Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kanep, THC, CBD

Algselt loodusest korjatud ürtide asemel on tänapäeval enamasti apteegis müüdavad standardiseeritud koostisega kaasaegsed ravimvormid. Kanep on taim, mille kahel liigil (harilik kanep, india kanep) on hulk kasutusalasid, köie tegemisest ja toiduvalmistamisest mõnuainena suitsetamiseni. Seal hulgas võib see taim sisaldada mitutsada farmakoloogiliselt aktiivset ühendit, nende hulgas umbes 100 kannabinoidi.

Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne) on esimese nimekirja narkootilised ained ja neid on lubatud kasutada üksnes meditsiinilisel, teaduslikul või kuritegude ennetamise eesmärgil. 

Nii nagu kõikide narkootiliste ja psühhotroopsete ainete puhul teeb Ravimiamet järelevalvet kahel esimesel eesmärgil kasutamise üle. Kanepi, mis ei ole narkootiline ega ka psühhotroopne, Ravimiameti järelevalve alla ei kuulu.

Kanepi meditsiinilise kasutamise all mõeldakse kas:

  • looduslikke või sünteetilisi kannabinoide sisaldavaid tööstuslikult toodetud ravimeid või
  • spetsiaalselt meditsiiniliseks kasutamiseks toodetud standardiseeritud kanepidroogi, mis sisaldab teadaolevas kontsentratsioonis kannabinoide.

Selgituseks, droog on taimse või loomse päritoluga ravimi valmistamiseks kasutatav (kuivatatud) aine. Nagu kõikide narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite korral on eeldus kanepi kasutamiseks raviarsti välja kirjutatud retsept. Standardiseeritud kanepidroogil ei ole müügiluba üheski Euroopa riigis, kuid seda toodetakse riikides, kus  riiklikud organisatsioonid  tagavad kanepidroogi kvaliteedi ja vastavuse ravimi toimeaine nõuetele. Eesti patsientidele on standardiseeritud kanep ja kannabinoide sisaldavad ravimid vajadusel kättesaadavad analoogselt teiste müügiloata ravimitega.

  • Kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise, sh ravis kasutamise eesmärgil on Eestis keelatud!

CBD

CBD ainena narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ei kuulu. Samuti ei ole ainel psühhotroopset mõju. Küll aga kuuluvad antud nimekirja kõik kanepi (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne). Kui CBD on saadud narkootilisest kanepist ekstraheerimise teel, loetakse ka CBD narkootiliseks aineks. 

CBD võib olla ravimi toimeaineks. Seda, kas toode kuulub ravimite hulka või mitte, otsustab Ravimiamet määratlemise protseduuri käigus. Ravimiamet otsustab toote määratlemise ravimina igal konkreetsel juhul eraldi, võttes arvesse kõiki toote omadusi, sealhulgas koostist, farmakoloogilisi omadusi, kasutamisviisi, kasutamisulatust, tarbijate teadlikkust tootest ja ohte, mis selle kasutamisega võivad kaasneda.

Ainus ravim, mis sisaldab CBD-d peamise toimeainena ja mis omab Eestis müügiluba, on Epidiolex (USA)/Epidyolex (UK). Antud ravimit kasutatakse Lennox-Gastaut sündroomi või Dravet sündroomiga seonduvate epileptiliste hoogude ravis. CBD tarvitamise kõrvaltoimeteks võivad olla iiveldus, väsimus ja ärrituvus.

CBD sünteesimine on lubatud, eeldusel, et ei kõrval- ega ka jääkproduktina ei teki ühtegi ainet, mis kuulub narkootiliste või psühhotroopsete ainete nimekirja.

THC

THC kuulub 1971. aasta konventsiooni nimekirja ja on psühhotroopne aine (ka toimelt). THC toimet on enam uuritud vähivastase kemoteraapia põhjustatud iivelduse ja oksendamise ning AIDS-ist põhjustatud kurtumuse (äärmusliku kurnatuse ja kõhnumise)  ravis, vähemal määral neuropaatilise valu ja opioidide sõltuvusravis. Kõikide näidustuste puhul on tegemist viimase valiku ravimitega, sest tavapärases kasutuses on tõhusamad, paremini uuritud ja tagasihoidlikumate kõrvaltoimetega ravimid. Samas, alati on inimesi, kellel tavapärased ravivahendid loodetud toimet ei avalda ning rohkem ongi kanepi meditsiinilist kasutamist uuritud just neil haigetel. Võrreldes marihuaanasuitsetamisega samade seisundite korral on nende ravimite eeliseks suukaudne manustamine, toimeaine teadaolev kogus ja sellest lähtuv täpse annustamise võimalus, toime aeglasem algus ja pikem kestus. Kuigi nende kõrvaltoimed on ligilähedased marihuaanale, ei kahjusta suukaudne manustamine kopse ning ärevuse ja meeleoluhäirete tõenäosus võib olla väiksem.

Viimati uuendatud: 30.10.2023