Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusload

Rakkude, kudede ja elundite hankimiseks ja käitlemiseks on vaja taotleda Ravimiametilt tegevusluba. Tegevusluba antakse konkreetse raku, koe või elundi hankimiseks või käitlemiseks.

Rakkude, kudede ja elundite hankimise ning käitlemise tegevusload

  • Inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite hankimiseks peab olema rakkude, kudede või elundite hankimise tegevusluba.
  • Inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite käitlemiseks peab olema rakkude, kudede või elundite käitlemise tegevusluba.

Samaaegselt on võimalik taotleda tegevusluba rakkude, kudede ja elundite hankimiseks ja käitlemiseks.

Tegevusloa väljaandmise ja muutmise üle otsustab Ravimiamet.

Tegevusluba antakse, kui ettevõtja ja tegutsemiskoht vastavad rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduses ning sotsiaalministri määrustes kehtestatud nõuetele.

Nõuetele vastavust kontrollib Ravimiamet, tehes enne tegevusloa andmist ja tegevusloa kehtivusaja jooksul tegutsemiskohtades inspektsioone ning kasutades teisi järelevalveprotseduure. Tegevusluba kantakse registrisse.

Tegevusload on leitavad tegevuslubade registrist.

Tegevuslubade taotlemine

Tegevusloa taotlemisel tuleb Ravimiametile esitada taotlus ning tasuda riigilõiv.

Taotlused palume esitada aadressil [email protected] ja cc-sse lisada ka [email protected].

Ravimiamet teeb pärast taotluse esitamist tegutsemiskohas inspektsiooni või kasutab otsuse tegemiseks teisi järelevalve meetodeid. Ravimiamet teavitab taotlejat taotluse asjus tehtud otsusest.

Vaata ka

Viimati uuendatud: 15.03.2023