid). Väga levinud on kaalu langetavate preparaatide ja sugulist võimekust tõstvate ravimite võltsimine. Arengumaades on enam levinud juhtumid, kus tabletis puudub üldse toimeaine; Euroopas on võltsingute puhul tavalisem, et need sisaldavad toimeainet, kuid mitte ettenähtud koguses.

Kuidas ravimeid kontrollitakse?

Võltsitud ravim on järele tehtud ravim

Võltsitud ravim jätab mulje, et tegemist on ehtsa ravimiga. Võltsitud ravimi puhul on vääralt või eksitavalt esitatud üks või mitu järgmist asjaolu:

  • Ravimi pakend, pakendi märgistus, ravimi nimetus, koostis;

  • ravimi tootja, tootjariik, päritoluriik või müügiloa hoidja:

  • taustaandmed, ravimiga seotud dokumendid

Internetist ravimite tellimine

Kontrollitud turustusahelas on ravimitootjatel ja turustajatel tegevusload ning ravimiametid kontrollivad ettevõtteid enne tegevusloa andmist ja kogu edasise tegevuse vältel. Vaata Ravimiameti tegevuslubade registrist andmeid tegevusloaga apteekide kohta. Ravimiamet annab tegevuslubasid ka ravimite hulgimüüjatele ja tootjatele.

  • Internetist ravimeid hankides tuleb esmalt veenduda internetiapteegi seaduslikkuses.

Võltsravimite peamisi turustuskanaleid on internet, mis on suhteliselt anonüümne, kus ei nõuta retsepti, pakutavad tooted on odavad ning esitatakse väiteid, et ravimid on 100% ohutud või looduslikud, garanteeritud kvaliteediga. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ebaseaduslikest internetimüügikohtadest ostetud ravimitest üle 50% võltsitud.

Loe internetiapteegist rohkem siit.

Võltsravim võib:

  • üldse mitte sisaldada toimeainet (tablett on kokku pandud näiteks küpsetuspulbrist ja tärklisest);
  • olla „lahjendatud“ st toimeainet on liiga vähe;
  • sisaldada toimeainet suvalises koguses, sealhulgas rohkem kui vajalik ja ohutu annus;
  • sisaldada aineid, mida ei ole pakendil näidatud;
  • sisaldada hooletult sünteesitud toimeainet ning tootes on teadmata koguses sünteesijääke.
  • olla aegunud; pakendil võib olla näidatud vale kõlblikkuse aeg. Aegunud ravim ei pruugi piisavalt toimida ning toksilised laguproduktid võivad anda ohtlikke kõrvaltoimeid.

Võltsravimi kasutamisjuhendis ei pruugi olla piisavalt ohutusteavet, info võib olla ajakohastamata, vale või eksitavalt tõlgitud.

Loodusliku vahendi või toidulisandina müüdavas tootes võib olla tugevatoimelisi sünteetilisi aineid, mida pakendile ei ole märgitud. Toote valmistaja eesmärk on olnud vältida ravimitega kaasnevaid kontrolle ja rangemaid nõudeid ning ta on jätnud tugevatoimelise aine pakendile märkimata. Kasutaja ei oska arvestada võimalike vastunäidustuste, kõrvaltoimete ega koostoimetega, mis võivad ravimite või teiste toidulisanditega koosmõjus tekkida.

Ravi kontrollimata toodetega võib ebaõnnestuda, võivad tekkida ohtlikud kõrvaltoimed või ennustamatud koostoimed teiste kasutatavate preparaatidega. Tervisemure võib süveneda või haigus jääda ravimata. Võltsitud antibiootikumid võivad tekitada mikroorganismide resistentseid tüvesid ning tagajärjeks võib olla ravile allumatute ohtlike nakkuste levimine.

Võltsravimite avastamine

Võltsravim võib välja näha korrektne ning sarnaneda ehtsa ravimiga. Ravimite hulgimüüjad ja apteekrid, kes ravimit igapäevaselt näevad, märkavad lihtsamini erinevusi. Mõningaid võltsinguid avastatakse laboratoorsete kontrollimiste käigus. Võltsingu kahtluse korral on oluline ravimiametite suhtlus algupärase ravimi tootjaga ning rahvusvaheline infovahetus, kuna  ravimite võltsimine on ülemaailmne probleem ja valdavalt ei piirdu juhtumid riigipiiriga.  

Eesti Ravimiamet osaleb töörühmades ja teabevõrgustikes, et arutada ühiseid meetmeid ning saada ja edastada kiiresti infot konkreetsete juhtumite kohta.

Euroopa Liidu õigusaktid, mida kohaldatakse võltsitud ravimitele, leiad siit.

Ravimite turvaelemendid

Üks võimalus, mis välistab võltsitud ravimite sattumise seaduslikku apteeki, on iga pakendi kodeerimine ning müügiahela igas etapis pakendi tuvastamist võimaldava süsteemi loomine. Uute nõuete kohaselt peab ravimtootja paigutama pakendile turvaelemendid ning hulgimüüjad ja apteekrid peavad neid elemente kontrollima. On loodud üle-euroopaline andmebaas, mis kogu infot haldab.

Turvaelementide kohta saad rohkem lugeda siit.

Teata ravimi võltsingukahtlusest

Ravimiametile saab ravimi võltsingukahtlusest teada anda veebivormi kaudu.

Viimati uuendatud: 25.01.2024