• English
 • Eesti

Farmaatsiaterminoloogia

 • Ravimvormid (489)
  • Aurikulaarsed ravimvormid (19)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Ear creamKõrvakreemPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm, välisele kuulmekäigule kantav kreem. Vajadusel kasutatakse kreemiga immutatud tampooni.
   Ear drops, emulsionKõrvatilgad, emulsioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav emulsioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla paken­di juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
   Ear drops, powder for suspensionKõrvatilgad, suspensioonipulberTahke, ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse kõrvatilkade suspensioon.
   Ear drops, solutionKõrvatilgad, lahusVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlilahus. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
   Ear drops, suspensionKõrvatilgad, suspensioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õli­suspensioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingi­mata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
   Ear gelKõrvageelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm, välisele kuulmekäigule kantav geel. Vajadusel kasutatakse geeliga immutatud tampooni.
   Ear ointmentKõrvasalvPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav salv. Vajadusel kasutatakse salviga immutatud tampooni.
   Ear powderKõrvapulberTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast välisele kuulmekäigule kantavast pulbrist. Pakendile on paigaldatud sobiv aplikaator või puhumisseade.
   Ear spray, emulsionKõrvasprei, emulsioonVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimemulsioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   Ear spray, solutionKõrvasprei, lahusVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimlahus. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   Ear spray, suspensionKõrvasprei, suspensioonVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimsuspensioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   Ear stickKõrvapulkTahke üheannuseline koonilise kujuga ravim­vorm välisesse kuulmekäiku panemiseks, kus see sulab või lahustub.
   Ear tamponKõrvatampoonTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm määratud ajaks välisesse kuulmekäiku panemiseks. Koosneb ühe või mitme toime­ainega immutatud sobivast materjalist tampoonist.
   Ear wash, emulsionKõrvaloputusemulsioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH-väärtusega õlivesiemulsioon välise kuulmekäigu puhasta­miseks.
   Ear wash, solutionKõrvaloputuslahusVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH-väärtusega vesilahus välise kuulmekäigu puhastamiseks.
   Ear/eye drops, solutionKõrva-/silmatilgad, lahusVedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva- või silmatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravim­preparaadi manustamisviis.
   Ear/eye drops, suspensionKõrva-/silmatilgad, suspensioonVedel steriilne ravimvorm; suspensioon kõrva- või silmatilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Ear/eye/nasal drops, solutionKõrva-/silma-/ninatilgad, lahusVedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva-, silma- või ninatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Ear/nasal drops, suspensionKõrva-/ninatilgad, suspensioonVedel ravimvorm; suspensioon kõrva- või nina­tilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravim­preparaadi manustamisviis.
  • Dentaalsed ravimvormid (16)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Dental cementHambatsementPooltahke ravimvorm, mis hammaste sisse või peale kantuna kõvastub ning moodustab plommi või sideme.
   Dental emulsionHambaemulsioonEmulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Dental gelHambageelHüdrofiilsest geelist koosnev pooltahke ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele hõõrudes.
   Dental pasteDentaalpastaPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb sobivas aluses peendispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse. Terminit ei kasutata hamba­pasta kohta.
   Dental powderHambapulberÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Dental solutionHambalahusLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Dental stickHambapulkTahke üheannuseline ravimvorm dentaalseks manustamiseks. Ümarvarva kujuline pulk valmistatakse enamasti pressimisel või vormivalamisel.
   Dental suspensionHambasuspensioonSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Periodontal gelPeriodontaalgeelPooltahke ravimvorm; geel, mida manustatakse hamba ja igeme vahelisse taskusse.
   Periodontal insertPeriodontaalinsertTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb igemetaskusse viidavast ravimpanusest. Bio­lagunev insert on toimeainet aeglaselt vabastav ravimleht.
   Periodontal powderPeriodontaalpulberÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hambataskusse/ periodontaalmembraanile.
   Powder for dental cementHambatsemendi pulberHambatsemendi valmistamiseks kasutatav pulber.
   Powder for dental gelHambageeli pulberTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravim­vorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse hambageel.
   Powder for dental solutionHambalahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse hambalahus.
   Solution for dental cementHambatsemendi lahusVedel ravimvorm; hambatsemendi valmistamiseks kasutatav lahus.
   ToothpasteHambapastaHüdrofiilsest pastast koosnev pooltahke mitme­annuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele hõõrudes.
  • Endotservikaalsed ravimvormid (2)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Endocervical gelEndotservikaalgeelPooltahke ravimvorm; geel, sobiva aplikaatori abil endotservikaalseks manustamiseks.
   Powder for endocervical gelEndotservikaalgeeli pulberTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse endotservikaalgeel.
  • Gastraalsed ravimvormid (1)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Stomach irrigationMaoloputuslahusVedel steriilne vesilahusel baseeruv ravimvorm mao loputamiseks.
  • Gastrointestinaalsed ravimvormid (3)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Gastroenteral emulsionGastrointestinaalemulsioonEmulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
   Gastroenteral solutionGastrointestinaallahusLahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
   Gastroenteral suspensionGastrointestinaalsuspensioonSuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
  • Intestinaalsed ravimvormid (1)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Intestinal gelIntestinaalgeelPooltahke ravimvorm; geel, mida manustatakse soolestikku.
  • Intramammaarsed ravimvormid (6)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Intramammary emulsionIntramammaaremulsioonVedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut toimeainet sisaldav emulsioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud intra­mammaarsüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks emulsiooni viimiseks ühte nisajuhasse. vet
   Intramammary gelIntramammaargeelPooltahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; lahustunud või dispergeeritud toimeainet (toimeaineid) sisaldav geel intra­mammaarseks manustamiseks. Pakendatud intramammaarsüstaldesse, mida kasutatak­se ühekordseks geeli viimiseks ühte nisa­juhasse.vet
   Intramammary ointmentIntramammaarsalvPooltahke steriilne ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; üht või mitut disper­geeri­tud toimeainet sisaldav salv intra­mammaarseks manustamiseks. Pakendatud intramammaarsüstaldesse, mida kasuta­takse ühekordseks salvi viimiseks ühte nisa­juhasse. vet
   Intramammary solutionIntramammaarlahusVedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut toimeainet sisaldav lahus intramammaarseks manusta­miseks. Pakendatud intra­mammaar­süstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks lahuse viimiseks ühte nisajuhasse.vet
   Intramammary suspensionIntramammaarsuspensioonVedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut sobivas kandjas dispergeeritud toimeainet sisaldav suspen­sioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud intra­mammaarsüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks suspensiooni viimiseks nisajuhasse.vet
   Teat stickNisapulkTahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; pulk paigutatakse looma nisajuhasse, kus see sulab või lahustub.vet
  • Intraperitoneaalsed ravimvormid (3)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for solution for peritoneal dialysisPeritoneaaldialüüsilahuse kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse peritoneaaldialüüsilahus.
   Intraperitoneal solutionIntraperitoneaallahusSteriilne lahus intraperitoneaalseks kasutamiseks. Terminit ei kasutata peritoneaaldialüüsilahuse kohta.
   Solution for peritoneal dialysisPeritoneaaldialüüsilahusSteriilne vesilahus intraperitoneaalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele, ja erinevas kontsentratsioonis glükoosi või teisi sobivaid osmootseid aineid.
  • Intrauteriinsed ravimvormid (7)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Intrauterine capsuleIntrauteriinkapselTahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; pehmekapsel, mis sisaldab vedelat või poolvedelat ravimvormi intra­uteriinseks manustamiseks. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.vet
   Intrauterine delivery systemIntrauteriinne ravivahendTahke üheannuseline manustamissüsteem ravimi intrauteriinseks manustamiseks. Süsteem vabastab toimeaine(d) pikema aja vältel.
   Intrauterine emulsionIntrauteriinemulsioonVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; emulsioon intrauteriinseks manustamiseks.vet
   Intrauterine foamIntrauteriinvahtVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pakendatud enamasti vahu (toimeainet või -aineid sisaldavas vedelikus on dispergeeritud suur hulk gaasi) emakasse viimiseks sobiva aplikaatoriga varustatud rõhukonteinerisse. vet
   Intrauterine solutionIntrauteriinlahusVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus intrauteriinseks manustamiseks.vet
   Intrauterine suspensionIntrauteriinsuspensioonVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon intrauteriinseks manustamiseks.vet
   Intrauterine tabletIntrauteriintablettTahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; kokkupressimisel või vormi­valamisel valmistatud emakasse manustami­seks sobiva suuruse ja kujuga tablett. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.vet
  • Intravesikaalsed/uretraalsed ravimvormid (13)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Bladder irrigationPõieloputuslahusSteriilne ravimvorm; steriliseeritud vesi või vesilahus kusepõie loputamiseks.
   Concentrate for intravesical solutionIntravesikaallahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaallahus.
   Intravesical solutionIntravesikaallahusVesilahus intravesikaalseks manustamiseks sobiva aplikaatori abil. Terminit ei kasutata põieloputuslahuse kohta.
   Intravesical solution/solution for injectionIntravesikaal-/süstelahusVedel steriilne ravimvorm; lahus intra­vesikaalseks manustamiseks või süstimiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Intravesical suspensionIntravesikaalsuspensioonVedel ravimvorm, väikesemahuline suspen­sioon sobiva aplikaatori abil kusepõide manustamiseks.
   Powder for bladder irrigationPõieloputuslahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mille steriilses vees lahustamisel saadakse põieloputuslahus.
   Powder for concentrate for intravesical suspensionIntravesikaalsuspensiooni kontsentraadi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne intravesikaalsuspensioonina manusta­mist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Powder for intravesical solutionIntravesikaallahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaallahus.
   Powder for intravesical solution/solution for injectionIntravesikaal-/süstelahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaal-/süstelahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Powder for intravesical suspensionIntravesikaalsuspensiooni pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensioon.
   Urethral emulsionUretraalemulsioonVedel ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse uretraalselt.
   Urethral gelUretraalgeelPooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil uretraalselt manustatav geel.
   Urethral stickUretraalpulkTahke üheannuseline steriilne ravimvorm ureetrasse sisestamiseks. Uretraalpulgad on ureetra mõõtmetele vastava suuruse ja kujuga. Valmistatakse pressimisel või vormivalamisel.
  • Kehavälised ravimvormid (9)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Anticoagulant and preservative solution for bloodAntikoagulant ja veresäilituslahusKehavälise verega segatav steriilne vesilahus.
   Concentrate for solution for haemodialysisHemodialüüsilahuse kontsentraatElektrolüütide vesilahus, millest vastava kvaliteediga veega lahjen­damisel saadakse hemo­dialüüsi­lahus. Võib olla lisatud glükoosi.
   Powder for concentrate for solution for haemodialysisHemodialüüsilahuse kontsentraadi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse hemo­dialüüsilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne hemodialüüsilahusena manusta­mist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Solution for blood fraction modificationVerefraktsiooni modifitseerimislahusSteriilne ravimvorm, mida kasutatakse patsiendi vere fraktsiooni kehavälise modifitsee­rimise juures. Pärast modifitseeri­mist viiakse veri tagasi organismi.
   Solution for haemodiafiltrationHemodiafiltratsiooni­lahusSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Solution for haemodialysisHemodialüüsilahusElektrolüütide vesilahus, kus elektrolüütide kontsentratsioon on ligilähedane plasma elektro­lüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Solution for haemodialysis/haemofiltrationHemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahusTerminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravim­preparaadi manustamisviis.
   Solution for haemofiltrationHemofiltratsioonilahusSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Solution for organ preservationElundite säilituslahusSteriilne ravimvorm, mis koosneb elektrolüütide lahusest, kusjuures tüüpiliselt kontsentratsioonis, mis on lähedane elektrolüütide intra­tsellulaarsele koostisele. Lahust kasutatakse imetajatele siiratavate organite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
  • Keskkonnakaudsed ravimvormid (15)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Bee smoke paperMesilaste suitsupaberTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; immutatud paber, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.vet
   Bee smoke stickMesilaste suitsupulkTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; immutatud pulk, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.vet
   Bee-hive dispersionTaru ravimdispersioonVedel ravimvorm tarus kasutamiseks, mis koosneb kahest või enamast faasist, millest vähemalt üks on dispergeeritud vedelas faasis. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) dispersioonist aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Dispersiooni täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos. Terminit „dispersioon” kasutatakse ainult juhul, kui terminid „suspensioon” ja „emulsioon” ei ole kohased.vet
   Bee-hive gelTaru ravimgeelPooltahke mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; geel, millest toimeaine vabanemine toimub aurustumise või füüsilise kontakti teel pikema aja vältel.vet
   Bee-hive solutionTaru ravimlahusVedel ravimvorm tarus kasutamiseks; lahus, millest toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Lahuse täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Bee-hive stripTaru ravimribaTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; koosneb toimeaine(te)ga immutatud maatriksist, millest toimeaine vabaneb aurustumisel või füüsilisel kontaktil pikema aja vältel. Kõik erinõuded taru ravimriba asetamiseks on kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Concentrate for solution for fish treatmentKalade ravilahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel saadakse lahus kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Nebulisation solutionNebuliseerimislahusVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; nebulisaatoris aerosooliks muudetav üht või mitut toimeainet sisaldav lahus grupiraviks. Individuaalraviks mõeldud ravimvormide osas vt inhaleeritavad ravimvormid.vet
   Powder for bee-hive dispersionTaru ravimdispersiooni pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse taru ravimdispersioon.vet
   Powder for bee-hive solutionTaru ravimlahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse taru ravimlahus.vet
   Powder for solution for fish treatmentKalade ravilahuse pulberPulber, millest valmistatakse lahus kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Powder for suspension for fish treatmentKalade ravisuspensiooni pulberTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suspensioon kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Solution for bee-hive dispersionTaru ravimdispersiooni lahusVedel ravimvorm; lahus taru ravimdispersiooni valmistamiseks.vet
   Solution for bee-hive solutionTaru ravimlahuse lahusVedel ravimvorm; lahus taru ravimlahuse valmistamiseks.vet
   Solution for bee-hive stripTaru ravimribalahusVedel ravimvorm; taru ravimriba valmistamisel kasutatav lahus absorbendi immutamiseks. Taru ravimriba kasutatakse tavaliselt kohe pärast immutamist.vet
  • Kutaansed/transdermaalsed ravimvormid (67)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Bath additiveVannilisandTahke, pooltahke või vedel ravimvorm vanniveele lisamiseks.
   CollodionKolloodiumVedel ravimvorm, mis enamasti sisaldab püroksüliini segus eetri ja etanooliga. Nahale kandes moodustab manustamis­kohal elastse kile.
   Concentrate for cutaneous solutionNahalahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse naha­lahus.
   Concentrate for cutaneous spray, emulsionNahasprei kontsentraat, emulsioonVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse naha­sprei emulsioon.
   Concentrate for dip emulsionKastutusemulsiooni kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse kastutus­emulsioon.vet
   Concentrate for dip solutionKastutuslahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse kastutus­lahus.vet
   Concentrate for dip suspensionKastutussuspensiooni kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse kastutus­suspensioon.vet
   CreamKreemPooltahke, ühe- või mitmeannuseline homogeense väljanägemisega ravim­vorm; kreem, mis koosneb teineteises peenelt dispergeeritud lipofiilsest ja vesifaasist. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine trans­dermaalne imendumine.
   Cutaneous emulsionNahaemulsioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon, mis on ette nähtud nahale manustamiseks.
   Cutaneous foamNahavahtVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm rõhu all olevas aplikaatoriga pakendis, mille abil saab vabastada suure hulga gaasi sisaldavat vahtu, kuhu on dispergeeritud toimeaine(d). Manusta­takse nahale.
   Cutaneous liquidNahavedelikVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis koosneb ainult vedelast toime­ainest. Manustatakse nahale.
   Cutaneous pasteNahapastaPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb alusest ning suurest hulgast selles dispergeeritud tahke aine osakestest. Manustatakse nahale.
   Cutaneous patchNahaplaasterElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse kahjustamata nahale paikse toime saavutamiseks toimeaine(te) tungimisel läbi naha.
   Cutaneous powderNahapuistepulberTahke, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; pulber nahale manusta­miseks. Terminit ei kasutata sprei puhul.
   Cutaneous solutionNahalahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis koosneb toimeainest ja sobivast lahustist. Manustatakse nahale.
   Cutaneous solution/concentrate for oromucosal solutionNahalahus/suuõõnelahuse kontsentraatVedel ravimvorm; lahus kutaanseks kasutamiseks või mille ette nähtud vedelikus lahjendamisel saadakse suu­õõnelahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravim­preparaadi manustamisviis.
   Cutaneous spray, emulsionNahasprei, emulsioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on emulsioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Cutaneous spray, ointmentNahasprei, salvSalv, mis moodustub vedelast ravimvormist manustamise käigus rõhu all olevast spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendist.
   Cutaneous spray, powderNahasprei, pulberTahke enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on pulbrina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Cutaneous spray, solutionNahasprei, lahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on lahusena rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Cutaneous spray, suspensionNahasprei, suspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; suspensioon rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Cutaneous stickNahapulkTahke ravimvorm; enamasti ümarvarva või koonilise kujuga pulk; ette nähtud nahale manustamiseks paikse toime saavutamiseks. Nahapulk võib koosneda üksnes toimeaine(te)st või sobivas aluses ja selles lahustunud või dispergeerunud toimeaine(te)st.
   Cutaneous suspensionNahasuspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, milles üks või mitu toimeainet on väikeste osakestena dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
   Cutaneous/nasal ointmentNaha-/ninasalvPooltahke ravimvorm; salv kutaanseks või nasaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Dip emulsionKastutusemulsioonVedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; emulsioon, mida manustatakse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda emulsiooni.vet
   Dip solutionKastutuslahusVedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; lahus, mida manustatakse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda lahusesse.vet
   Dip suspensionKastutussuspensioonVedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; suspensioon, mida manusta­takse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda suspensiooni.vet
   Ear tagKõrvalipikTahke ravimvorm; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse vastava vahendiga looma kõrva külge. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.vet
   GelGeelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, milles toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale.
   Gel for gelGeeli geelPooltahke ravimvorm; geel, mida kasutatakse kutaanse geeli valmistamiseks.
   Impregnated dressingImmutatud haavasideTahke ravimvorm; marli või mõne muu sobiva materjali tükk või riba, mis on immutatud vedela või poolvedela ravim­preparaadiga. Manustatakse nahale.
   Medicated collarRavimkaelarihmTahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis paigaldatakse ümber looma kaela. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.vet
   Medicated nail lacquerRavimküünelakkVedel ravimvorm; küüntele kantav lakk, mis moodustub lenduva lahusti aurustu­misel.
   Medicated pendantRavimripatsTahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse vastava vahendi külge ümber looma kaela. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.vet
   Medicated plasterRavimplaasterElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse nahale enamasti paikse toime saavutamiseks. Ravimplaaster koosneb toimeainet sisaldavast kleepuvast alusest, mis on ühtlase kihina jaotatud sobilikust looduslikust või sünteetilisest materjalist valmistatud toetavale kihile. Kleepuv osa on kaetud kaitsematerjaliga, mis eemaldatakse enne ravimplaastri nahale asetamist. Ravim­plaastreid valmistatakse väga erineva suurusega, mh suuremate lõigatavate lehtedena.
   OintmentSalvPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest toimeainest ja ühefaasilisest alusest. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne, hüdrofoobne kui ka vesi­emulgeeritud. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toime­aine transdermaalne imendumine.
   Plaster for provocation testProvokatsioonitesti plaasterTahke elastne ravimvorm, mis sisaldab naha provokatsioonitesti tegemiseks kasutatavat allergeeni.
   PoulticePuderhautisPooltahke ravimvorm; hüdrofiilne kuumalt kleepuv alus, milles tahked või vedelad osakesed on dispergeeritud. Puderhautis kantakse enamasti sobivale sidumismaterjalile ning kuumutatakse enne nahale asetamist.
   Pour-on emulsionKriipsuemulsioonVedel ravimvorm, nahale valatav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsuemulsioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   Pour-on solutionKriipsulahusVedel ravimvorm, nahale valatav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endo­parasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsulahuseid kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   Pour-on suspensionKriipsususpensioonVedel ravimvorm, nahale valatav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsu­suspensioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   Powder for cutaneous solutionNahalahuse pulberTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse nahalahus.
   Powder for dip solutionKastutuslahuse pulberTahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse kastutuslahus.vet
   Powder for gelGeeli pulberTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse geel.
   Powder for solution for injection/skin-prick testSüste-/nahatorketesti lahuse pulberTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/naha torketesti lahus.
   Powder for solution for iontophoresisIontoforeesilahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse iontoforeesilahus.
   Powder for solution for skin-prick testNaha torketesti lahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse naha torketesti lahus.
   ShampooÐampoonVedel või harvemini pooltahke mitme­annuseline ravimvorm, mida manusta­takse peanahale hõõrudes ning hiljem loputatakse veega. Veega hõõrudes tekitavad ðampoonid enamasti vahtu. Ðampoonid on lahused, suspensioonid või emulsioonid, mis sisaldavad pindaktiivseid aineid.
   Solution for injection/skin-prick testSüste-/naha torketesti lahusVedel steriilne allergeeni sisaldav lahus, mida kasutatakse naha torketesti või süstena (enamasti intraepidermaalselt) diagnostilisel otstarbel. See võib olla näidustatud ka (enamasti subkutaannse) süstena immunoteraapiaks.
   Solution for iontophoresisIontoforeesilahusVedel ravimvorm; vesilahus trans­dermaalseks manustamiseks ionto­foreesil.
   Solution for skin-prick testNaha torketesti lahusVedel steriilne ravimvorm; allergeeni sisaldav lahus, mis on ette nähtud diagnostilise naha torketesti tegemiseks.
   Solution for skin-scratch testNaha skarifikatsioonitesti lahusVedel steriilne ravimvorm; allergeeni sisaldav lahus, mis on ette nähtud diagnostilise naha skarifikatsioonitesti tegemiseks.
   Spot-on emulsionTäpiemulsioonVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpiemulsioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.vet
   Spot-on solutionTäpilahusVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpilahuseid kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.vet
   Spot-on suspensionTäpisuspensioonVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse enneta­miseks ja raviks loomadel. Täpisuspensioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.vet
   Tablet for cutaneous solutionNahalahuse tablettTahke, enamasti üheannuseline ravimvorm; tablett (enamasti katmata), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse nahalahus.
   Teat dip emulsionNisakastutusemulsioonVedel ravimvorm; nisanahale manustatav emulsioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Teat dip solutionNisakastutuslahusVedel ravimvorm; nisanahale manustatav lahus. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Teat dip suspensionNisakastutussuspensioonVedel ravimvorm; nisanahale manustatav suspensioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Teat dip/spray solutionNisakastutus-/nisasprei lahusVedel ravimvorm, mida kasutatakse nisakastutuslahuse või nisasprei lahusena.vet
   Teat spray solutionNisasprei, lahusVedel ravimvorm; lahus, mida pihustatakse nisadele enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Transdermal gelTransdermaalne geelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, milles toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla kas hüdrofiilne või hüdro­foobne. Transdermaalseid geele kasutatakse transdermaalseks manustamiseks.
   Transdermal ointmentTransdermaalne salvPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühefaasilisest salvialusest, milles võivad tahked või vedelad ained olla dispergeeritud. Toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud salvialuses, mis võib olla hüdrofiilne, hüdrofoobne või vees emulgeeritav. Transdermaalseid salve manustatakse nahale süsteemse toime saavutamiseks.
   Transdermal patchTransdermaalne plaasterElastne üheannuseline ravimvorm, mida kasutatakse kahjustamata nahal, kus toimeaine vabaneb pikema aja jooksul ja avaldab süsteemset toimet. Trans­dermaalsed plaastrid koosnevad taga­lehest, millele on kinnitatud üht või mitut toimeainet sisaldav mahuti ning mille peal on survetundlik liim, mis tagab ravimi adhesiooni nahale. Tagaleht on toimeaine(te)le ja tavaliselt ka veele läbimatu. Mahutisüsteemides võivad toimeained olla lahustunud või dispergeeritud pooltahkes aluses või tahkes polümeermaatriksis, mis on nahast eraldatud vabanemiskiirust mõjutava membraani abil. Survetundlik liim võib olla kantud kogu membraanile või mõnedesse kohtadesse membraanil või ainult membraani ja tagalehe äärele. Maatrikssüsteemid sisaldavad toime­ainet tahkes või pooltahkes maatriksis, mille omadused mõjutavad toimeaine difusiooni kiirust nahka. Maatriks­süsteem võib olla ka lahus või dispersioon survetundlikus liimis. Toime­ainet vabastav plaastripool on kaetud kaitsva pealistusmaterjaliga, mis enne plaastri nahale asetamist eemaldatakse.
   Transdermal solutionTransdermaalne lahusVedel, ühe või mitmeannuseline ravim­vorm; transdermaalne lahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „kriipsulahus”, „iontoforeesilahus”, „täpi­lahus” ja „transdermaalne sprei, lahus” ei ole kohased.
   Transdermal spray, solutionTransdermaalne sprei, lahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm spreiklapiga rõhukonteineris või spreipumbaga varustatud pakendis. Lahus on ette nähtud transdermaalseks manustamiseks.
   Transdermal systemTransdermaalne süsteemKomponentide kogum toimeaine trans­dermaalseks manustamiseks väliste jõudude mõjul (nt elektrivool, keemiline reaktsioon). Terminit ei kasutata trans­dermaalse plaastri puhul.
  • Muud ravimvormid (24)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for spray emulsionSpreiemulsiooni kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse spreiemulsioon.vet
   Denture lacquerHambaproteesi lakkVedel ravimvorm, mis hambaproteesidele kantuna moodustab laki.
   Epilesional solutionEpilesionaallahusVedel steriilne ravimvorm; lahus, mida manustatakse kahjustunud alale.
   Impregnated padImmutatud tampoonTahke ravimvorm; absorbeeriva materjali tükk, mis on immutatud toimeainet sisaldava vedelikuga.
   Impregnated plugImmutatud tompTahke ravimvorm; enamasti poorsest materjalist tükk (näiteks polüetüleen), mida on impregneeritud vedela, pooltahke või tahke faasiga. Terminit ei kasutata implantaatide, padjakeste, käsnade ega tampoonide kohta.
   Irrigation solutionLoputuslahusVedel steriilne suurekoguseline vesilahusel baseeruv ravimvorm, mida kasutatakse kehaõõne, haavade ja pindade loputamiseks nt kirurgiliste protseduuride ajal. Võib olla toimeaine(te), elektrolüütide või osmootselt aktiivse(te) aine(te) lahus süstevees või süstevesi ise.
   Kit for radiopharmaceutical preparationRadiofarmatseutiline komplektRavimvorm, millest enamasti enne manustamist moodustatakse lõplik radio­farmatseutikum või mida kombineeritakse radionukliididega, et saada lõplik radio­farmatseutikum. Kui toote radiofarmatseuti­line olemus on üheselt mõistetav, siis võib sõna „radiofarmatseutiline” ära jätta. Kombinatsioone teiste standardterminitega ei ole soovitatav kasutada.
   Medicated spongeRavimkäsnTahke ravimvorm; toimeaine(te)ga immutatud käsn. Rakendatavad on erinevad manustamisviisid.
   Medicated threadRavimniitTahke ravimvorm; biolagunev või mittelagunev ravimniit, mis on immutatud toimeaine(te)ga.
   Medicinal leechMeditsiiniline kaanElus, enamasti Hirudo perekonda kuuluv (nt Hirudo medicinalis, Hirudo verban) meditsiiniline kaan. Kaan asetatakse enamasti nahale, et taastada või parandada paikset verevoolu või teiste paiksete toimete saamiseks. Kinnitudes tekitab kaan lõikehaava, mille kaudu eritab patsiendi organismi sülge ja selles sisalduvaid erinevaid toimeaineid (nt anesteetikumid, antikoagulandid, põletikuvastased ained, vasodilataatorid), mis ühtlasi võimaldavad kaanil patsiendi verest toituda. Mõnedes riikides on meditsiinilised kaanid klassifitseeritud meditsiiniseadmeteks, mitte ravimiteks.
   PouchRavimkotikeÜheannuseline, kehaõõnde paigutatav üht või mitut toimeainet vabastav väike sobivast materjalist kotike.
   Powder for epilesional solutionEpilesionaallahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse epilesionaal­lahus.
   Powder for sealantPulber koeliimi valmistamiseksTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse koeliim. Antud termin ei ole samaväärne terminiga „koeliimi pulber”.
   Radionuclide generatorRadionukliidgeneraatorSüsteem, mis sisaldab fikseeritud emaradio­nukliidi, millest toodetakse tütarradio­nukliid, mis eraldatakse elueerimisel või mõnel muul meetodil ning kasutatakse radiofarmatseutikumis.
   Radiopharmaceutical precursorRadiofarmatseutiline prekursorRadionukliid, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
   Radiopharmaceutical precursor, solutionRadiofarmatseutilise prekursori lahusVedel ravimvorm; radionukliidi sisaldav lahus, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
   SealantKoeliimVedel, rohkem või vähem viskoosne ravim­vorm, mida kasutatakse kudede liimimiseks.
   Sealant matrixKoeliimi maatriksTahke steriilne ravimvorm; koeliimiga või pulbriga immutatud või kaetud materjali tükk, mis moodustab koeliimi kokkupuutes sobiva vedelikuga (näiteks verega). Materjal võib ise moodustada osa liimist. Tavaliselt imendub maatriks aja jooksul.
   Sealant powderKoeliimi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu, mis manustatakse otse ette nähtud kohale (näiteks lesioonile) ning mis moodustab hemostaatikumi ja/või koeliimi kokkupuutes sobiva vedelikuga (näiteks verega).
   Solution for sealantKoeliimilahusVedel steriilne ravimvorm; lahus koeliimi valmistamiseks.
   Solution for spraySpreilahusVedel ravimvorm; sprei valmistamise lahus.
   Solvent for...Lahusti, ...Vedel ravimvorm, mis ei sisalda toime­aineid, vaid on ette nähtud toimeaineid sisaldavate ravimvormide lahjendamiseks, lahustamiseks või dispergeerimiseks. Termin hõlmab kõiki selliseid abiaineid ning täpne spetsifikatsioon (näiteks steriilsusnõue) sõltub lõpp-produktist ja selle kasutamisest.
   Suspension for spraySpreisuspensioonVedel ravimvorm; sprei valmistamise suspensioon.
   Wound stickHaavapulkTahke steriilne üheannuseline haava sisestatav ravimvorm; ümarvarva või koonuse kujuline pulk, kus toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud sobivas aluses ning mis võib kehatemperatuuril lahustuda või sulada.
  • Nasaalsed ravimvormid (24)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Endosinusial solutionEndosinusiaallahusVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse ninakõrvalurgetesse paikse toime saamiseks.
   Endosinusial wash, suspensionEndosinusiaalne loputussuspensioonVedel ravimvorm; suspensioon ninakõrval­urgete puhastamiseks.
   Gargle/nasal washKuristus-/ninaloputuslahusVedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse kuristamiseks või ninaloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nasal creamNinakreemPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; õlivesi-tüüpi kreem, mida manustatakse ninna paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   Nasal drops, emulsionNinatilgad, emulsioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav emulsioon.
   Nasal drops, lyophilisate for suspensionNinatilgad, suspensiooni lüofilisaatTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse ninatilkade suspensioon.vet
   Nasal drops, powder for solutionNinatilgad, lahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse ninatilkade lahus.
   Nasal drops, solutionNinatilgad, lahusVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav lahus.
   Nasal drops, suspensionNinatilgad, suspensioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav suspensioon.
   Nasal gelNinageelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; enamasti hüdrofiilne geel, mida manustatakse ninna paikse toime saavutami­seks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   Nasal ointmentNinasalvPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; salv, mida manustatakse ninna paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   Nasal powderNinapulberTahke mitmeannuseline ravimvorm; ühest või mitmest tahkest toimeainest koosnev nina­õõnde pihustatav pulber.
   Nasal spray, emulsionNinasprei, emulsioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Nasal spray, lyophilisate for suspensionNinasprei, suspensiooni lüofilisaatTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse ninasprei, suspensioon.vet
   Nasal spray, powder for solutionNinasprei, lahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse ninasprei lahus.
   Nasal spray, solutionNinasprei, lahusVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Nasal spray, solution/oromucosal solutionNinasprei, lahus/suuõõnelahusVedel ravimvorm; lahus ninasprei või oromukosaallahusena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nasal spray, suspensionNinasprei, suspensioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Nasal stickNinapulkTahke üheannuseline enamasti ümarvarva või koonuse kujuline ravimvorm, mida manusta­takse nasaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Nasal washNinaloputuslahusVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; enamasti isotooniline lahus ninaõõne puhastamiseks.
   Nasal/oromucosal solutionNina-/suuõõnelahusVedel ravimvorm; lahus nasaalseks või oromukosaalseks manustamiseks. Termin ei hõlma termineid „nina-/suuõõnesprei, lahus” ega „ninasprei, lahus/suuõõnelahus”. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nasal/oromucosal spray, solutionNina-/suuõõnesprei, lahusVedel ravimvorm; lahus nasaalseks või oromukosaalseks kasutamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Powder for endosinusial solutionEndosinusiaallahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse endosinusiaallahus.
   Solution for provocation testProvokatsioonitesti lahusAllergeen, mis on ette nähtud provokatsioonitesti läbiviimiseks manustatuna ninna, silma või bronhidesse.
  • Okulaarsed ravimvormid (21)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for solution for intraocular irrigationIntraokulaarse loputuslahuse kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse intraokulaarne loputuslahus.
   Ear/eye ointmentKõrva-/silmasalvPooltahke ravimvorm; salv aurikulaarseks või okulaarseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Eye creamSilmakreemPooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; kreem okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g kreemi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   Eye drops, emulsionSilmatilgad, emulsioonVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Eye drops, powder for solutionSilmatilgad, lahuse pulberTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse silmatilkade lahus.
   Eye drops, powder for suspensionSilmatilgad, suspensioonipulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse silmatilkade suspensioon.
   Eye drops, prolonged-releaseToimeainet prolongeeritult vabastavad silmatilgadVedel ühe- või mitmeannuseline steriilne ravim­vorm okulaarseks manustamiseks. Toimeaine vabaneb pikema aja vältel.
   Eye drops, solutionSilmatilgad, lahusVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesi- või õlilahus okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Eye drops, solvent for reconstitutionSilmatilkade lahustiVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toime­aineid, vaid on silmatilkade pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
   Eye drops, suspensionSilmatilgad, suspensioonVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesi- või õlisuspensioon okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Eye gelSilmageelPooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g geeli, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   Eye lotionSilmaloputuslahusVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesilahus silma pesemiseks või loputamiseks.
   Eye lotion, solvent for reconstitutionSilmaloputuslahuse lahustiVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on silmaloputuslahuse pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
   Eye ointmentSilmasalvPooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; salv okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g salvi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   Intraocular instillation solutionIntraokulaarne instillatsioonilahusVedel steriilne ravimvorm; lahus mida tilgutatakse silma sisse. Termin ei hõlma termineid „silmatilgad, lahus” ja „intraokulaarne loputuslahus”.
   Ophthalmic insertSilmainsertTahke steriilne sobiva suuruse ja kujuga ravim­vorm silma sidekesta kotti sisestamisel paikse või okulaarse toime saavutamiseks toimeaine(te) vabanemisel teatud aja jooksul. Silmainsert koosneb toimeaine mahutist, mis on varjatud maatriksis või piiratud tasemekontrolli membraaniga. Pakendatud üksikult steriilsesse pakendisse.
   Ophthalmic stripSilmaravimliistakTahke steriilne üheannuseline ravimvorm; sobivast materjalist valmistatud toimeaine(te)ga immutatud liistak, mis manustatakse silma­munale.
   Powder for intraocular instillation solutionIntraokulaarse instillatsioonilahuse pulberTahke, steriilne, ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intraokulaarne instillatsioonilahus.
   Powder for solution for intraocular irrigationIntraokulaarse loputuslahuse pulberTahke, steriilne, ühte või mitut pulbrit (sh külmkuivatatud pulbrid) sisaldav ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intraokulaarne loputuslahus.
   Solution for intraocular irrigationIntraokulaarne loputuslahusVedel steriilne ravimvorm; lahus, mis on ühe või mitme silma sisestruktuuri loputamiseks, näiteks kirurgiliste protseduuride ajal.
   Solvent for solution for intraocular irrigationIntraokulaarse loputuslahuse lahustiVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud intraokulaarse loputuslahuse valmistamiseks.
  • Okulonasaalsed ravimvormid (3)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Lyophilisate for oculonasal suspensionOkulonasaalsuspensiooni lüofilisaatTahke ravimvorm veterinaarseks kasutami­seks; külmkuivatatud pulber, mille dispergee­rimisel ette nähtud vedelikus saadakse suspensioon okulonasaalseks manustamiseks. vet
   Lyophilisate for oculonasal suspension/use in drinking waterLüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees manustamiseksTahke ravimvorm veterinaarseks kasutami­seks; külmkuivatatud pulber, mille dispergee­rimisel ette nähtud vedelikus saadakse okulonasaalsupensioon, või mida dispergeeri­takse loomade joogivees. Terminit kasutatak­se ainult juhul, kui puudub üks valdav ravim­preparaadi manustamisviis.vet
   Oculonasal suspensionOkulonasaalsuspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon okulonasaalseks manustamiseks.vet
  • Oromukosaalsed ravimvormid (43)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Buccal filmBukaalravimkileTahke, ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks.
   Buccal tabletBukaaltablettTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks.
   Compressed lozengePressitud losengTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks. Valmistatakse pressimise teel, tihti rombikujulised, sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
   Concentrate for gargleKuristuslahuse kontsentraatVedel ravimvorm; vesilahus, mille lahjenda­misel vees saadakse kuristuslahus.
   Concentrate for oromucosal solutionSuuõõnelahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse suuõõnelahus.
   GargleKuristuslahusVedel ravimvorm; vesilahus kuristamiseks paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Ei neelata alla.
   Gargle, powder for solutionKuristuslahuse pulberTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
   Gargle, tablet for solutionKuristuslahuse tablettTahke ravimvorm; tablett, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
   Gargle/mouthwashKuristus-/suuloputuslahusVedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse kuristamiseks või suuloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Gingival gelIgemegeelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, mida manustatakse igemetele paikse toime saavutamiseks.
   Gingival pasteIgemepastaPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse igemetele paikse toime saavutamiseks.
   Gingival solutionIgemelahusVedel mitmeannuseline ravimvorm; igemetele manustatav lahus.
   Laryngopharyngeal solutionKõri-neelulahusVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu paikse toime saamiseks muul viisil kui pihustades. Ei hõlma terminit „kõri-neelusprei, lahus”.
   Laryngopharyngeal spray, solutionKõri-neelusprei, lahusVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu paikse toime saamiseks pihus­tades. Ei hõlma terminit „kõri-neelulahus”.
   LozengeLosengTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Loseng on kõva, vormivalamise teel valmistatav ravim­vorm. Tavaliselt sisaldavad maitse- ja magus­aineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
   Medicated chewing-gumRavimnärimiskummTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb peamiselt kummipõhisest alusest, mida tuleb närida, kuid mitte alla neelata. Toimeained vabanevad sülge närimisel. Ravimnärimiskummi kasutatakse paikseks (suuõõne) või süsteemseks raviks pärast toimeaine(te) imendumist läbi suu limaskesta või seedetrakti.
   MouthwashSuuloputuslahusVedel ravimvorm; suulimaskestale manustatav vesilahus, mida ei neelata alla. Võib sisaldada abiaineid pH-taseme neutraliseerimiseks.
   Mouthwash, powder for solutionSuuloputuslahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse suuloputuslahus.
   Mouthwash, tablet for solutionSuuloputuslahuse tablettTahke ravimvorm; katmata tablett, mille lahustamisel vees saadakse suuloputuslahus.
   Muco-adhesive buccal tabletMukoadhesiivne bukaaltablettTahke üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse põse limaskestale pikemaajalise süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks. Sisaldab enamasti hüdrofiilseid polümeere, mis süljega märgudes moodustavad põse limas­kestale kleepuva hüdrogeeli.
   Oromucosal capsuleSuuõõnekapselTahke üheannuseline ravimvorm; pehme­kapsel, mida näritakse või imetakse paikse toime saavutamiseks suuõõnes.
   Oromucosal creamSuuõõnekreemPooltahke mitmeannuseline ravimvorm; õlivesiemulsioon manustamiseks suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes (v.a igemetele) paikse toime saavutamiseks.
   Oromucosal dropsSuuõõnetilgadVedel mitmeannuseline ravimvorm; lahus, suspensioon või emulsioon tilkadena manustamiseks suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes.
   Oromucosal gelSuuõõnegeelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lüofiliseeritud geel, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemegeeli puhul.
   Oromucosal ointmentSuuõõnesalvPooltahke ravimvorm; salv oromukosaalseks kasutamiseks, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks.
   Oromucosal pasteSuuõõnepastaPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemepasta kohta.
   Oromucosal patchSuuõõneplaasterElastne üheannuseline suuõõnde manustatav ravimvorm süsteemse toime saavutamiseks, millest toimeaine vabaneb kindla aja jooksul, mille järel plaaster eemaldatakse.
   Oromucosal solutionSuuõõnelahusVedel ühe või mitmeannuseline ravimvorm; lahus oromukosaalseks manustamiseks.
   Oromucosal spray, emulsionSuuõõnesprei, emulsioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon oromukosaalseks manusta­miseks. Emulsiooni pihustatakse suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
   Oromucosal spray, solutionSuuõõnesprei, lahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; lahus oromukosaalseks manustami­seks. Lahust pihustatakse suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
   Oromucosal spray, suspensionSuuõõnesprei, suspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; suspensioon oromukosaalseks manus­tamiseks. Suspensiooni pihustatakse suu­õõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
   Oromucosal suspensionSuuõõnesuspensioonVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon oromukosaalseks manustami­seks.
   Oromucosal/laryngopharyngeal solutionSuuõõne-/kõri-neelulahusVedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks manustamiseks. Ei hõlma terminit „suuõõne-/kõri-neelulahus/ sprei, lahus”. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray, solutionSuuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahusVedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks manustamiseks. Võib olla pakendatud spreivahendiga pakendisse, et võimalda spreina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   PastillePastillTahke pehme üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Pastille valmistatakse looduslike või sünteetiliste polümeeride segu või kummide ja magus­ainete vormivalamisel. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
   PillulesPillidTahke homöopaatiline ravimvorm, mille kandja valmistatakse sahharoosist, laktoosist ja teistest sobivatest abiainetest. Pille valmistatakse nende immutamisel ühe või mitme homöopaatilise emalahuse lahjendusega või pideval eelpool nimetatud abiainete ja ühe või mitme homöopaatilise lahjenduse lisamisel. Manustatakse suu kaudu või keele alla.
   Powder for gingival gelIgemegeeli pulberTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse igemegeel.
   Sublingual filmKeelealune ravimkileÜhe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
   Sublingual powderKeelealune pulberTahke ravimvorm; pulber manustamiseks keele alla.
   Sublingual spray, emulsionKeelealune sprei, emulsioonVedel, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm; emulsioon keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhu­konteinerisse.
   Sublingual spray, solutionKeelealune sprei, lahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; lahus keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
   Sublingual spray, suspensionKeelealune sprei, suspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm; suspensioon keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhu­konteinerisse.
   Sublingual tabletKeelealune tablettTahke üheannuseline ravimvorm; sobiva kujuga katmata tablett, mis on tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel. Võidakse kasutada ka teisi tootmismeetodeid, nt vormivalamist. Manustatakse keele alla.
  • Parenteraalsed ravimvormid (62)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for concentrate for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraadi kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonilahuse kontsentraat, mis omakorda lahjendatakse ette nähtud vedelikus infusioonilahuse saamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Concentrate for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonidispersioon.
   Concentrate for emulsion for infusionInfusiooniemulsiooni kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusiooniemulsioon.
   Concentrate for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraatVedel steriilne ravimvorm; vesilahus, millest saadakse süstelahus ette nähtud vedelikuga lahjendamisel. Võib lisada infusioonilahusele manustamise ajal.
   Concentrate for solution for injectionSüstelahuse kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse süstelahus.
   Concentrate for solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahuse kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ohutuse tagamiseks peab lahjendamise alati läbi viima enne manustamist.
   Concentrate for suspension for injectionSüstesuspensiooni kontsentraatVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.
   Dispersion for concentrate for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni kontsentraadi dispersioonVedel steriilne ravimvorm; dispersioon, infusioonidispersiooni kontsentraadi valmistamiseks. Infusioonidispersiooni kontsentraadi edasisel lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusiooni­dispersioon.
   Dispersion for infusionInfusioonidispersioonVedel steriilne kahest või enamast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti suurtes kogustes vereringesse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin „infusiooniemulsioon” ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
   Dispersion for injectionSüstedispersioonVedel steriilne kahest või enamast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti süstena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin „infusiooniemulsioon” ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
   Dispersion for injection/infusionSüste-/infusioonidispersioonVedel steriilne kahest või rohkemast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on disper­geeritud vedelfaasis. Manustatakse süste või infusioonina. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin „süste-/infusiooni­emulsioon” ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
   Emulsion for emulsion for injectionSüsteemulsiooni emulsioonVedel steriilne ravimvorm; emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks.
   Emulsion for infusionInfusiooniemulsioonVedel steriilne ravimvorm; õlivesiemulsioon, mis on enamasti ette nähtud suurtes kogustes manustamiseks ning enamasti vereringesse viimiseks.
   Emulsion for injectionSüsteemulsioonVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süstena
   Emulsion for injection/infusionSüste-/infusiooniemulsioonVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süste või infusioona. Enne infusioonina manustamist ravimvorm enamasti lahustatakse.
   Emulsion for suspension for injectionSüstesuspensiooni emulsioonVedel steriilne ravimvorm; emulsioon süstesuspensiooni valmistamiseks.
   Gas for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni gaasGaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mis segatakse ette nähtud vedelikuga, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse infusioonina.
   Gas for dispersion for injectionSüstedispersiooni gaasGaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mis segatakse ette nähtud vedelikuga, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse süstena.
   Gas for dispersion for injection/infusionSüste-/infusioonidispersiooni gaasGaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse gaasi dispersioon selles vedelikus, mida manustatakse süste või infusioonina.
   Gel for injectionSüstegeelPooltahke steriilne ühe- või mitme­annuseline ravimvorm; hüdrofiilne geel kindlasse koesse või organisse süstimiseks.
   Granules for suspension for injectionSüstesuspensiooni graanulidTahke steriilne ravimvorm; graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.
   ImplantImplantaatTahke steriilne ravimvorm, mille suurus ja kuju sobivad implantatsiooniks. Võib olla valmistatud vormivalamisel vm meetodil, v.a kokkupressimine. Iga implantaat on steriilses pakendis, mis võib olla varustatud paigaldusseadmega. Kasutatakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel. Terminit ei kasutata implantatsioonitableti, implantatsiooniketi ja implantatsiooni­maatriksi kohta.
   Implantation chainImplantatsioonikettTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb mittedegradeeruvale niidile paigutatud väikestest sfääridest moodustatud ketist, mis võimaldab keti ülejäägid pärast kindlat toimeaega eemaldada. Iga implantatsioonikett on steriilses pakendis. Implantatsiooniketti kasutatakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
   Implantation matrixImplantatsioonimaatriksTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb vedelikuga immutatud absorbendist (näiteks kollageenist) ja on mõeldud implantatsiooniks. Implantatsiooni­maatriksi materjali võib enne implan­teerimist lõigata väiksemateks tükkideks ja paigutada ümber kudede (nt luukude) või implanteerimiseks ette nähtud meditsiiniseadmesse. Implantatsiooni­maatriksid vabastavad toimeainet (toime­aineid) võimalikult pika aja jooksul, omades enamasti paikset toimet. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul. Eraldi kombineeritud terminit tuleb kasutada juhul, kui implantatsiooni­maatriksi osad on pakendatud eraldi: maatriks, pulber ja lahusti (või maatriks ja lahus), ning implantatatsioonimaatriks valmistatakse vahetult enne kasutamist (nt pulber, lahusti ja maatriks implantatsioonimaatriksi valmistamiseks).
   Implantation pasteImplantatsioonipastaPooltahke steriilne ravimvorm; pasta, mis koosneb suurest hulgast aluses ühtlaselt dispergeeritud tahke aine osakestest. Implantatsioonipasta on ette nähtud implanteerimiseks tavaliselt süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
   Implantation suspensionImplantatsioonisuspensioonVedel steriilne ravimvorm; suspensioon kehasse implanteerimiseks. Toimeained vabanevad pikema aja vältel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
   Implantation tabletImplantatsioonitablettTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ainult tahkest toimeainest või segust, mille koostises toimeaine on. Valmistatud pressimisel sobiva suuruse ja kujuga enamasti nahaaluseks manustamiseks ette nähtud implantaadiks. Iga implantatsioonitablett on eraldi steriilses pakendis. Implantatsioonitabletid vabas­tavad toimeainet pikema aja vältel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
   Living tissue equivalentEluskoe ekvivalentKoekultuurist saadud eluskude keha kudede taastamiseks. See kude võib sisaldada ex vivo kasvatatud rakke koos ekstratsellulaarse maatriksiga. Sobival juhul tuleb lähtekoe päritolu (nt marrasnahk, nahk, kõhr või lihas) ära nimetada ravimiinfos.
   Lyophilisate for emulsion for injectionSüsteemulsiooni lüofilisaatTahke, steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mis segatakse ette nähtud vedelikuga süsteemulsiooni saamiseks.vet
   Lyophilisate for solution for infusionInfusioonilahuse lüofilisaatTahke steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonilahus.vet
   Lyophilisate for solution for injectionSüstelahuse lüofilisaatTahke steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süstelahus.vet
   Lyophilisate for suspension for injectionSüstesuspensiooni lüofilisaatTahke steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.vet
   Matrix for implantation matrixImplantatsioonimaatriksi maatriksTahke steriilne enamasti painduvast ja absorbeerivast materjalist (nt kollageen) ravimvorm implantatsioonimaatriksi valmistamiseks.
   Powder for concentrate for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni kontsentraadi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille dispergeeri­misel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonidispersiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne infusioonidispersioonina manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Powder for concentrate for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraadi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Powder for concentrate for solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne süste-/infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
   Powder for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonidispersioon. Terminit kasutatakse ka külmkuivatatud pulbrite kohta.
   Powder for dispersion for injectionSüstedispersiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstedispersioon.
   Powder for emulsion for injectionSüsteemulsiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon.
   Powder for implantation matrixImplantatsioonimaatriksi pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mida kasutatakse implantatsioonimaatriksi valmistamisel, näiteks lahustades pulbri ette nähtud vedelikus ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
   Powder for implantation pasteImplantatsioonipasta pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist ja mille segamisel ette nähtud vedeliku või pastaga saadakse implantatsioonipasta.
   Powder for implantation suspensionImplantatsioonisuspensiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse implantatsioonisuspensioon.
   Powder for prolonged-release suspension for injectionToimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) ja mis on ette nähtud lahustis dispergeerimiseks, et saada toimeainet prolongeeritult vabastav süste­suspensioon.
   Powder for solution for infusionInfusioonilahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse infusiooni­lahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Powder for solution for injectionSüstelahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse süstelahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Powder for solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahuse pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) ja mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahus.
   Powder for suspension for injectionSüstesuspensiooni pulberTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse süste­suspensioon, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Prolonged-release solution for injectionToimeainet prolongeeritult vabastav süstelahusVedel steriilne ravimvorm; lahus, mida manustatakse süstimisel. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel.
   Prolonged-release suspension for injectionToimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioonVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon, mida manustatakse süstimisel. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel.
   Solution for cardioplegiaKardiopleegialahusVedel steriilne ravimvorm; vesilahus, mis on ette nähtud südame seiskamiseks südameoperatsiooni käigus. Mõned ravimpreparaadid võivad enne manustamist vajada teiste ravimpreparaatidega kokku­segamist, näiteks pH kohandamiseks.
   Solution for cardioplegia/organ preservationKardiopleegialahus ja/või elundite säilituslahusVedel steriilne vesilahus, mis sisaldab tüüpiliselt elektrolüüte rakusisestele lähedastes kontsentratsioonides. Manustatakse südameoperatsiooni ajal südame seiskamiseks, samuti siirdamiseks ette nähtud elundite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
   Solution for infusionInfusioonilahusVedel steriilne ravimvorm; vesilahus, mis on enamasti ette nähtud suurtes kogustes manustamiseks ja enamasti vereringesse viimiseks.
   Solution for injectionSüstelahusVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus, mida manustatakse süstimisel.
   Solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahusVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus, mida manustatakse süste või infusioonina. Ravimvorm lahjendatakse enamasti enne infusioonina manustamist.
   Solution for solution for infusionInfusioonilahuse lahusVedel steriilne ravimvorm; lahus infusioonilahuse valmistamiseks. Toote täpne kasutamine on kirjeldatud ravimi­infos. Näiteks võib see olla lisamiseks infusioonikotti stabilisaatorina, enne kui lisatakse infusioonilahuse kontsentraat.
   Solution for solution for injectionSüstelahuse lahusVedel steriilne ravimvorm; lahus süstelahuse valmistamiseks.
   Solution for suspension for injectionSüstesuspensiooni lahusVedel steriilne ravimvorm; lahus süstesuspensiooni valmistamiseks.
   Solvent for parenteral useSüsteravimi lahustiVedel steriilne ravimvorm; lahusti, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud parenteraalse süsteravimi valmistami­seks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui lahusti on turul omaette eraldi tootena ega ole kasutusel lisatootena, nagu näiteks „pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks”.
   Solvent for solution for infusionInfusioonilahuse lahustiVedel steriilne ravimvorm; lahusti, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud infusioonilahuse valmistamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui lahusti on turul omaette eraldi tootena ega ole kasutusel lisatootena, nagu nt „pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks”.
   Suspension for emulsion for injectionSüsteemulsiooni suspensioonVedel steriilne ravimvorm; suspensioon süsteemulsiooni valmistamiseks.
   Suspension for injectionSüstesuspensioonVedel steriilne ühe- ja mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon, mida manustatakse süstena.
   Suspension for suspension for injectionSüstesuspensiooni suspensioonVedel steriilne ravimvorm; suspensioon süstesuspensiooni valmistamiseks.
  • Pulmonaalsed ravimvormid (33)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for nebuliser solutionNebuliseeritava lahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse nebuliseeritav lahus.
   Endotracheopulmonary instillation, powder for solutionEndotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest valmistatakse endotrahheopulmonaal­lahus, lahustades pulbrit ette nähtud lahustis.
   Endotracheopulmonary instillation, powder for suspensionEndotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulberTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse endotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioon.
   Endotracheopulmonary instillation, solutionEndotrahheopulmonaalne instillatsioonilahusVedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesilahus. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravim­vormide kohta.
   Endotracheopulmonary instillation, suspensionEndotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioonVedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesisuspensioon. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravim­vormide kohta.
   Inhalation powderInhalatsioonipulberTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mida manustatakse kindlat annust tagava mehhanismiga varustatud inhalaatori abil.
   Inhalation powder, hard capsuleInhalatsioonipulber kõvakapslisTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist kõvakapslis. Kapsel paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
   Inhalation powder, pre-dispensedAnnustatud inhalatsioonipulberTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist, mis on pakendatud muusse sobivasse vormi peale kõvakapsli. Ravimvorm paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
   Inhalation powder, tabletInhalatsioonipulber, tablettTahke mitmeannuseline ravimvorm inhalatsiooniks. Inhalatsioonipulbri annus mõõdetakse tabletist inhalaa­toris, näiteks väikese koguse pulbri eraldamisega tabletist.
   Inhalation solutionInhalatsioonilahusVedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; inhaleerimiseks mõeldud lahus. Ravimvorm on rõhu all mitte olevas annustamismehhanismiga pakendis. Terminit ei kasutata ravimvormide „nebuliseeritav lahus” ja „inhalatsiooniaerosool, lahus” kohta.
   Inhalation vapour, capsuleInhalatsiooniaur, kapselKapslist koosnev tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sisse­hingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt kas kapsli või selle sisu lisamisel kuuma vette.
   Inhalation vapour, effervescent tabletInhalatsiooniaur, kihisev tablettTahke ravimvorm; tablett, milles sisaldub tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette. Tekkinud auru sisse­hingamisel saavutatakse paikne toime.
   Inhalation vapour, emulsionInhalatsiooniaur, emulsioonVedel ravimvorm; emulsioon auru tekitamiseks, mida hingatakse paikse toime saamiseks. Auru võib tekitada, lisades emulsiooni kuumale veele.
   Inhalation vapour, impregnated padInhalatsiooniaur, immutatud tampoonTahke ravimvorm; vedeliku või pool­tahke ainega immutatud absorbeeriva materjali tükike. Immutatud tampoon on mõeldud inhalatsiooniauru tekitamiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime.
   Inhalation vapour, impregnated padInhalatsiooniaur, immutatud tampoonTerminite ühtlustamise eesmärgil asendab see termini „inhalation impragnated pad - immutatud tampoon inhalatsiooniks”.
   Inhalation vapour, impregnated plugInhalatsiooniaur, immutatud tompImmutatud tomp, mis eraldab inhaleeri­tavat auru. Näiteks hingab patsient läbi tompu sisaldava vahendi, õhk liigub läbi või ümber tombu ning seal sisalduv(ad) toimeaine(d) aurustub (aurustuvad).
   Inhalation vapour, liquidInhalatsiooniaur, vedelikPuhtal kujul vedelast toimeainest koosnev vedel ravimvorm, näiteks eeterlikud õlid. Inhalatsiooniaur tekitatakse vedeliku lisamisel kuuma vette.
   Inhalation vapour, ointmentInhalatsiooniaur, salvPooltahke ravimvorm; salv inhalatsiooniauru tegemiseks, et sisse­hingamisel saavutada paikne toime.
   Inhalation vapour, powderInhalatsiooniaur, pulberÜhest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist koosnev tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemi­seks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt pulbri lisamisel kuuma vette.
   Inhalation vapour, solutionInhalatsiooniaur, lahusVedel ravimvorm; lahus inhalatsiooni­auru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt lahuse lisamisel kuuma vette.
   Inhalation vapour, tabletInhalatsiooniaur, tablettTahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette.
   Medicinal gas, compressedMeditsiiniline surugaasRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50°C gaasilises olekus.
   Medicinal gas, cryogenicKrüogeenne meditsiiniline gaasGaas, mis vedeldub 1,013 baari juures temperatuuril alla -150 °C.
   Medicinal gas, liquefiedMeditsiiniline vedelgaasRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50°C osaliselt vedel.
   Nebuliser emulsionNebuliseeritav emulsioonInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
   Nebuliser solutionNebuliseeritav lahusInhalatsioonilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.
   Nebuliser suspensionNebuliseeritav suspensioonInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.
   Oral solution/concentrate for nebuliser solutionSuukaudne lahus/nebuliseeritava lahuse kontsentraatVedel ravimvorm; lahus suukaudseks kasutamiseks või millest saadakse ette nähtud vedelikus lahjendamisel nebuliseeritav lahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Powder for nebuliser solutionNebuliseeritava lahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav lahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Powder for nebuliser suspensionNebuliseeritava suspensiooni pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav suspensioon, dispergeeri­des pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Pressurised inhalation, emulsionInhalatsiooniaerosool, emulsioonInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.
   Pressurised inhalation, solutionInhalatsiooniaerosool, lahusInhalatsioonilahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse enamasti mõõteklapiga varustatud pakendisse.
   Pressurised inhalation, suspensionInhalatsiooniaerosool, suspensioonInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.
  • Rektaalsed ravimvormid (21)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Concentrate for oral/rectal solutionSuukaudse /rektaallahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne/­rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Concentrate for rectal solutionRektaallahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse rektaallahus.
   Granules for oral/rectal suspensionSuukaudse /rektaalsuspensiooni graanulidTahke ravimvorm; graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne või rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Granules for rectal suspensionRektaalsuspensiooni graanulidTahke, agregeeritud osakesi sisaldav ravim­vorm, mille koostises võib olla märgumist ja dispergeerumist soodustavaid abiaineid ning mis on mõeldud dispergeerimiseks ette nähtud vedelikus rektaalsuspensiooni saamiseks. Rektaalsuspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Oral/rectal solutionSuukaudne /rektaallahusVedel ravimvorm; lahus suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Oral/rectal suspensionSuukaudne /rektaalsuspensioonVedel ravimvorm; suspensioon suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Powder for oral/rectal suspensionSuukaudse /rektaalsuspensiooni pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne/rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Powder for rectal solutionRektaallahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaallahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Powder for rectal suspensionRektaalsuspensiooni pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaal­suspensioon, dispergeerides pulbrit ette nähtud vedelikus.
   Rectal capsuleRektaalkapselTahke üheannuseline ravimvorm, rektaalseks manustamiseks sobiva pikerguse kujuga pehmekapsel. Kapsli sisu on vedel või pooltahke ning kapsel võib olla kaetud libiainega.
   Rectal creamRektaalkreemPooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Rectal emulsionRektaalemulsioonVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav emulsioon. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   Rectal foamRektaalvahtVedel üheannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud rõhu all olevasse sobiva aplikaatoriga pakendisse. Manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Rectal gelRektaalgeelPooltahke ravimvorm; enamasti ühe­annuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse rektaalseltpaikse toime saavutamiseks.
   Rectal ointmentRektaalsalvPooltahke ravimvorm; enamasti ühe­annuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Rectal solutionRektaallahusVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav lahus. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   Rectal suspensionRektaalsuspensioonVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav suspensioon Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   Rectal tamponRektaaltampoonTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse ette nähtud ajaks pärakusse paikse toime saavutamiseks. Rektaal­tampoonid koosnevad sobivast toime­aine(te)ga immutatud materjalist.
   SuppositoryRektaalsuposiitTahke üheannuseline ravimvorm, mille kuju, suurus ja konsistents on sobivad selle rektaalseks manustamiseks. Suposiidid sisaldavad üht või mitut toimeainet lahustatuna või dispergeerituna sobivas massis, mis võib olla lahustuv, vees dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
   Tablet for rectal solutionRektaallahuse tablettTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, millest saadakse rektaallahus, lahustades tableti ette nähtud vedelikus.
   Tablet for rectal suspensionRektaalsuspensiooni tablettTahke üheannuseline ravimvorm, tavaliselt katmata tablett, millest saadakse rektaal­suspensioon, dispergeerides tableti ette nähtud vedelikus.
  • Suukaudsed ravimvormid (80)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   CachetOblaatTahke kaetud kettakujuline üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks.
   Capsule, hardKõvakapselTahke üheannuseline ravimvorm, mis on varieeruva suurusega kõva kesta sees. Kest on valmistatud þelatiinist või mõnest muust ainest ning koosneb kahest silindrilisest osast, mille üks ots on ümar ja suletud ning teine ots avatud. Kesta sisu on tahke või pooltahke ning see viiakse kesta ühte poolde; seejärel kapsel suletakse, asetades teise poole esimese peale. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Capsule, softPehmekapselTahke üheannuseline ravimvorm, mis on varieeruva suurusega pehme kesta sees. Kest on valmistatud þelatiinist või mõnest muust ainest ning võib sisaldada üht või mitut tahket toimeainet. Kest on paksem kui kõvakapslil ning koosneb ühest osast, sest pehmekapslid valmistatakse, täidetakse ja suletakse enamasti ühe operatsiooni käigus. Kesta sisu võib olla pooltahke või vedel. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Chewable capsule, softPehme närimiskapselTahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslis, mis vabastab oma sisu suus. Pehmekapsli sisu võib olla pooltahke või vedel; ette nähtud paikse või süsteemse toime saavutamiseks pärast imendumist läbi suu limaskesta või allaneelatuna seedetraktis.
   Chewable tabletNärimistablettTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis tuleb enne allaneelamist katki närida. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Chewable/dispersible tabletNärimis-/dispergeeruv tablettTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis tuleb enne alla neelamist katki närida või dispergeerida ette nähtud vedelikus.
   Coated granulesKaetud graanulidTahke ravimvorm suukaudseks manustamiseks; sisaldab ühe või mitme erinevate ainete segude kihiga kaetud graanuleid. Katted lisatakse enamasti lahuse või suspensioonina tingimustes, mis võimaldab hiljem vehiikli aurustumist. Kui kate lahustub või disintegreerub, vabastatakse toimeaine(d) seedetrakti kiirusel, mis sõltub peamiselt aine omadustest (konventsionaalne vabastamine).
   Coated tabletKaetud tablettTahke üheannuseline ravimvorm, mis on kaetud ühe või mitme aine (nt suhkrute ja vahade) segu kihiga. Kattesse võib lisada värv-, maitse- ja lõhna- ning toimeaineid. Katte paksus on suurem kui õhukese polümeeri­kattega tabletil. Kaetud tablettidel on sile pind. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Kui kate lahustub või disintegreerub, vabastatakse toimeaine(d) seedetrakti kiirusel, mis sõltub peamiselt aine omadustest (konventsionaalne vabastamine).
   Concentrate for concentrate for oral spray, suspensionSuukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraatVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suukaudse spreisuspensiooni kontsentraat, mida peab omakorda suukaudse spreisuspensiooni saamiseks lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.vet
   Concentrate for oral solutionSuukaudse lahuse kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas lahustis saadakse suukaudne lahus.
   Concentrate for oral suspensionSuukaudse suspensiooni kontsentraatVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Continuous-release intraruminal deviceToimeainet pidevalt vabastav intraruminaalne ravivahendTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagab mäletseja vatsas toimeaine ühtlase vabanemise kindla aja jooksul. See saavutatakse erosiooni, korrosiooni, osmootse rõhu või mõne muu keemilise, füüsikalise või füsikokeemilise protsessi rakendumisel.vet
   Dispersible tabletDispergeeruv tablettTahke üheannuseline ravimvorm; tablett, mis enne suukaudset manustamist dispergeeritakse vedelikus.
   Dispersible tablets for dose dispenserDispergeeruvad tabletid annustis kasutamiseksTahke ravimvorm, mis sisaldab väikesi dispergeeruvaid tablette annustis kasutamiseks. Iga tablett sisaldab väikest osa annusest, mille saamiseks manustatakse mitu automaatselt loetud tabletti üksikannusena.
   Effervescent granulesKihisevad graanulidTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb katmata graanulitest ja sisaldab tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikesk­konnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Kihisevad graanulid lahustatakse või disper­geeritakse enne manustamist vees.
   Effervescent granules for oral suspensionSuukaudse suspensiooni kihisevad graanulidTahke kihisevatest graanulitest koosnev ravim­vorm, mille dispergeerimisel või lahustamisel pakendis kaasas olevas ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon. Kui graanulid dispergeeritakse vees, kasutatakse terminit „kihisevad graanulid”.
   Effervescent powderKihisev pulberTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pulber, mis sisaldab vesikeskkonnas kiiresti reageerivaid ja süsihappegaasi vabastavaid happelisi aineid ja karbonaate või vesinik­karbonaate. Suukaudsed pulbrid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
   Effervescent tabletKihisev tablettTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid vabastavad vees kiiresti reageerides süsinik­dioksiidi. Kihisevad tabletid lahustatakse või dispergeeritakse enne suukaudset manustamist vees.
   Film-coated tabletÕhukese polümeerikattega tablettTahke üheannuseline ravimvorm; mõne minuti jooksul seedetrakti mahlas lahustuv õhukese polümeerikattega kaetud tablett. Polümeeri­kattega tabletid manustatakse suu kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus ei erine oluliselt katmata tabletist.
   Gastro-resistant capsule, hardGastroresistentne kõvakapselTahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav kõva kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsete kõvakapslite valmistamisel täidetakse kõvakapslid enamasti gastroresistentsete graanulite või gastro­resistentsete tahkete osakestega või varustatakse kõvakapslid gastroresistentse kestaga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Gastro-resistant capsule, softGastroresistentne pehmekapselTahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav pehme kesta sees olev maohappe­kindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsed pehmekapslid valmistatakse, täidetakse ja suletakse enamasti ühe tootmistsüklina. Võivad gastroresistentse kesta sees sisaldada vedelaid või pooltahkeid aineid. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Gastro-resistant granulesGastroresistentsed graanulidTahke viivitatult toimeainet vabastav ravimvorm, mis koosneb maohappekindlatest graanulitest, mis vabastavad toimeaine(d) soolemahlades. Need omadused saavutatakse graanulite katmisel või tahkete osakeste immutamisel gastroresistentse materjaliga. Gastroresistentsed graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravim­vormina.
   Gastro-resistant granules for oral suspensionSuukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulidTahke ravimvorm; gastroresistentsed graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Gastro-resistant tabletGastroresistentne tablettTahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Need omadused saavutatakse tableti katmisel gastro­resistentse materjaliga või tahkete osakeste lisamisel gastroresistentsesse materjali enne pressimist. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   GranulesGraanulidTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb kuivalt seotud pulbri osakestest, mis on käitlemisele piisavalt vastupidavad. Graanulid on mõeldud suukaudseks manustamiseks ning toimeaine(te) vabanemise kiirus seedetraktis on seotud peamiselt toimeaine(te) omadustega (konventsionaalselt toimeainet vabastavad graanulid). Graanulid võivad olla allaneelatavad, näritavad või enne manustamist vees või mõnes muus sobivas vedelikus lahustatavad.
   Granules for oral solutionSuukaudse lahuse graanulidTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Granules for oral suspensionSuukaudse suspensiooni graanulidTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Granules for syrupSiirupigraanulidTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ja võib sisaldada ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid aineid.
   Granules for use in drinking waterGraanulid joogivees manustamiseksTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; graanulid, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud.vet
   Herbal teaRavimtaimeteeTahke ravimvorm, mis sisaldab üht või mitut taimset droogi, millest saadakse erineva ekstraktsiooniaja ja -temperatuuri rakendamisel veega suukaudne tõmmis. Droogid võivad olla lahtiselt või kotikestes. Ravimtaimetee valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Instant herbal teaLahustuv ravimtaimeteeTahke mitmeannuseline ravimvorm; külm­kuivatatud ravimtaimetee ekstrakt, mis lahustatakse enne suukaudset manustamist vees. Lahustuv ravimtaimetee võib olla lahtiselt (mitmeannuselisena) või kotikestes (ühe­annuselisena).
   Lick blockLakukiviTahke plokk, mis sisaldab üht või mitut toimeainet veterinaarseks kasutamiseks. Plokk saadakse pressimisel ja manustatakse lakukivi lakkumisel.vet
   Lyophilisate for oral spray, suspensionSuukaudse spreisuspensiooni lüofilisaatTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne spreisuspensioon.vet
   Lyophilisate for oral suspensionSuukaudse suspensiooni lüofilisaatTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.vet
   Lyophilisate for use in drinking waterLüofilisaat joogivees manustamiseksTahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud.vet
   Medicated pelletsRavimpelletidTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks. Ravimpelletid on tavaliselt pressimisel saadud suured graanulid.vet
   Modified-release capsule, hardToimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapselTahke üheannuseline ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt konventsionaalse vabanemisega kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad ravimvormid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „gastroresistente kõvakapsel” ja „toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel” ei ole kohased.
   Modified-release capsule, softToimeainet modifitseeritult vabastav pehmekapselTahke üheannuseline ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavatest kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmis­meetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toime­ainet modifitseeritult vabastavate kapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad kapslid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „gastroresistentne pehmekapsel” või „toime­ainet prolongeeritult vabastav pehmekapsel” ei ole kohased.
   Modified-release granulesToimeainet modifitseeritult vabastavad graanulidTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb erineval ajal ja/või kohas kui tavalistest graanulitest. Modifitseeri­tud vabanemine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid manusta­takse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina. Termin hõlmab toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavaid graanuleid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid „gastro­resistentsed graanulid” ja „toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid” ei ole kohased.
   Modified-release granules for oral suspensionToimeainet modifitseeritult vabastavad suukaudse suspensiooni graanulidTahke ravimvorm; toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Modified-release tabletToimeainet modifitseeritult vabastav tablettTahke üheannuseline ravimvorm, mis käitub toimeaine vabastamise kiiruse, koha ja/või aja seisukohalt toimeainet konventsionaalselt vabastavast tabletist erinevalt. Taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad tabletid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „gastroresistentne tablett“ või „toimeainet prolongeeritult vabastav tablett“ ei ole kohased.
   Oral drops, emulsionSuukaudsed tilgad, emulsioonVedel enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Välja mõõdetud annust võib enne allaneelamist vees või muus sobivas vedelikus veel kord lahjendada.
   Oral drops, granules for solutionSuukaudsed tilgad, lahuse graanulidTahke ravimvorm; graanulid, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade lahus.
   Oral drops, liquidSuukaudsed tilgad, vedelikVedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm; vedelik, mis koosneb ainult vedelast toime­ainest. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vees või muus sobivas vedelikus veel kord lahjendada.
   Oral drops, powder for suspensionSuukaudsed tilgad, suspensioonipulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade suspensioon.
   Oral drops, solutionSuukaudsed tilgad, lahusVedel, enamasti mitmeannuseline suu kaudu manustatav ravimvorm; lahus, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vees või muus sobivas vedelikus veel kord lahjendada.
   Oral drops, suspensionSuukaudsed tilgad, suspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline suu kaudu allaneelamisel manustatav ravimvorm; suspensioon, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis dispergeeritud toimeainest. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vees või muus sobivas vedelikus veel kord lahjendada.
   Oral emulsionSuukaudne emulsioonVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; emulsioon. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   Oral gelSuukaudne geelPooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; geel, mis on enamasti hüdrofiilne ning neelatakse pärast suuõõnde manustamist alla.
   Oral gumSuukaudne kummiTahke üheannuseline kummitaolise konsistentsiga ravimvorm, mida enne allaneelamist imetakse või näritakse. Terminit ei kasutata ravimnärimiskummi kohta.
   Oral herbal materialSuukaudne ravimtaimest saadud materjalTahke ravimvorm suukaudseks kasutamiseks vees lahustamata, dispergeerimata vms, mis sisaldab terveid, purustatud või peenestatud töötlemata taimi või taimeosi (taimede drooge). Taimne materjal võib olla kuivatatud või värske ja seda võib enne allaneelamist närida. Definitsioonis kasutatakse sõna „taim” laiemas tähenduses ka vetikate, seente ja samblike kohta. Termin hõlmab ka teatud töötlemata eksudaate. Terminit ei kasutata ravimtaimeteede ja lahustuvate ravimtaime­teede kohta ning kui ravimtaimest saadud materjal on viidud ravimvormi, nagu kapslid, graanulid, pulbrid jne.
   Oral liquidSuukaudne vedelikVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõte­vahendiga, nt mõõtelusikaga.
   Oral lyophilisateSuukaudne lüofilisaatTahke üheannuseline ravimvorm, mis on saadud vedeliku või poolvedela aine kuivkülmutamisel. See kiiresti toimeainet vabastav ravimvorm asetatakse suhu, kus toimeaine vabaneb süljes või neelatakse alla. Alternatiivina lahustatakse ravimvorm enne suukaudset manustamist vees.
   Oral pasteSuukaudne pastaPooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav pasta.
   Oral powderSuukaudne pulberÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peenus­astmega tahkest ainest. Suukaudset pulbrit manustatakse enamasti lahustatult vees, veega või mõne teise sobiva vedelikuga, aga võib olla ka lihtsalt allaneelatav.
   Oral solutionSuukaudne lahusVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   Oral spray, suspensionSuukaudne sprei, suspensioonVedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon suukaudseks manustamiseks. Ravimvormi manustatakse jämepihusena looma(de) kohal, kes seejärel saavad ravimit näiteks sulestiku puhastamisel.vet
   Oral suspensionSuukaudne suspensioonVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, kus üks või mitu toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis. Mitme­annuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõte­vahendiga.
   Orodispersible filmSuus dispergeeruv ravimkileTahke sobivast materjalist ühe- või mitme­kihiline kile, mis paigutatakse suhu, kus see enne allaneelamist kiiresti dispergeerub.
   Orodispersible tabletSuus dispergeeruv tablettTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis pannakse suhu, kus see enne allaneelamist süljes kiiresti dispergeerub.
   Powder for oral solutionSuukaudse lahuse pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ette nähtud vedelikus lahustumist kergendavaid abiained. Termin hõlmab ka külmkuivatatud pulbreid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Powder for oral suspensionSuukaudse suspensiooni pulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ette nähtud vedelikus dispergeerumist kergendavaid ning säilitamisel sedimentatsiooni vältivaid abiaineid. Termin hõlmab ka külmkuivatatud pulbreid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Powder for syrupSiirupipulberTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisalda ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid abiaineid.
   Powder for use in drinking waterPulber joogivees manustamiseksTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pulber lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud.vet
   Powder for use in drinking water/milkPulber joogivees/piimas manustamiseksTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pulber lahustatakse looma joogivees, piimas või piima­asendajas. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud.vet
   Premix for medicated feeding stuffRavimsööda eelseguVedel, pooltahke või tahke ravimvorm toime­aine suukaudse manustamise kergendamiseks loomadel. Ravimsööda eelsegusid kasutatakse ravimsööda valmistamisel. Võib kasutada pulbri või graanulitena, mis on vabalt voolavad ja homogeensed. Vedelad ravimvormid on homogeensed suspensioonid või lahused, mida võib saada tiksotroopsetest geelidest või struktuursetest lahustest. Osakeste suurus ja teised omadused tagavad toimeaine(te) ühtlase jaotumise valmissöödas.vet
   Prolonged-release capsule, hardToimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapselTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Prolonged-release capsule, softToimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapselTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Prolonged-release granulesToimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb aeglasemalt kui tavalistest graanulitest. Aeglasem vabanemine saavutatakse graanulite spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suu­kaudse ravimvormina.
   Prolonged-release granules for oral suspensionSuukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidTahke ravimvorm; toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Prolonged-release tabletToimeainet prolongeeritult vabastav tablettTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm, mis vabastab toimeainet aeglasemalt kui toimeainet konventsionaalselt vabastav tablett. Toimeaine prolongeeritud vabastamine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmis­meetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
   Pulsatile-release intraruminal deviceToimeainet pulseerivalt vabastav intraruminaalne ravivahendTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagab mäletseja vatsas toimeaine vabanemise pulseerivalt ette nähtud koguses kindlaks määratud ühtlase või varieeruva intervalliga. See saavutatakse intraruminaalse ravivahendi metalliliste elementide korrosioonil vatsavedelikus, mis põhjustab koostisse kuuluvate üksuste (tavaliselt tabletid) järjestikust vabanemist.vet
   Soluble tabletLahustuv tablettTahke üheannuseline ravimvorm; enamasti katmata tablett, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse ette nähtud vedelikus.
   Solution for use in drinking waterLahus joogivees manustamiseksVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, on manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
   Solution for use in drinking water/milkLahus joogivees/piimas manustamiseksVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus, mida lisatakse looma joogivette, piima või piimaasendajasse. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, son manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
   Suspension for oral suspensionSuukaudse suspensiooni suspensioonVedel ravimvorm; suspensioon suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
   Suspension for use in drinking waterSuspensioon joogivees manustamiseksVedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, on manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud.vet
   SyrupSiirupVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne vett sisaldav ravimvorm, mida iseloomustab magus maitse ja viskoossus ning mis enamasti sisaldab lõhna- ja/või maitseaineid. Mitme­annuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõte­vahendiga.
   TabletTablettTahke üheannuseline katteta ravimvorm, mis saadakse ühtlase suurusega tahkete osakeste pressimisel või muul valmistamisviisil. Tabletid võivad olla ühekihilised, olles saadud osakeste ühekordsel pressimisel, või mitmekihilised, sisaldades erineva koostisega osakeste mitmekordse pressimise tulemusel saadud kontsentrilisi või paralleelkihte. Tablette manustatakse suu kaudu allaneelamisel; toimeained vabanevad seedemahladesse, kusjuures vabanemise kiirus sõltub oluliselt toimeaine(te) peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
   Tablet with sensorSensortablettTahke üheannuseline ravimvorm; suukaudne tablett, milles on üks või mitu allaneelatavat sensorit. Sensor ei ole enamasti seeduv ning seda kasutatakse koos välise diagnostika seadmega, millele see edastab inimese füsioloogilisi või käitumuslikke mõõtmis­andmeid.
  • Vaginaalsed ravimvormid (16)
   cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
   Effervescent vaginal tabletKihisev vaginaaltablettTahke üheannuseline ravimvorm, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid reageerivad vesikeskkonnas kiiresti, vabastades süsihappegaasi.
   Granules for vaginal solutionVaginaallahuse graanulidTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Graanulite lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse vaginaallahus, mis valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Medicated vaginal tamponVaginaalravimtampoonTahke üheannuseline piiratud ajaks tuppe sisestatav ravimvorm. Valmistatakse sobivast materjalist ja immutatakse toimeainega.
   PessaryVaginaalsuposiitTahke üheannuseline ravimvorm, mis valmistatakse tavaliselt vormivalamisel. Võib olla erineva kujuga, tavaliselt munajas, mille suurus ja konsistents võimaldavad ravimvormi viimise tuppe paikse toime saavutamiseks. Sisaldab üht või mitut toimeainet, mis on dispergeeritud või lahustatud sobivas aluses, mis omakorda võib olla vees lahustuv või dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
   Tablet for vaginal solutionVaginaallahuse tablettTahke üheannuseline ravimvorm; vaginaallahuse valmistamiseks mõeldud lahustatav tablett. Võib sisaldada lahustumist soodustavaid aineid.
   Vaginal capsule, hardVaginaalkõvakapselTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga kõva kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal capsule, softVaginaalpehmekapselTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga pehme kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal creamVaginaalkreemPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev kreem, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal delivery systemVaginaalravivahendRavimi manustamise süsteem, mis paigaldatakse tuppe, kus see vabastab oma sisaldise pikema aja jooksul. Terminit ei kasutata vaginaalravimtampooni kohta.
   Vaginal emulsionVaginaalemulsioonVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal foamVaginaalvahtVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud sobiva aplikaatoriga pakendisse. Vaginaalseks kasutamiseks, näiteks kontratseptsiooniks.
   Vaginal gelVaginaalgeelPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal ointmentVaginaalsalvPooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal solutionVaginaallahusVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev lahus, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal suspensionVaginaalsuspensioonVedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev suspensioon, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
   Vaginal tabletVaginaaltablettTahke üheannuseline ravimvorm; enamasti katmata või õhukese polümeerikattega tablett, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt suuremad ja teistsuguse kujuga kui suukaudsed tabletid.
 • Kombineeritud ravimvormid (64)
  cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
  Concentrate and solvent for concentrate for oral spray, suspensionSuukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraat ja lahustiKontsentraat ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud suukaudse sprei­suspensiooni kontsentraadi valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustis. Saadud kontsentraati peab enne suukaudse sprei­suspensioonina manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.vet
  Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat ja lahustiSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti infusioonilahuse kontsentraadi saamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga; peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama.
  Concentrate and solvent for cutaneous solutionNahalahuse kontsentraat ja lahustiKontsentraat ja lahusti nahalahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Concentrate and solvent for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraat ja lahustiSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti infusioonilahuse valmistamiseks, lahjenda­des kontsentraati lahustiga.
  Concentrate and solvent for solution for injectionSüstelahuse kontsentraat ja lahustiSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstelahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Concentrate and solvent for solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahuse kontsentraat ja lahustiSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Concentrate and solvent for suspension for injectionSüstesuspensiooni kontsentraat ja lahustiSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Ear drops, powder and solvent for suspensionKõrvatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti kõrvatilkade suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Effervescent powder and powder for oral suspensionSuukaudse suspensiooni kihisev pulber ja pulberKihisev pulber ja pulber suukaudse suspensiooni valmistamiseks, dispergeeri­des kihiseva pulbri ja pulbri ette nähtud vedelikus. Toimeaine(d) võib (võivad) sisalduda nii mõlemas kui ka ainult ühes pulbris.
  Emulsion and lyophilisate for suspension for injectionSüstesuspensiooni emulsioon ja lüofilisaatSteriilne emulsioon ja steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber), mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstesuspensiooni valmistamiseks, disper­geerides lüofilisaadi emulsioonis.vet
  Emulsion and suspension for emulsion for injectionSüsteemulsiooni emulsioon ja suspensioonSteriilsed toimeainet või -aineid sisaldavad emulsioon ja suspensioon süsteemulsiooni valmistamiseks, segades emulsiooni ja suspensiooni.
  Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solutionEndotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti (vesi) endotrahheopulmonaallahuse valmis­tamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for suspensionEndotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti (vesi) endotrahheopulmonaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Eye drops, powder and solvent for solutionSilmatilgad, lahuse pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti silmatilkade lahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Eye drops, powder and solvent for suspensionSilmatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti silmatilkade suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Gas and solvent for dispersion for injection/infusionSüste-/infusioonidispersiooni gaas ja lahustiSteriilne gaas ja steriilne vedelik, mis paiknevad samas või erinevates kambrites, süste- või infusioonidispersiooni valmis­tamiseks, dispergeerides gaasi lahustis.
  Granules and solvent for oral suspensionSuukaudse suspensiooni graanulid ja lahustiGraanulid ja lahusti suukaudse suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides graanulid lahustis.
  Granules and solvent for suspension for injectionSüstesuspensiooni graanulid ja lahustiSteriilsed graanulid ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides graanulid lahustis.
  Lyophilisate and solvent for emulsion for injectionSüsteemulsiooni lüofilisaat ja lahustiSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasutami­seks mõeldud süsteemulsiooni valmistami­seks. Pulber ja lahusti segatakse omavahel.vet
  Lyophilisate and solvent for nasal drops, suspensionNinatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ninatilkade suspensiooni valmista­miseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Lyophilisate and solvent for oculonasal suspensionOkulonasaalsuspensiooni lüofilisaat ja lahustiLüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud okulonasaalsuspensiooni valmista­miseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Lyophilisate and solvent for oral suspensionSuukaudse suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud suukaudse suspensiooni valmista­miseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Lyophilisate and solvent for solution for injectionSüstelahuse lüofilisaat ja lahustiSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasuta­miseks mõeldud süstelahuse valmista­miseks, lahustades lüofilisaadi lahustis.vet
  Lyophilisate and solvent for suspension for injectionSüstesuspensiooni lüofilisaat ja lahustiSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasutami­seks mõeldud süstesuspensiooni valmista­miseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis. vet
  Lyophilisate and suspension for suspension for injectionSüstesuspensiooni lüofilisaat ja suspensioonSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi suspensioonis. vet
  Nasal spray, lyophilisate and solvent for suspensionNinasprei, suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ninasprei valmistamiseks, disper­geeri­des lüofilisaadi lahustis. vet
  Powder and gel for gelGeeli pulber ja geelPulber ja geel kutaanselt kasutatava geeli valmistamiseks, segades pulbri geelis.
  Powder and solution for bee-hive dispersionTaru ravimdispersiooni pulber ja lahusTaru ravimdispersiooni valmistamiseks mõeldud pulber ja lahus, mis tuleb omavahel kokku segada. Nii pulber kui ka lahus võivad sisaldada toimeainet (toimeaineid) või sisaldab toimeainet (toimeaineid) ainult lahus.vet
  Powder and solution for bee-hive solution Taru ravimlahuse pulber ja lahusPulber ja lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, taru ravimlahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahuses.vet
  Powder and solution for dental cementHambatsemendi pulber ja lahusPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, hambatsemendi valmistamiseks, segades pulbri ja lahuse.
  Powder and solution for solution for injectionSüstelahuse pulber ja lahusSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, süstelahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahuses.
  Powder and solvent for concentrate for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis. Saadud kontsentraati peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama.
  Powder and solvent for cutaneous solutionNahalahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti nahalahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for dental gelHambageeli pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti hambageeli saamiseks, segades pulbri ja lahusti.
  Powder and solvent for dispersion for injectionSüstedispersiooni pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süstedispersiooni valmis­tamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Powder and solvent for emulsion for injectionSüsteemulsiooni pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süsteemulsiooni valmista­miseks, segades pulbri ja lahusti.
  Powder and solvent for endocervical gelEndotservikaalgeeli pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti endotservikaalgeeli valmistamiseks, lahusta­des pulbri lahustis.
  Powder and solvent for endosinusial solutionEndosinusiaallahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti endosinusiaallahuse valmistamiseks, lahus­tades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for epilesional solutionEpilesionaallahuse pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti epilesionaallahuse valmista­miseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for gingival gelIgemegeeli pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti igemegeeli valmistamiseks, segades pulbri ja lahusti.
  Powder and solvent for implantation pasteImplantatsioonipasta pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti implantatsioonipasta valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Powder and solvent for instillation solution for intraocular useIntraokulaarse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti intraokulaarse instillatsioonilahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for intravesical solutionIntravesikaallahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri lahustis lahustamisel saadakse intravesikaallahus.
  Powder and solvent for intravesical suspensionIntravesikaalsuspensiooni pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti intravesikaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Powder and solvent for nasal drops, solutionNinatilgad, lahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti ninatilkade lahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for nebuliser solutionNebuliseeritava lahuse pulber ja lahustiPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri lahustis lahustamisel saadakse nebuliseeritav lahus.
  Powder and solvent for oral solutionSuukaudse lahuse pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse lahuse valmistamiseks.
  Powder and solvent for oral suspensionSuukaudse suspensiooni pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
  Powder and solvent for prolonged-release suspension for injectionToimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti toimeainet prolongeeri­tult vabastava süstesuspensiooni valmista­miseks, dispergeerides pulbri lahustis.
  Powder and solvent for sealantKoeliimi pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu ja lahustit koeliimi valmistamiseks.
  Powder and solvent for solution for infusionInfusioonilahuse pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse infusioonilahus.
  Powder and solvent for solution for injectionSüstelahuse pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse süstelahus.
  Powder and solvent for solution for injection/infusionSüste-/infusioonilahuse pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for solution for injection/skin-prick testSüste-/naha torketesti lahuse pulber ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/naha torketesti lahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
  Powder and solvent for suspension for injectionSüstesuspensiooni pulber ja lahustiKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse süstesuspensioon.
  Powder and solvent for syrupSiirupi pulber ja lahustiÜhest või mitmest pulbrist (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mis on mõeldud kaasasolevas lahustis lahustamiseks, et saada siirup.
  Powder and suspension for suspension for injectionSüstesuspensiooni pulber ja suspensioonSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne suspensioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri suspensioonis.
  Powder for concentrate and solution for solution for infusionInfusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahusRavimvorm, mis kooneb infusioonilahuse kontsentraadi pulbrist ja infusioonilahuse lahusest ning on mõeldud infusioonilahuse valmistamiseks. Kontsentraadipulber lahustatakse ette nähtud vedelikus, et saada lahuse kontsentraat, mida omakorda lahjendatakse ette nähtud vedelikuga, et saada infusioonilahus. Infusioonilahuse lahust tuleb kasutada ravimiinfos kirjeldatud viisil, näiteks lisades seda stabilisaatorina infusioonikotti.
  Powder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusionInfusioonidispersiooni kontsentraadi pulber, dispersioon ja lahustiSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne dispersioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, ja steriilne lahusti infusioonidispersiooni kontsentraadi valmistamiseks pakendiinfos toodud juhiste järgi. Saadud kontsentraati peab enne infusioonidispersioonina manustamist veel kord lahjendama.
  Powder, solvent and matrix for implantation matrixImplantatsioonimaatriksi pulber, lahusti ja maatriksSteriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber), steriilne lahusti ja steriilne maatriks implantatsioonimaatriksi valmistamiseks, näiteks lahustades pulbri lahustis ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
  Suspension and effervescent granules for oral suspensionSuukaudse suspensiooni suspensioon ja kihisevad graanulidSuspensioon ja kihisevad graanulid, mis mõlemad sisaldavad toimeaineid, suukaudse suspensiooni valmistamiseks, lahustades või dispergeerides graanulid suspensioonis.
  Suspension and solution for spraySpreisuspensioon ja -lahusVedel ravimvorm; suspensioon ja lahus sprei valmistamiseks.
  Tablet and powder for oral solutionSuukaudse lahuse tablett ja pulberTablett ja pulber, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, suukaudse lahuse valmistamiseks, lahustades tableti ja pulbri ette nähtud vedelikus.
  Tablet and solvent for rectal suspensionRektaalsuspensiooni tablett ja lahustiTablett ja lahusti rektaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides tableti lahustis.
 • Kombineeritud terminid (63)
  cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
  Bee-hive dispersion in sachetTaru ravimdispersioon kotikesesKotikesse pakendatud taru ravimdispersioon.vet
  Coated granules in sachetKaetud graanulid kotikesesKotikesse pakendatud kaetud graanulid.
  Cutaneous solution in single-dose containerNahalahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud nahalahus.
  Ear drops, solution in single-dose containerKõrvatilgad, lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud kõrvatilkade lahus.
  Ear drops, suspension in single-dose containerKõrvatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud kõrvatilkade suspensioon.
  Emulsion for infusion in administration systemInfusiooniemulsioon manustamissüsteemisManustamissüsteemis olev infusiooni­emulsioon.
  Emulsion for injection/infusion in pre-filled syringeSüste-/infusiooniemulsioon süstlisSüstlisse pakendatud süste-/infusiooni­emulsioon.
  Eye drops, emulsion in single-dose containerSilmatilgad, emulsioon üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilgad emulsioonina.
  Eye drops, prolonged-release solution in single-dose containerSilmatilgad, toimeainet prolongeeritult vabastav lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastavate silmatilkade lahus.
  Eye drops, solution in single-dose containerSilmatilgad, lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilkade lahus.
  Eye drops, suspension in single-dose containerSilmatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilkade suspensioon.
  Eye gel in single-dose containerSilmageel üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud silmageel.
  Eye ointment in single-dose containerSilmasalv üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud silmasalv.
  Film-coated tablet and gastro-resistant granules in sachetÕhukese polümeerikattega tablett ja gastroresistentsed graanulid kotikesesTahke ravimvorm, mis koosneb kotikesse pakitud õhukese polümeerikattega tabletist ja gastroresistentsetest graanulitest, mis neelatakse koos ühekordse annusena. Kui annus koosneb kahest või rohkemast tabletist, kasutatakse terminit „õhukese polümeerikattega tabletid ja gastroresistentsed graanulid kotikeses”.
  Gastro-resistant granules for oral suspension in sachetSuukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulid kotikesesKotikesse pakendatud suukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulid.
  Gel in pressurised containerGeel rõhukonteinerisRõhukonteinerisse pakendatud geel.
  Gel in sachetGeel kotikesesKotikesse pakendatud ravimgeel.
  Granules for oral solution in sachetSuukaudse lahuse graanulid kotikesesKotikesse pakendatud suukaudse lahuse graanulid.
  Granules for oral suspension in sachetSuukaudse suspensiooni graanulid kotikesesKotikesse pakendatud suukaudse suspensiooni graanulid.
  Granules in sachetGraanulid kotikesesTahke, graanulitest koosnev kotikesse pakendatud ravimvorm, mille kogu sisu manustatakse suukaudselt üksikannusena. Patsiendi ohutuse ja ravimpreparaadi korrektse manustamise tagamiseks võib seda terminit kasutada ka juhul, kui graanulite asemel on väga väikesed tabletid ja kotikese kogu sisu on mõeldud suukaudseks manustamiseks üksik­annusena ning tablette ei manustata ükshaaval.
  Granules in single-dose containerGraanulid üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud graanulid.
  Herbal tea in bagRavimtaimetee kotisRavimtaimetee poorses kotis (teekott), mis pannakse vette, et saada ühekordselt valmistatav ja manustatav suukaudne vesitõmmis.
  Implant in pre-filled syringeImplantaat süstlisSüstlisse pakendatud implantaat.
  Intravitreal implant in applicatorIntravitreaalne implantaat aplikaatorisAplikaatorisse pakendatud intravitreaalne implantaat.
  Nasal drops, solution in single-dose containerNinatilgad, lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud ninatilgad lahusena.
  Nasal spray, solution in single-dose containerNinasprei, lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud ninasprei lahusena.
  Oral emulsion in sachetSuukaudne emulsioon kotikesesKotikesse pakendatud suukaudne emulsioon.
  Oral paste in sachetSuukaudne pasta kotikesesKotikesse pakendatud suukaudne pasta.
  Oral powder in sachetSuukaudne pulber kotikesesKotikesse pakendatud suukaudne pulber.
  Oral solution in sachetSuukaudne lahus kotikesesKotikesse pakendatud suukaudne lahus.
  Oral solution in single-dose containerSuukaudne lahus üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud suukaudne lahus.
  Oral suspension in pre-filled oral applicatorSuukaudne suspensioon eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatorisEeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatorisse pakendatud suukaudne suspensioon.
  Oral suspension in sachetSuukaudne suspensioon kotikesesKotikesse pakendatud suukaudne suspensioon.
  Oromucosal powder in pouchSuuõõnepulber ravimkotikesesRavimkotikesse pakendatud suuõõnepulber.
  Pillules in single-dose containerPillid üheannuselises konteinerisÜheannuselisse konteinerisse pakendatud pillid.
  Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled penToimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlisRavimvorm koosneb toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Ravimvormi pulber ja lahusti on pen-süstli erinevates kambrites.
  Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled syringeToimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlisRavimvorm koosneb toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
  Powder and solvent for solution for injection in cartridgeSüstelahuse pulber ja lahusti kolbampullisRavimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist kolbampullis. Pulber ja lahusti on kolbampulli erinevates kambrites.
  Powder and solvent for solution for injection in pre-filled penSüstelahuse pulber ja lahusti pen-süstlisRavimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Pulber ja lahusti on pen-süstli erinevates kambrites.
  Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringeSüstelahuse pulber ja lahusti süstlisRavimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
  Powder and solvent for suspension for injection in multidose containerSüstesuspensiooni pulber ja lahusti mitmeannuselises konteinerisPulbrist ja süstesuspensiooni lahustist koosnev süstitav ravimvorm mitmeannuselises konteineris. Enamasti on pulber mitmeannuselises konteineris ning lahusti eraldi konteineris. Lahusti lisatakse pulbrile süstesuspensiooni saamiseks mitmeannuselises konteineris.
  Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringeSüstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlisRavimvorm koosneb süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
  Powder for oral solution in sachetSuukaudse lahuse pulber kotikesesRavimvorm koosneb suukaudse lahuse pulbrist kotikeses.
  Powder for oral/rectal suspension in sachetSuukaudse /rektaalsuspensiooni pulber kotikesesKotikesse pakendatud suukaudse või rektaalsuspensiooni pulber.
  Prolonged-release granules for oral suspension in sachetSuukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesKotikesse pakendatud suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid.
  Prolonged-release granules in sachetToimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesKotikesse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid.
  Prolonged-release suspension for injection in pre-filled syringeToimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlisSüstlisse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon.
  Solution and suspension for suspension for injection in pre-filled syringeSüstesuspensiooni lahus ja suspensioon süstlisSüstlisse pakendatud süstesuspensiooni lahus ja suspensioon. Lahus ja suspensioon on süstli erinevates kambrites.
  Solution for infusion in administration systemInfusioonilahus manustamissüsteemisSteriilne lahus, tavaliselt suurtes kogustes, vereringesse viimiseks süsteemis, mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
  Solution for infusion in pre-filled syringeInfusioonilahus süstlisSüstlisse pakendatud infusioonilahus.
  Solution for injection in administration systemSüstelahus manustamissüsteemisManustamissüsteemi pakendatud süstelahus.
  Solution for injection in cartridgeSüstelahus kolbampullisKolbampulli pakendatud süstelahus.
  Solution for injection in dose-dispenser cartridgeSüstelahus annusti kolbampullisAnnusti kolbampullis olev süstelahus.
  Solution for injection in needle-free injectorSüstelahus nõelata injektorisNõelata injektorisse pakendatud süstelahus.
  Solution for injection in pre-filled injectorSüstelahus eeltäidetud süstevahendisEeltäidetavas süstevahendis olev süstelahus.
  Solution for injection in pre-filled penSüstelahus pen-süstlisPen-süstlisse pakendatud süstelahus.
  Solution for injection in pre-filled syringeSüstelahus süstlisSüstlisse pakendatud süstelahus.
  Solution for injection/infusion in pre-filled syringeSüste-/infusioonilahus süstlisSüstlisse pakendatud süste-/infusioonilahus.
  Suspension for injection in cartridgeSüstesuspensioon kolbampullisKolbampulli pakendatud süstesuspensioon.
  Suspension for injection in pre-filled injectorSüstesuspensioon eeltäidetud süstevahendisEeltäidetavas süstevahendis olev süstesuspensioon.
  Suspension for injection in pre-filled penSüstesuspensioon pen-süstlisPen-süstlisse pakendatud süstesuspensioon.
  Suspension for injection in pre-filled syringeSüstesuspensioon süstlisSüstlisse pakendatud süstesuspensioon.
  Syrup in sachetSiirup kotikesesKotikesse pakendatud siirup.
 • Manustamisviisid (100)
  cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
  Auricular useAurikulaarneRavimi manustamine kõrva.
  Beak dippingNokakastutusVeterinaarravimi manustamine, kastes linnu nokka ravimi vesilahusesse.vet
  Buccal useBukaalneRavimi manustamine põseõõnde (igeme ja põse vahelisse taskusse) süsteemse toime saavutamiseks.
  Cutaneous useKutaanneRavimi manustamine nahale ja/või nahahaavadele ja/või küüntele ja/või karvadele paikse toime saavutamiseks.
  Dental useDentaalneRavimi manustamine hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse.
  DippingKastutusVeterinaarravimi manustamine, sukeldades looma vanni või basseini, mis sisaldab ravimit.vet
  Endocervical useEndotservikaalneRavimi manustamine emakakaelakanalisse.
  Endosinusial useEndosinusiaalneRavimi manustamine ninakõrvalurgetesse paikse toime saavutamiseks.
  Endotracheopulmonary useEndotrahheo­pulmonaalneRavimi manustamine tilkhaaval trahheasse ja/või bronhidesse. Termin ei hõlma inhaleeritavaid ravimvorme (vt inhalatsioon).
  Epidural useEpiduraalneRavimi süstimine epiduraalruumi (lülisamba kanali seljaaju kõvakesta ja seljalülide luuümbrise vaheline ruum).
  Epilesional useEpilesionaalneRavimi manustamine kahjustunud alale.
  Extraamniotic useEkstraamniootilineRavimi süstimine koorioni ja amnioni (kõldkesta ja sisemise lootekesta) vahele.
  Extracorporeal useKehavälineRavimi kasutamine väljaspool keha.
  Foot-stab useLinnujalasiseneRavimi manustamine linnu jalga.vet
  Gastric useGastraalneRavimi manustamine makku sobiva vahendi abil.
  Gastroenteral useGastrointestinaalneRavimi manustamine seedetrakti sobiva vahendi abil. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „gastraalne” ja „intestinaalne” ei ole kohased.
  Gingival useGingivaalneRavimi manustamine igemetele.
  HaemodialysisHemodialüüsVere puhastamine poolläbilaskva membraani abil.
  ImplantationImplantatsioonImplantaadi (implantatsioonikett, implantatsioonitablett jms) sisestamine eluskoesse.
  In drinking water useJoogiveesVeterinaarravimi manustamine, lisades seda looma joogiveele.vet
  In drinking water/milk useJoogivees/piimasVeterinaarravimi manustamine, lisades seda looma joogiveele, piimale või piimaasendajale.vet
  In ovoMunasiseneVeterinaarravimi manustamine viljastatud munasse läbi munakoore.vet
  In-feed useSöödagaVeterinaarravimi manustamine, lisades seda looma söödale.vet
  InfiltrationInfiltratsioonManustamisviis, kus vedelik infiltreerub süstimise tulemusel sihtkoesse (näiteks anesteetiline infiltratsioon).
  Inhalation useInhalatsioonRavimi manustamine hingamisteedesse sissehingamisel süsteemse toime või alumistes hingamisteedes paikse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma nasaalset ja endotrahheopulmonaalset manustamist.
  In-hive useTarusiseneVeterinaarravimi manustamine tarru asetades või pihustades.vet
  Intestinal useIntestinaalneRavimi manustamine soolde (kaksteist­sõrmiksoolde, tühisoolde, niudesoolde, käärsoolde) sobiva vahendi abil. Termin ei hõlma gastrointestinaalset manusta­mist.
  Intraamniotic useIntraamniootilineRavimi süstimine amnioniõõnde (loote­vesikestaga piiratud vedelikukogum loote ümber).
  Intraarterial useIntraarteriaalneRavimi süstimine arterisse.
  Intraarticular useIntraartikulaarneRavimi süstimine liigeseõõnde.
  Intrabursal useIntrabursaalneRavimi süstimine liigestesse ja kõõlustesse.
  Intracameral useSilma eeskambri siseneRavimi manustamine otse silma eeskambrisse.
  Intracardiac useIntrakardiaalneRavimi süstimine südamelihasesse ja/või südameõõnde.
  Intracartilaginous useKõhresiseneRavimi manustamine kõhre.
  Intracavernous useIntrakavernoosneRavimi süstimine korgaskehasse.
  Intracerebral useIntratserebraalneRavimi manustamine otse ajukoesse.
  Intracerebroventricular useIntratserebroventrikulaarneRavimi manustamine ajuvatsakestesse.
  Intracervical useIntratservikaalneRavimi süstimine emakakaelakanalisse.
  Intracholangiopancreatic useIntrakolangio­pankreaatilineRavimi süstimine ühissapijuhasse ja kõhunäärme juhasse, näiteks maksa-kõhunäärme ampulli viidud kanüüli kaudu, enamasti kontrastaine manustamiseks, näiteks endoskoopilise retrograadse kolangiopankreatograafia teostamiseks.
  Intracisternal useIntratsisternaalneRavimi manustamine cisterna magna’sse.
  Intracorneal useIntrakorneaalneRavimi manustamine silma sarvkesta.
  Intracoronary useIntrakoronaarneRavimi süstimine pärgarterisse.
  Intradermal useIntradermaalneRavimi süstimine pärisnahka.
  Intradiscal useIntradiskaalneRavimi süstimine lülisamba lülide vaheketta säsituuma.
  Intraepidermal useIntraepidermaalneRavimi manustamine marrasnahka.
  Intraglandular useIntraglandulaarneRavimi manustamine otse näärmesse, enamasti süstimise teel. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt intraprostaatiline ja intramammaarne) ei ole kohased.
  Intralesional useIntralesionaalneRavimi süstimine või muul moel manustamine otse kahjustuskoldesse.
  Intralymphatic useIntralümfaatilineRavimi süstimine lümfisoonde.
  Intramammary useIntramammaarneVeterinaarravimi manustamine udara­veerandisse läbi nisajuha.vet
  Intramuscular useIntramuskulaarneRavimi süstimine lihaskoesse.
  Intraocular useIntraokulaarneRavimi manustamine silma sisse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt silma eeskambri sisene, intravitreaalne) ei ole kohased. Termin ei hõlma okulaarset ega subkonjunktivaalset manustamist.
  Intraosseous useIntraosteaalneRavimi manustamine luuüdisse. Termin ei hõlma intrasternaalset manustamist.
  Intrapericardial useIntraperikardiaalneRavimi süstimine südamepauna.
  Intraperitoneal useIntraperitoneaalneRavimi süstimine kõhukelmeõõnde.
  Intrapleural useIntrapleuraalneRavimi süstimine rinnakelmeõõnde.
  Intraportal useIntraportaalneRavimpreparaadi süstimine või infusioon värativeeni ravimi viimiseks maksa.
  Intraprostatic useIntraprostaatilineRavimi manustamine eesnäärmesse.
  Intrapulmonary useIntrapulmonaalneRavimi manustamine kopsu, enamasti süstimise teel. Termin ei hõlma inhalatsiooni ja endotrahheopulmonaalset manustamist.vet
  Intraruminal useIntraruminaalneRavimi manustamine vatsa.vet
  Intrasternal useIntrasternaalneRavimi süstimine rinnaku luuüdisse.
  Intrathecal useIntratekaalneRavimi süstimine läbi kõvakesta subarahnoidaalruumi.
  Intratumoral useIntratumoraalneRavimi süstimine kasvajasse.
  Intrauterine useIntrauteriinneRavimi manustamine emakaõõnde.
  Intravenous useIntravenoosneRavimi süstimine veeni.
  Intravesical useIntravesikaalneRavimi manustamine kusepõide.
  Intravitreal useIntravitreaalneRavimi manustamine silma klaaskehasse.
  IontophoresisIontoforeesIoniseeritud toimeaine(te) manustamine läbi naha otsese elektrivoolu toimel.
  Laryngopharyngeal useLarüngofarüngeaalneRavimi manustamine kõrri ja neelu paikse toime saavutamiseks (anesteetikumid).
  Nasal useNasaalneRavimi manustamine ninna süsteemse või paikse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma alumiste hingamisteede jaoks mõeldud inhalatsiooniteraapiat, vt inhalatsioon.
  Nebulisation useNebulisatsioonAerosooliks muudetud veterinaarravimi manustamine grupiraviks, näiteks lindudele.vet
  Ocular useOkulaarneRavimi manustamine silmamunale ja/või konjunktiivile.
  Oculonasal useOkulonasaalneVeterinaarravimi manustamine, tilgutades seda loomade (enamasti lindude) silma ja ninasõõrmetesse või pihustades ravimit loomade peale saavutamaks samasugust toimet.vet
  Oral useSuukaudneRavimi manustamine allaneelamisel.
  Oromucosal useOromukosaalneRavimi manustamine suuõõnde paikse või süsteemse toime saavutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt bukaalne, gingivaalne, keelealune jt) ei ole kohased. Termin ei hõlma suukaudset manustamist.
  Oropharyngeal useOrofarüngeaalneRavimi manustamine neelu ülaosasse paikse toime saavutamiseks.
  Paravertebral useParavertebraalneRavimi süstimine looma lülisamba kõrvale.vet
  Periarticular usePeriartikulaarneRavimi süstimine liigese ümbrusesse.
  Perineural usePerineuraalneRavimi süstimine ühe või mitme närvi vahetusse ümbrusesse.
  Periodontal usePeriodontaalneRavimi manustamine hamba ja igeme vahelisse taskusse.
  Periosseous usePeriosteaalneRavimi manustamine luuümbrisesse/-ümbrisele.
  Peritumoral usePeritumoraalneRavimi manustamine kasvaja ümbrusesse.
  Posterior juxtascleral usePosterioorne jukstaskleraalneRavimi manustamine silma kõvakesta subtenoni alla (nt episkleraalruumi) kollatähni lähedale.
  Pour-on useKriipsmanustamineVeterinaarravimi manustamine, valades seda looma selja keskjoonele või pealaele ja sarvepõhimiku ümber.vet
  Rectal useRektaalneRavimi manustamine pärasoolde paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
  Retrobulbar useRetrobulbaarneRavimi manustamine silmamuna taha.
  Route of administration not applicableTäpselt määratlemataTermin kehtib ravimite kohta, mis ei satu otseselt patsiendi kehaga kontakti, või viitab ravimi manustamisele erinevatesse täpsustamata kehapiir­kondadesse.
  Skin scarificationNaha skarifikatsiooni­kaudneRavimi manustamine naha kriimustamisel.
  Spot-on useTäppmanustamineVeterinaarravimi manustamine konkreetsesse punkti looma seljal või kuklapiirkonnas.vet
  Subconjunctival useSubkonjunktivaalneRavimi süstimine silma sidekesta alla.
  Subcutaneous useSubkutaanneRavimi süstimine otse naha alla.
  Sublingual useKeelealuneRavimi manustamine keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
  Submucosal useSubmukoosneRavimi süstimine otse limaskesta alla.
  Subretinal useSubretinaalneRavimi manustamine silma võrkkesta sensoorse (neuraalse) osa ja pigmentepiteeli vahele.
  Teat useNisanahaleVeterinaarravimi manustamine nisa(de) pinnale. Termin hõlmab ka nisakastutust.vet
  Top-dressing useSööda pinnalVeterinaarravimi manustamine, lisades seda sööda pinnale vahetult enne söötmist.vet
  Transdermal useTransdermaalneRavimi manustamine nahale, et saavutada pärast nahabarjääri läbimist süsteemne toime.
  Urethral useUretraalneRavimi manustamine kusitisse.
  Vaginal useVaginaalneRavimi manustamine tuppe.
  Water-borne useVesikeskkonnakaudneVeterinaarravimi manustamine mage- või merevee liikidele, lisades ravimit vesikeskkonda.vet
  Wing-web-stab useTiivanahakaudneVeterinaarravimi manustamine linnu tiivanahka.vet
 • Pakendid (87)
  cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
  Administration systemManustamissüsteemSüsteem, mis sisaldab süstlaid, kolbampulle jms ja vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
  AmpouleAmpullKlaasi kokkusulatamisel suletud pakend, mis avatakse purustamise teel. Sisu on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
  ApplicatorAplikaatorManustamisvahend, mida kasutatakse ravimi manustamiseks keha kindlasse piirkonda.
  Automatic injection deviceAutomaatsüstalVahend eelnevalt kindlaks määratud annuse süstimiseks mitmele loomale järgemööda.vet
  BagKottPaindlikust materjalist pindadega pakend, mis võib olla lameda põhjaga. Põhja alt ja külgedelt suletud pitseerimisel, pealt otstarbest sõltuvalt näiteks materjali sulatamisel. Varustatud spetsiaalsete lisadega. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vaja­minevaid komponente erinevates kambrites.
  Balling gunBoolipüstolVahend tahkete ravimite manustamiseks looma kurku.vet
  BarrelTünnSuuremõõduline pakend, mis sobib vedelatele, tahketele ja pooltahketele ravimvormidele.
  BlisterBlisterPakend (tavaliselt mitmeannuseline), mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et ta mahutaks üksikannuseid. Termin ei hõlma ribapakendit ja üksikannuselist blistrit.
  BottlePudelPakend, millel on suurem või väiksem kael ja tavaliselt lame põhi.
  BoxKarpKergest materjalist põhipakend, mis koosneb ühest või mitmest osast ning mida saab sulgeda.
  BrushPintselVedelate ravimvormide manustamiseks kasutatav peente harjastega vahend.
  Brush applicatorPintselaplikaatorPintsliga sulgur.
  CannulaKanüülKoonusekujulise otsaga torujas manustamis­vahend, mida kasutatakse pooltahkete ravim­vormide manustamiseks.
  CapKorkIlma keermeta, enamasti silindrikujuline õõnes ese, mida kasutatakse pakendite sulgemiseks.
  CartridgeKolbampullTavaliselt silindrikujuline pakend, mis sobib vedelatele ja tahketele ravimvormidele. Kasutatakse tavaliselt selleks spetsiaalselt disainitud seadmes. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites.
  Child-resistant closureLastekindel korkSulgur, mille korrektne avamine on keeruline väikelaste, kuid mitte täiskasvanute jaoks.
  ContainerKonteinerRavimi säilitamiseks, identifitseerimiseks ja/või transpordiks kasutatav pakend. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid ei ole kohased. Konteineri täpne kirjeldus on toodud ravimi omaduste kokkuvõttes.
  CupMõõtekorkManustamisvahend, mida kasutatakse vedela või mitmeannuselise tahke ravimvormi mõõdetud koguse manustamiseks.
  Dabbing applicatorTupsutusaplikaatorTupsutusvahendiga sulgur.
  DartLendsüstalTerava otsaga nool, mis looma nahka lastuna vabastab endas oleva ravimi.vet
  Dose dispenserAnnustiVahend ette nähtud ravimikoguse väljastamiseks, nt automaatne elektrooniline loendaja. (Pen-süstel, süstel, inhalaator, mõõtepump jne on välistatud).
  Dose-dispenser cartridgeAnnusti kolbampullTavaliselt ravimiga eeltäidetud konteiner kasutamiseks annustis.
  Dredging applicatorPuisteaplikaatorPuistevahendiga sulgur.
  Dredging containerPuistekonteinerPakend, mis võimaldab ravimi manustamist puistamisel.
  Drench gunJootmispüstolVahend loomadele vedeliku suukaudseks manustamiseks.vet
  Dropper applicatorTilgutiKeeratav kork tilgutusotsikuga.
  Dropper containerTilgutiga konteinerPakend, enamasti pudel, millel on tilgutusotsik.
  Fixed cryogenic vesselStatsionaarne külmutusanumStatsionaarne soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
  Gas cylinderGaasisilinderEnamasti silindrikujuline pakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur normaalrõhul ja toatemperatuuril toimuva gaasi iseenesliku väljavoolu reguleerimiseks.
  ImplanterImplantaatorVahend implantaatide paigaldamiseks.vet
  InhalerInhalaatorVahend ravimi manustamiseks inhalatsioonil. Termin ei hõlma nebulisaatorit.
  Injection needleSüstenõelSeest õõnes kinnitusvahendiga nõel vedelate ravimvormide manustamiseks.
  Injection syringeSüstalSilindrikujuline, kanüülilaadse otsaga, kinnitatud nõelaga või ilma selleta manustamisseade, millel on liikuv varrega kolb ning mida kasutatakse täpselt mõõdetud vedela ravimvormi enamasti parenteraalsel manustamisel.
  In-ovo injection deviceMunasüstalVahend ravimi automaatseks süstimiseks viljastatud munadesse.vet
  Internal graduated calibration chamberSisegradueeringuga manustamisanumPakendi külge kinnitamiseks mõeldud gradueeritud vahend loomale nahavedeliku manustamiseks.vet
  Intramammary syringeIntramammaarsüstalVahend ravimi ühekordseks manustamiseks ühte nisajuhasse.vet
  JarPurkIlma kitsama kaelaosata laia ava ja enam-vähem lameda põhjaga taassuletav pakend, mis sobib tahketele ja pooltahketele ravimvormidele (k.a vedelikus säilitatavad, nagu näiteks eluskoe ekvivalent).
  Measuring deviceMõõtevahendVahend mõõdetud ainekoguse manustamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui teised terminid ei ole kohased.
  Measuring spoonMõõtelusikasVedelate ja mitmeannuseliste tahkete ravimvormide manustamiseks mõeldud lusikas.
  Metering pumpMõõtepumpSulgur, mille kaudu vabastatakse pumba vajutamisel mõõdetud kogus ainet.
  Metering valveMõõteklappSulgur, mille kaudu vabastatakse klapi avamisel mõõdetud kogus ainet.
  Mobile cryogenic vesselMobiilne külmutusanumLiigutatav soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
  MouthpieceHuulikAbivahend, mida kasutatakse ravimi suu kaudu manustamisel või inhaleerimisel.
  Multidose containerMitmeannuseline konteinerPakend, mis on sobilik kahe või enama ravi­annuse säilitamiseks.
  Multidose container with airless pumpÕhukindla pumbaga mitmeannuseline konteinerMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga, mis kaitseb pakendi sisu kasutamis­aegse saastumise eest.
  Multidose container with metering pumpMõõtepumbaga mitmeannuseline konteinerMitmeannuseline pakend integreeritud mõõte­pumbaga.
  Multidose container with pumpPumbaga mitmeannuseline konteinerMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga. Terminit ei kasutata mõõtepumba, spreipumba ega õhukindla pumbaga mitmeannuselise konteineri kohta.
  MultipuncturerMultipunktaatorVahend naha punkteerimiseks. Kasutatakse tavaliselt koos immunoloogiliste preparaatidega, eriti diagnostikaks.
  Nasal applicatorNinaaplikaatorAbivahend, mida kasutatakse ravimi nina kaudu manustamiseks.
  NebuliserNebulisaatorVahend vedelikest aerosoolide tekitamiseks. Termin ei hõlma rõhukonteinereid.
  Needle applicatorNõelaplikaatorNõelaga sulgur.
  Needle-free injectorNõelata injektorVahend enamasti vedelravimi manustamiseks läbi nahabarjääri kõrgrõhu abil. Asendab terminit „transdermaalne kõrgrõhkjaotus­süsteem”.
  NozzleOtsikAbivahend vedela või pooltahke ravimi suunatud manustamiseks ette nähtud kohta.
  Oral applicatorSuukaudse manustamise aplikaatorManustamisvahend vedelate või pooltahkete ravimvormide suuõõnde manustamiseks. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul, kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks vaktsiinidega, kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel. See võib sisaldada üht või mitut valmisravimi komponenti (nt lahustit), aga see ei sisalda valmisravimit ega kõiki selle komponente, sellisel juhul kasutatakse terminit „eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaator”.
  Oral syringeSuusüstalVahend vedela ravimvormi suuõõnde manustamiseks. See võib sisaldada üht või mitut valmisravimi komponenti (nt lahustit), aga see ei sisalda valmisravimit ega kõiki selle komponente, sellisel juhul kasutatakse terminit „eeltäidetud suusüstal”.
  Pen, pen devicePen-seadeManustamisvahend (osa pen-süstlist), kuhu on võimalik paigutada steriilset ühe- või mitme­annuselist süsteravimit sisaldav kolbampull. Tavaliselt ei ole see varustatud fikseeritud nõelaga ja võib, aga ei pruugi olla varustatud nõelakattega. Tühi kolbampull on enamasti asendatav. Eelmääratud annus, mida võib, aga ei pruugi olla võimalik muuta, manustatakse näiteks seadme nupule vajutades. Annusti ei kuulu komplekti.
  PipettePipettTorujas manustamisseade vedelate ravim­vormide manustamiseks tilkade või täpselt mõõdetud kogustena.
  Pipette applicatorPipettaplikaatorPipetiga sulgur.
  Pour-on containerKriipsuravimikonteinerSisseehitatud aplikaatoriga pakend ravimi kriips­manustamiseks.vet
  Pre-filled gastroenteral tubeEeltäidetud gastrointestinaalne tuubEeltäidetud tuub ravimi manustamiseks gastrointestinaaltrakti.
  Pre-filled injectorEeltäidetud süstevahendTäidetud konteiner, mis sisaldab steriilset üheannuselist parenteraalset ravimvormi ja on enamasti varustatud süstenõelaga. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid „süstel” või „pen-süstel” ei ole kohased.
  Pre-filled oral applicatorEeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatorTäidetud konteiner vedela või pooltahke ravim­vormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul, kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks vaktsiinidega, kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel.
  Pre-filled oral syringeEeltäidetud suusüstalTäidetud konteiner vedela või pooltahke ravimvormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites.
  Pre-filled penPen-süstelTäidetud konteiner, mis koosneb enamasti ampullist ja selle külge kinnitatud süstlanõelast ning on paigutatud pen-seadmesse, mis võib olla varustatud ka süstlanõela kaitsega. Ampull sisaldab steriilset ühe- või mitmeannuselist parenteraalset ravimit. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vaja­minevaid komponente erinevates kambrites. Ampull ei ole asendatav ning pen-süstel visatakse tühjaks saades ära. Eelmääratud annus, mida võib, aga ei pruugi olla võimalik muuta, manustatakse näiteks seadme nupule vajutades.
  Pre-filled syringeSüstel (eeltäidetud süstal)Süstel ning eeltäidetud süstal on sünonüümid. Steriilne ühe- või mitmeannuseline pakend; täidetud konteiner, mille külge on enamasti kinnitatud süstenõel. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites.
  Pressurised containerRõhukonteinerPakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur, mis võimaldab pärast selle käivitamist pakendi sisu kontrollitud iseeneslikku vabanemist normaal­rõhul ja toatemperatuuril.
  Prick test applicatorNahatorketest­aplikaatorVahend allergeeni torketestiks.
  Roll-on containerKuulpakendKuulaplikaatoriga pakend, enamasti pudel.
  SachetKotikePakend, mis koosneb kahest elastsest materjalist pinnast, mis on suletud pitseerimisel või kokkuvoltimisel. Sisu on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
  ScarifierSkarifikaatorToimeainega vahend naha kriimustamiseks.vet
  Screw capKeeratav korkÕõnes sisekeermega silindrikujuline ese pakendi sulgemiseks.
  Single-dose containerÜheannuseline konteinerPakend, mis sisaldab ravimi kogust, mis on mõeldud ühekordseks täielikuks või osaliseks manustamiseks.
  SpatulaSpaatelLame labidakesetaoline manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
  Spot-on applicatorTäpiravimi aplikaatorVahend täppmanustamiseks.vet
  Spray containerSpreipakendPakend vedela ravimvormi jaoks, mida manustatakse pihustades, kasutades mehaanilisi vahendeid.
  Spray pumpSpreipumpSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse pumba mehaanilisel käivitamisel.
  Spray valveSpreiklappSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse klapi mehaanilisel käivitamisel.
  Stab vaccinatorNõelvaktsinaatorVahend ravimi manustamiseks linnule torkamisel.vet
  StopperPunnkorkTahke silindrikujuline või kooniline ese, mis paigutatakse konteineri avasse selle sulgemiseks.
  StrawKõrsÕõnes toru, mis sisaldab ravimi üht annust, mida manustatakse imedes.
  StripRibapakendKahest kihist koosnev mitmeannuseline tavaliselt perforeeritud pakend, mis sobib tahkete või pool­tahkete ravimvormide üksikannuste hoidmiseks. Termin ei hõlma blistrit.
  Tablet containerTabletipurkIlma kitsa kaelata lameda põhjaga kergesti taassuletav pakend, mis sobib tablettide, kapslite jms hoidmiseks.
  TubeTuubKokkusurutavast materjalist pakend mitme­annuseliste pooltahkete ravimvormide jaoks. Sisu vabaneb otsiku kaudu pakendi pigistamisel.
  Unit-dose blisterÜksikannuseline blisterPakend, mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et see mahutaks üksikannuse. Pakend on enamasti perforeeritud, võimaldades eraldada üksikannust sisaldava pakendiosa. Kogu blisterpakendil nõutav info peab olema kirjas ka igal üksikannuse pakendiosal. Termin ei hõlma blistreid ega ribapakendeid.
  Vaginal sponge applicatorVaginaalse tampooni aplikaatorVahend ravimkäsna looma tuppe viimiseks.vet
  ValveKlappSulgur, mis reguleerib konteineri (näiteks gaasi­balloon) sisu vabanemist väljutusavast. Enamasti võimaldab sisu pidevat väljumist konteinerist. Vahend, mis kontrollib klapi liikumist, võib olla lisatud. Ei hõlma termineid „mõõteklapp” ja „spreiklapp”.
  VialViaalVäike punnkorgi ja selle kattega pakend parenteraalsete ravimvormide jaoks. Sisu saab eemaldada pärast sulguri läbitorkamist. Pakend võib olla nii ühe- kui ka mitmeannuseline.
 • Kombineeritud pakendid (14)
  cngliskeelne termincestikeelne termincefinitsiooncet
  Cream + pessaryKreem + vaginaalsuposiitKreemi ja vaginaalsuposiiti sisaldav kombineeritud pakend.
  Cream + vaginal capsule, softKreem + vaginaalpehmekapselKreemi ja vaginaalpehmekapslit sisaldav kombineeritud pakend. Kui pehmekapsleid on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaalpehmekapslid".
  Cream + vaginal tabletKreem + vaginaaltablettKreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaaltabletid".
  Cutaneous solution + medicated spongeNahalahus + ravimkäsnNahalahust ja ravimkäsna sisaldav kombineeritud pakend.
  Effervescent granules + film-coated tabletKihisevad graanulid + õhukese polümeerikattega tablettKihisevaid graanuleid ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Effervescent tablet + film-coated tabletKihisev tablett + õhukese polümeerikattega tablettKihisevat tabletti ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Gastro-resistant tablet + rectal suspensionGastroresistentne tablett + rektaalsuspensioonGastroresistentset tabletti ja rektaalsuspensiooni sisaldav kombineeritud pakend.
  Tablet + vaginal tabletTablett + vaginaaltablettTabletti ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Tablett + vaginaaltabletid" (samamoodi ka suukaudsete tablettide puhul, kui neid on rohkem, kui üks).
  Vaginal capsule, soft + vaginal creamVaginaalpehmekapsel + vaginaalkreemVaginaalpehmekapslit ja vaginaalkreemi sisaldav kombineeritud pakend.
  Vaginal cream + vaginal tabletVaginaalkreem + vaginaaltablettVaginaalkreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Film-coated tablet + pessaryÕhukese polümeerikattega tablett + vaginaalsuposiitÕhukese polümeerikattega tabletti ja vaginaalsuposiiti sisaldav kombineeritud pakend.
  Film-coated tablet + tabletÕhukese polümeerikattega tablett + tablettÕhukese polümeerikattega tabletti ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Capsule, hard + tablet Kõvakapsel + tablettKõvakapslit ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Capsule, soft + tabletPehmekapsel + tablettPehmekapslit ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.