Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PSURide esitamine tsentraalsesse PSUR andmehoidlasse

Alates 13.06.2016 peavad müügiloa hoidjad esitama inimestel kasutatavate ravimite perioodilised ohutusaruanded (PSUR) ainult PSUR andmehoidlasse, kasutades selleks EMA portaali (eSubmission Gateway/ Web Client).