Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti seadusandlus

Vastamaks uuele määrusele tehakse muudatused ka Eesti seadusandluses.

Ravimiseadus

Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasu

Kliinilises uuringus uuritava ravimi valmistamise tingimused

Ravikindlustuse seadus

„Uus määrus näeb ette kolmeaastase üleminekuaja  Alates 31.01.2023 muutub kohustuslikuks kliiniliste uuringute esmaste taotluste esitamine uue määruse alusel. Kuni 31.01.2025 on võimalik esitada direktiivi alusel loa saanud uuringute olulise muudatuse taotlusi, nagu varemgi. 31. jaanuariks 2025 peavad kõik käimasolevad uuringud vastama määruse nõuetele ning uuringute andmed olema üle kantud kliiniliste uuringute portaali.“

Viimati uuendatud: 10.01.2023