Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine

Narkootilised ja psühhotroopsed ained on meeleolu ja käitumist mõjutavad ained, millel võib olla valuvaigistav toime ning millega kaasneb kõrgendatud sõltuvuse oht. Selliste ainete käitlemine on lubatud ainult kindlatel eesmärkidel.

Ained, mis Eesti õigusaktide kohaselt on narkootilised või psühhotroopsed, on leitavad vastavate ainete nimekirjast. Lähtudes toimest ja kasutusest on ained jaotatud kuude nimekirja, millele kehtivad erinevad nõuded. Narkootilised ja psühhotroopsed on ka nimekirja kantud ainete isomeerid, estrid, eetrid ja soolad ning nimetatud aineid sisaldavad ravimid.  

 • Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete üle peab järelevalvet Ravimiamet.

Lubatud narkootilised ja psühhotroopsed ained või ravimid

Seaduslikult on narkootilisi ja psühhotroopseid aineid võimalik kasutada nii meditsiinis, teaduses, kui kuritegude tõkestamisel. Arst võib narkootilist või psühhotroopset ravimit patsiendi ja veterinaararst looma raviks välja kirjutada või kasutada seda tervishoiu/veterinaarteenuse osutamisel. Ravimiameti loaga võivad ülikoolid ja muud teadus- ja õppeasutused kasutada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid teadustöös. Kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks tohivad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid kasutada jälitusasutused (Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Sõjaväepolitsei ning Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla) ja õppeotstarbel Sisekaitseakadeemia.

Lisaks on Eestis on mitmeid ettevõtteid, mis toodavad, töötlevad, vahendavad või hoiustavad narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Tootmisettevõtted toodavad erinevaid keemilisi ühendeid, mis on kas sünteesitud narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest või sisaldavad neid. Ravimite hulgimüügi ettevõtted vahendavad ravimeid apteekidele, mis müüvad neid patsientidele. Tööalaselt narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega kokku puutudes võivad vastavad ained inimese käes olla ainult töökohal seoses tööülesannete täitmisega.

Narkootiline või psühhotroopne?

Narkootilised ja psühhotroopsed ravimid sisaldavad narkootilist või psühhotroopset ainet ning neid kasutatakse eelkõige valu ning psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste ravimiseks. Narkootilised ja psühhotroopsed ravimid toimivad läbi närvisüsteemi erinevate mediaatorite muutes aju neurokeemiat. Sellega kaasneb ravimite soovitud toime nagu näiteks valu vähenemine.

Ravimid, mida kasutatakse psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste ravimiseks ja mis ei sisalda narkootilist või psühhotroopset ainet ei ole narkootilised ega psühhotroopsed. Näiteks ei ole narkootilised või psühhotroopsed ravimid antidepressandid. 

Psühhotroopsed

Püshhotroopsed on valdavalt need ravimid, mis mõjutavad inimese tunnetust ja käitumist (näiteks rahustid ja unerohud, stimulandid ja psühhedeelikumid).

Narkootilised

Narkootilised ravimid on valdavalt valuvaigistid.

Eesti siseselt tegelevad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teemaga mitmed riiklikud asutused:

 • Tervise Arengu Instituut tegeleb tervisealase info kogumise ja koondamisega. Nende vastutusalaks narkomaania vallas on ennetustegevus.
 • Politsei- ja Piirivalveameti roll narkoprobleemide lahendamisel on vähendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku pakkumist. See hõlmab narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud väärtegude ja kuritegude ennetamist, tõkestamist ja avastamist.
 • Maksu- ja Tolliamet vastutab selle eest, et üle Eesti piiri ei liiguks ebaseaduslike narkootilisi või psühhotroopseid aineid ja et seaduslike ainete üle piiri liikumine oleks nõuetekohane.
 • Terviseamet teostab järelvalvet tervishoiuteenuse pakkujate üle, seda ka narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite valdkonnas.
 • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut tagab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lõpliku identifitseerimise.
 • Ravimiamet tegeleb narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, sh neid sisaldavate ravimite sisse- ja väljaveo, ravimitega reisimise ning  teaduslikul eesmärgil narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise taotluste menetlemise ja lubade väljastamisega, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise registreerimise ja sisse-ja väljaveo lubade väljastamisega ning vastavasisulise järelvalvega.

Üle Euroopa tehakse koostööd:

 • ÜRO poolt loodud narkootiliste ainete komisjoniga (Commission of Narcotic Drugs, CND),
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega (EMCDDA) kui ka
 • Rahvusvahelise Narkootikumide Kontrolli Komiteega (International Narcotics Control Board, INCB).

Kui kasutan narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid?

Arst võib retseptiga välja kirjutada narkootilise ravimi kuni 30 päevaseks raviks. Patsiendi raviarst teeb koostöös patsiendiga vajalikud ja õiged raviotsused. Seega, kui arst on välja kirjutanud narkootilise või psühhotroopse ravimi,  ei tasu seda karta, vaid seda tuleb võtta. Osade ravimite puhul on täiendavalt ette nähtud ka koguselised piirangud ühe retsepti kohta. Pikemat väljakirjutamise perioodi ei ole ette nähtud, sest ravi nende ravimitega eeldab sagedast arstiga konsulteerimist ja tervisenäitajate jälgimist (võib tekkida ravimitest sõltuvusse jäämine). Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid väljastavad kõik apteegid peale internetiapteegi.

Reisides ravimitega teise riiki peab kindlasti üle kontrollima, kas ravimi toimeaine kuulub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Läbides narkootilise või psühhotroopse ravimiga Schengeni riiki vajad kindlasti Ravimiametilt Schengeni tunnistust. 

 • Postiga ei ole narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ega neid sisaldavaid ravimeid lubatud saata.

Enamkasutatavad narkootilised ja psühhotroopsed ravimid

Nimekiri on uuendatud 27.01.2023

ATC TOIMEAINE RAVIMI NIMETUS
kood Müügiloaga Müügiloata / Müügiloa kehtivus lõppenud*
N05AB12 Alprazolam Alprazolam KRKA, Alprazolam Orion, Alprazolam-Grindeks, Xanax, Xanax XR
N05BA06 Bromazepam Bromazepam Lannacher  Lexotanil*
N02AE01 Buprenorphine  Norspan
N05BA09 Clobazam Frisium
N03AE01 Clonazepam Rivotril
N05BA01 Diazepam Valocordin Diazepam, Diazepam Desitin, Diazepeks
N06AX27 Esketamine Spravato
N05CF04 Eszopiclone Esogno
N02AB03 Fentanyl Effentora, Lunaldin, Matrifen
N05BA06 Lorazepam Lorans, Temelor Lorazepam inj, Travor pro inj
N07BC02 Methadone Metadon DAK
N06BA04 Methylphenidate Medikinet, Medikinet XL, Concerta, Affenid
N05CD08 Midazolam Buccolam, Midazolam Accord, Midazolam B.Braun, Midazolam Kalceks Dormicum*
N06BA07 Modafinil Modafinil Aurobindo, Modafinil Glenmark, Modiodal, Provigil
N02AA01 Morphine Maracex, MXL,  Sevredol, Vendal Morphine HCl, Morfin HCl Kalceks
N05CD02 Nitrazepam Nitrazepam Accord
N05BA04 Oxazepam Nozepam, Oxazepam Actavis*, Tazepam
N02AA05 Oxycodone Oxycodone Kalceks, Oxycodone Vitabalans,  Oxycontin
N02AA55 Oxycodone + Naloxone Targinact
N02AB02 Pethidine Doloblok, Pethisome,  Pethidine BP
N05BA80 Phenazepam Phenazepam, Fenazepam Olainfarm
N03AA02 Phenobarbital Phenaemal
N05BA05 Potassium clorazepate Tranxene
N07XX04 Sodium oxybate Sodium oxybate Kalceks
N05CF02 Zolpidem Hypnogen, Stilnox, Zolpidem Sandoz, Zolsana, Zolpidem Vitabalans
N05CF01 Zopiclone Imovane, Somnols, Zopitin
N02AX92 Tramadol Mabron, Mabron Retard, Olteron, Tramadol Lannacher, Tramadol Vitabalans, Tramadol KRKA
N02AJ13 Tramadol+paracetamol Zaldiar
N02AJ14 Tramadol+dexketoprofen Skudexa
N05CD05 Triazolam Halcion, Triazolam Mylan Generics

Viimati uuendatud: 29.02.2024