Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimiameti kliendiportaalist

Ravimiameti kliendiportaal on keskkond Ravimiametile dokumentide edastamiseks. Kliendiportaal võimaldab dokumente mugavalt täita, vajadusel allkirjastada ning edastada Ravimiametile.

Avalehel leiate kaks sisselogimisakent – see on seetõttu, et müügiloata ravimi kasutamise taotlused ei nõua eraldi registreerumist. Arst või veterinaararst saab koheselt sisse logida ilma ID-kaardita. Teine sisselogimisaken on registreerunud kasutajatele, sest kõigi teiste dokumentide esitamiseks, on vajalik kasutajakonto tegemine. Tutvuge kindlasti ka registreerimis- ja kasutusjuhendiga, et registreerimine kulgeks probleemivabalt.

Kliendiportaali leiate siit.

Kliendiportaali kasutades pange tähele, et iga dokumendivormi juures on ülal paremal link "Täitmise juhend", mis annab selgitusi just selle dokumendivormi täitmise kohta. Sealt leiate näpunäiteid vormi kiiremaks ja lihtsamaks täitmiseks - nt mõnedel vormidel täituvad kõik ravimi kohta käivad andmed OP-koodi sisestamise järel enterit vajutades; samuti on teatud vormidel peidetud loendid, mis aitavad kaasa kiiremale ja korrektsemale täitmisele.

Enne dokumendi edastamist kontrollib Kliendiportaal alati, et kõik kohustuslikud andmed oleks täidetud ning et dokumendis ei esineks suuremaid loogikavigu. Dokumendi oleku muutuste kohta on igal kasutajal võimalik ka endale teavituskiri tellida; samuti näeb seda Kliendiportaali dokumendiotsingust. Dokumentide olekute kohta saate täpsemat infot kasutusjuhendist.

Lisainfot saate ka korduma kippuvate küsimuste rubriigist ning Ravimiameti e-posti aadressilt [email protected].

Alljärgnevalt on loetletud kõik dokumendid, mida Kliendiportaali kaudu täita ja esitada saab.

Taotlused
Tegevusload
  1) üldapteegi, haiglaapteegi ja veterinaarapteegi tegevuslubade taotlused
  2) ravimite hulgimüügi tegevusloa taotlus
  3) rakkude, kudede ja elundite hankimise/käitlemise tegevusloa taotlus
Müügiloata ravimid
  4) taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks
  5) taotlus müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks
  6) erialaorganisatsiooni taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks
  7) erialaorganisatsiooni taotlus müügiloata ravimi veterinaarseks kasutamiseks
Kliinilised uuringud
  8) kliinilise uuringu alustamise taotlus
  9) kliinilise uuringu muutuse taotlus
  10) kliinilise uuringu lõpetamise taotlus
Sisse- ja väljavedu
  11) eriluba nõudva muu kauba sisseveoloa ja väljaveoloa taotlused
  12) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisseveoloa ja väljaveoloa taotlused
  13) eriluba nõudva ravimi sisseveoloa ja väljaveoloa taotlused

Aruanded
Reklaam
  14) ravimireklaami aruanne
Apteegid, hulgimüüjad, ravimitootjad
  15) apteegi kvartaalsed aruanded üldapteegile, haiglaapteegile ja veterinaarapteegile
  16) hulgimüügi kvartaalne aruanne hulgimüüjatele ja tootjatele
  17) eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete sisse- ja väljaveo kvartaliaruanne
  18) eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu ja väljastamise kvartaliaruanne
Rakud ja koed
  19) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raske kõrvalekalde uurimise aruanne
  20) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raskete kõrvalekallete aastaaruanne
  21) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raske kõrvaltoime uurimise aruanne
  22) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raskete kõrvaltoimete aastaaruanne
Vere käitlemine
  23) vere käitlemisel ilmnenud ohtliku kõrvalekalde tekkepõhjuste uurimise aruanne
  24) vere käitlemisel ilmnenud ohtlike kõrvalekallete aastaaruanne
  25) vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime tekkepõhjuste vahearuanne/lõpparuanne
  26) vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raskete kõrvaltoimete aastaaruanne

Teatised
Müügiloa hoidja teated
  27) müügiloa hoidja teade müügiloa lõpetamise kohta
  28) müügiloa hoidja teade sissevedajate määramisest
  29) müügiloa hoidja teade ravimi turustamise algusest
  30) müügiloa hoidja teade tarneraskusest
Kliinilised uuringud
  31) teatis kliinilise uuringu lõpetamisest
Sisse- ja väljavedu
  32) kliinilise uuringu ravimi sisse- ja väljaveo teavitused
  33) sisseveo ja väljaveo teavitused
  34) rakkude, kudede ja elundite sisseveo ja väljaveo teavitused
Rakud, koed ja elundid
  35) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raske kõrvalekalde teatis
  36) rakkude, kudede ja elundite hankimisel/käitlemisel tekkinud raske kõrvaltoime teatis
Vere käitlemine
  37) vere käitlemisel ilmnenud ohtliku kõrvalekalde esmane teatis
  38) vereülekande ajal või pärast seda täheldatud raske kõrvaltoime esmane teatis

Viimati uuendatud: 01.12.2022