Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti viidatava riigina MRP/DC protseduurides

Ravimiamet osaleb detsentraalse ja vastastikuse tunnustamise protseduurides viidatava riigina. Kui taotleja soovib Eestit viidatavaks riigiks, palume saata taotluse vormi aadressile [email protected]

Taotlejatega võetakse ühendust ning lepitakse kokku taotluse esitamise ajakava.

Kui taotlust ei ole võimalik kokkulepitud ajal esitada, tuleb sellest võimalikult varakult teada anda.

Viimati uuendatud: 25.01.2022