Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Turustamise algus, tarneraskused, müügiloa lõpetamine

Müügiloa saamise järel peab müügiloa hoidja teatama Ravimiametile ravimi turustamise algusest, ravimi tarnehäiretest ning müügiloa lõpetamisest.

Teadete edastamiseks soovitame kasutada kliendiportaali, aga need võib saata ka aadressile [email protected]

Tarneraskuse või müügiloa lõpetamise korral tuleb teates kindlasti ära märkida põhjus.

Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda, ka seda on lihtne teha kliendiportaali kaudu.

Viimati uuendatud: 23.03.2022