Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimite saatmine

Ravimeid saates tuleb alati meeles pidada, et ravimeid võib saata vaid isiklikuks tarbeks ning mitmetel juhtudel on tarvis Ravimiameti luba, et ravimeid pakiga saata.

Ravimeid saates tuleb arvestada:

 • Ravimeid võib saata ainult isiklikuks tarbimiseks, st saadetavad kogused ei või ületada saadetise saaja ravivajadust, retseptiravimi vajadus peab olema arsti poolt määratud ning saadetises olevad ravimid ei ole mõeldud üle andmiseks teistele isikutele. Retseptiravimeid saates soovitame saadetisele lisada retsepti koopia või digiretsepti väljatrüki, sest osades riikides on see kohustuslik.
 • Ravimeid võib saata välismaale või Eestisse eraisikult eraisikule.
 • Palume ravimite saatmisel tutvuda kindlasti ka sihtriigi nõuetega - on riike, mis keelavad kõigi ravimite postiga saatmise!

 • Keelatud on saata anaboolseid steroide, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, täisverd ja verekomponente, meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid ning uudseid ravimeid.
 • Ravimid peavad alati olema tootja pakendis (lahtiseid tablette, ampulle jne ei tohi saata) ning lubatud on saata vaid ravimite jaemüügis kasutatavaid pakendeid.

 • Ravimiameti luba on vajalik kõigile saadetavatele ravimitele, kui saadate ühes saadetises:
 • rohkem kui kümme ravimi pakendit
 • või kui mõne saadetava ravimi pakend on suurem kui:

- tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut;
- pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g;
- homöopaatilistel graanulitel 50 g;
- infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml;
- süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali;
- välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g;
- droogidel 100 g;
- inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust;
- ravimplaastritel 10 ühikut.

Ravimiameti loa taotlemine

Ravimiameti loa saamiseks tuleb esitada vabas vormis (digitaalselt) allkirjastatud taotlus, kus on järgmised andmed:

 • taotleja nimi ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon, e-post);
 • ravimite saatja ja saaja nimi;
 • riik, kust ja kuhu ravimid saadetakse;
 • saadetise number, kui saadetis on saadetud välismaalt ja vajab kättesaamiseks Ravimiameti luba;
 • kõigi saadetises olevatele ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv);
 • retseptiravimite puhul arsti teatis või retsepti koopia ravimite vajaduse kohta.

 

Taotluse saatmine

Saatke allkirjastatud taotlus Ravimiametisse kas:

 • e-postiga aadressile [email protected] (arsti teatis nt skaneeritud pdf-failina manuses)
 • või postiga aadressile Ravimiamet, Nooruse 1, Tartu 50411.

Loa andmine

Ravimiamet teeb otsuse loa andmiseks hiljemalt viiendal tööpäeval pärast nõuetekohase taotluse saamist ning saadab loa postiga avalduses esitatud aadressile.

Пересылка лекарств от частного лица частному лицу

Если вы остаетесь за границей надолго, то ваши домашние могут выслать вам лекарства.

Запрещается пересылать анабольные стероиды, наркотические и психотропных вещества и содержащие их лекарства, цельную кровь и компоненты крови, клетки и ткани предназначенные для использования в медицинских целях, а также новейшие лекарства (лекарственные препараты).

Без разрешения Департамента лекарственных средств в посылке может быть до 10 нераспечатанных розничных упаковок. Pазмер упаковки тоже имеет верхний предел –размеры упаковок, при превышении которых всегда требуется разрешение:

 • для твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы) до 200 единиц (N200)
 • для порошков для приготовления растворов 500 г
 • для гомеопатических препаратов в гранулах 50 г
 • для инфузионных растворов и для пероральных растворов 500 мл
 • для лекарственных форм для инъекций 30 ампул или флаконов
 • для наружных лекарств 200 мл или 200 г
 • для лекарственного сырья растительного происхождения 100 г
 • для ингалируемых лекарственных препаратов до 200 доз
 • для лекарственных пластырей 10 единиц.

Лекарства должны быть в оригинальной упаковке производителя. Если в коробке 10 конвалют/блистеров по 10 таблеток в каждом, то размер упаковки N100. Однако если в целях экономии места вы вынете конвалюты/блистеры из коробки, то каждый блистер/конвалюта сам по себе будет считаться упаковкой N10 и из 1 упаковки получится 10 упаковок! NB! Вскрытую упаковку лекарств пересылать нельзя!

Если пересылаемых лекарств больше, чем 10 упаковок розничной продажи, или допустимый размер упаковки превышен, следует ходатайствовать о разрешении Департамента лекарственных средств с предоставлением тех же данных, что и при провозе лекарств с собой.

NB! Заказ пищевых добавок через интернет

На пищевые добавки не распространяются ограничения, действующие для лекарств, и их можно заказывать через интернет для личного пользования . Однако препараты, которые в интернете в других странах рекламируются, как пищевые добавки (витаминные препараты, препараты растительного происхождения), с точки зрения законодательства Эстонии могут оказаться  лекарствами.

Xодатайствa на пересылку лекарственных средств 

Xодатайствa на получение почтовой посылки 

Viimati uuendatud: 08.05.2024