Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uued psühhoaktiivsed ained

Uusi psühhoaktiivseid aineid toodetakse eesmärgiga matkida tuntud narkootikumide toimet. Nende ainete koostis ja puhtus on enamasti teadmata ̶ müüdavad pakendid ei pruugi sisaldada ainet, millena seda turustatakse või sisaldavad ühe aine asemel mitut, sealhulgas teisi narkootikume.

Uute ainete mõju ei ole sageli uuritud, seega ei ole täpselt teada nende mürgisus ja võimalikud ohud nii lühi- kui pikaajalisel kasutamisel. Sageli on uued psühhoaktiivsed ained tervisele ohtlikumad kui tuntud narkootikumid  ̶  nende toime võib olla kordades tugevam, mistõttu on oht üledoosi saamiseks. Nendel põhjustel on uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tagajärjed ettearvamatud ning kasutamine lõpeb sageli tõsiste mürgistuste, vaimse tervise häirete ja isegi surmaga. Näiteks on üht enamlevinud uute psühhoaktiivsete ainete rühma - sünteetilisi kannabinoide - sageli seostatud vägivaldse käitumise ning enesetapumõtetega.

Igal aastal toodetakse (peamiselt Hiinas ja Indias) ja avastatakse maailmas sadu uusi psühhoaktiivseid aineid. Euroopasse jõuab keskmiselt üks senituvastamata psühhoaktiivne aine nädalas. Kasutajateni jõuavad need ained peamiselt läbi diilerite või spetsiaalsete poodide (nn head-shops, mis on levinud näiteks Suurbritannias), osaliselt ka läbi internetikaubanduse. Narkootikumidele seatud piirangute ja järelevalveasutuste tähelepanu vältimiseks turustatakse neid aineid tihti eksitavate nimetuste all nagu „seaduslikud narkootikumid“, „teaduslikul ja laboratoorsel eesmärgil kasutamiseks mõeldud ained“, “taimeväetised“ ja „vannisoolad“. Müüdavatel pakenditel on sageli märgitud „mitte kasutamiseks inimesel“. Uued psühhoaktiivsed ained on kättesaadavamad ja üldjuhul odavamad kui tuntud narkootikumid.

Mida uute psühhoaktiivsete ainete leviku tõkestamiseks tehakse?

Paljud riigid on inimeste tervise ja heaolu kaitseks ning uute ainete leviku tõkestamiseks kehtestanud uutele psühhoaktiivsetele ainetele erinevaid piiranguid. Eestis piiratakse uute psühhoaktiivsete ainete levikut nende ainete lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja (nn keelatud ainete nimekirja). 

Ainete nimekirja lisamise aluseks on teave nende leviku ja kuritarvitamise kohta Eestist ja mujalt maailmast. Keelatud ainete nimekirja kuuluvate ainete ja neid aineid sisaldavate ravimite käitlemine n oluliselt piiratud ja lubatud ainult meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks või õppeotstarbel kasutamise eesmärgil vastava loa alusel. 

Kuidas inimene võib psühhoaktiivse toimega ravimeid tarvitada?

Inimesteni võivad sellised ained jõuda üksnes retseptiravimite koostises, kui arst on need määranud ja apteek müünud. Keelatud ainete nimekirjas on psühhoaktiivse toimega ained nii üksikute ainete kui ka ainerühmade kaupa, mis tähendab, et kõigi nimekirja üksiku ainena või ainerühma koosseisus kuuluvate ainete tootmine, turustamine, levitamine ja tarvitamine on keelatud.

  • Nende ainete sisse- ja väljavedu toimub ainult Ravimiameti sisse- või väljaveoloa alusel ja nende postiga saatmine on keelatud!

AINERÜHMA NIMETUS EESTI JA INGLISE KEELES

RÜHMA KUULUVAD AINED:

Adamantoüülindoolid

Adamantoylindoles
AB-001, AM-1248
Bensoüülindoolid

Benzoylindoles
AM-630, AM-679, AM-694, AM-2233, RCS-4, WIN 48098, WIN 54461
Fenetüülamiinid

Phenethylamines
2,5-dimetoksü-4-jodoamfetamiin (DOI), 2,5-dimetoksü-4-klorofenetüülamiin (2C-C), 2,5-dimetoksü-4-metüülfenetüülamiin (2C-D), 2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P), 2,5-dimetoksü-4-fluorofenetüülamiin (2C-F), 2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe), 2-(4-metüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25D-NBOMe), 2-(4-etüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25E-NBOMe), 2-(4-propüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25P-NBOMe), 2-(4-fluoro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25F-NBOMe), 5-(2-aminopropüül)bensofuraan (5-APB), 1-(bensofuraan-6-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (1-(1-bensofuraan-6-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin; 6-EAPB), 1-(bensofuraan-6-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (1-(1-bensofuraan-6-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin; 6-MAPB), 1‐(4‐fluoro‐2,5‐dimetoksüfenüül)propaan‐2‐amiin (DOF), 1-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)propaan-2-amiin (DOPR), 2-fluoroamfetamiin (2-FA), 3-fluoroamfetamiin (3-FA), 2-fluorometamfetamiin (2-FMA), 3-fluorometamfetamiin (3-FMA), 2-kloroamfetamiin (2-CA),3-kloroamfetamiin (3-CA), 4-kloroamfetamiin (4-CA; PCA), 2-klorometamfetamiin (2-CMA), 3-klorometamfetamiin (3-CMA), 4-klorometamfetamiin (4-CMA), 4-bromoamfetamiin (4-BA; PBA), 4-iodoamfetamiin (4-IA; PIA) 3-fluoroetamfetamiin (3-FEA), 2-fluoroetamfetamiin (2-FEA) ja 3-metüülmetamfetamiin (3-MMA).
Fentanüülid

Fentanyl derivatives
karfentanüül, 3-fluorofentanüül, 2-fluorofentanüül, 4-fluoro-butüürfentanüül, 4-metoksübutüürfentanüül, akrüülfentanüül (akrüüloüülfentanüül), butüürfentanüül, valerüülfentanüül, para-fluorofentanüül, trefentanüül, tiofentanüül, tsüklopentüülfentanüül, bensüülfentanüül, tetrahüdrofuranüülfentanüül (THF-F), 4-kloro-isobutüürfentanüül (4Cl-iBF), 4-fluoro-isobutüürfentanüül (4F-iBF), tsüklopropüülfentanüül, krotonüülfentanüül; orto-fluorofuranüülfentanüül (2-fluorofuranüülfentanüül); para-fluorofuranüülfentanüül (4-fluorofuranüülfentanüül).
Fenüülatsetüülindoolid

Phenethylacetylindoles
JWH-167, JWH-203, JWH-204, JWH-249, JWH-251, RCS-8
Indasoolkarboksamiidid

Indazolecarboxamides
5F-AB-PINACA, ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA), 5C-AKB48 (5C-APINACA), ADB-BUTINACA, 5C-APINACA (5C-AKB48)
Indoolkarboksamiidid

Indolecarboxamides
SDB-001 (APICA), ADBICA
Katinoonid

Cathinones
N-etüülbufedroon (NEB), dimetüülkatinoon, 3-metüületkatinoon (3-MEC), 3-etüülmetkatinoon (3-EMC), 3-etüületkatinoon (3-EEC), 4-etüülmetkatinoon (4-EMC), 4-etüületkatinoon (4-EEC), bensedroon (4-MBC), 3,4-dimetüülmetkatinoon (3,4-DMMC), 3,4-dimetüületkatinoon (DMEC), etedroon (4-ETD), 2-fluorometkatinoon (2-FMC), 2-fluoroetkatinoon (2-FEC), 3-fluoroetkatinoon (3-FEC), 3-klorometkatinoon (3-CMC), 3-bromometkatinoon (3-BMC), 4-fluorometkatinoon (4-FMC, flefedroon), 4-fluoroetkatinoon (4-FEC), 4-bromometkatinoon (4-BMC, brefedroon), 3,5-diklorometkatinoon (3,5-DCMC), 3,5-difluorometkatinoon (3,5-DFMC), 2,5-dimetoksümetkatinoon (2,5-DMOMC), 2,5-dimetoksü-4-metüülmetkatinoon (bk-MDOM), 3,4-metüleendioksükatinoon (bk-MDA), 2,3-metüleendioksümetkatinoon (2,3-MDMC), 3,4-metüleendioksü-N-etüülkatinoon (MDEC, bk-MDEA, etüloon), 3,4-metüleendioksü-N-bensüülkatinoon (BMDP), 4-fluorobufedroon (4-FBP), 4-bromobufedroon, 4-metüülbufedroon (4-MeMABP), N-etüülbufedroon (NEB), 4-metüül-N-etüülbufedroon (4-Me-NEB), 4-metoksübufedroon (MeO-B), etüloon (MDEC, bk-MDEA), 5-metüületüloon (5-methyl-βk-MDEA, 5ME), pentüloon (βk-MBDP), alfa-pürrolidinopropiofenoon (α-PPP), alfa-pürrolidinobutiofenoon (α-PBP), 4'-metüül-α-pürrolidinoheksiofenoon (MPHP), 3',4'-metüleendioksü-α-pürrolidinopropiofenoon (MDPPP), 3',4'-metüleenedioksü-α-metüül-PPP (MDMPP), 3',4'-metüleenedioksü-α-pürrolidinobutürofenoon (MDPBP), 4'-fluoro-α-pürrolidinopentiofenoon (FPVP), 4'-metoksü-α-pürrolidinopentiofenoon (MOPVP), N-etüülheksedroon, 2-(etüülamino)-1-fenüülheksaan-1-oon, 4-klorometkatinoon (4-CMC), dibütuloon (bk-MMBDB), N-etüülpentedroon, 5-dihüdrobensofuraanpürovaleroon (5-DBFPV), N-etüülheksedroon, dibutüloon (bk-DMBDB), 4-metüül-α-etüülaminopentiofenoon (4-metüül-N-etüülnorpentedroon; 4-MEAP), 4-kloroetkatinoon (4-CEC), 4-kloro-α-pürrolidinovalerofenoon (4-kloro-alfa-PVP), N-etüülpentüloon (efüloon, bk-EBDP, βk-ethyl-K), 4’-metüül-alfa-pürrolidinopropiofenoon (MPPP), 4-kloro-N,N-dimetüülkatioon (4-CDC;4-CDMC), 3,4-metüleendioksü-α-pürrolidinoheksanofenoon (MDPHP),

3,4-metüleendioksü-N-tert-butüülkatinoon (MDPT, tBuONE), 4-fluoro-3-metüül-α-pürrolidinovalerofenoon (MFPVP), α-pürrolidinoisoheksanofenoon (α-PiHP), N,N-dimetüülpentüloon (bk-DMBDP).

Naftoüülindoolid

Naphthoylindoles
JWH-007, JWH-015, JWH-048,
JWH-098, JWH-193, JWH-198, JWH-424, AM-1220, AM-1221
Naftoüülpürroolid

Naphtoylpyrroles
JWH-147, JWH-030, JWH-307
Naftüülmetüleenindeenid

Naphthylmethyleneindenes
JWH-176
Naftüülmetüülindoolid

Naphtylmethylindoles
JWH-175, JWH-184, JWH-185
Trüptamiinid

Tryptamines
α-etüültrüptamiin (αET), α-metüültrüptamiin (αMT), N,N-diallüültrüptamiin (DALT), N,N-diisopropüültrüptamiin (DiPT), N,N-dipropüültrüptamiin (DPT), 5-metoksü-α-metüültrüptamiin (5-MeO-αMT), 4-hüdroksü-N,N-dietüültrüptamiin (4-HO-DET), 4-atsetoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT), 4-hüdroksü-N-metüül-N-etüültrüptamiin (4-HO-MET), 4-hüdroksü-N,N-diisopropüültrüptamiin (4-HO-DiPT), 5-metoksü-N,N-diisopropüültrüptamiin (5-MeO-DiPT), 4-hüdroksü-N-isopropüül-N-metüültrüptamiin (4-HO-MiPT), 5-metoksü-N-metüültrüptamiin (5-MeO-NMT), 5-metoksü-N-metüül-N-isopropüültrüptamiin (5-MeO-MiPT),

4-hüdroksü-N,N-dipropüültrüptamiin (4-HO-DPT), 5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (bufoteniin) (5-HO-DMT), 4-atsetoksü-N-metüül-N-etüültrüptamiin (4-AcO-MET)

Tsükloheksüülfenoolid

Cyclohexylphenoles
CP 55940, CP 47497
Tsüklopropüülkarbonüülindoolid

Cyclopropylcarbonylindoles
XLR-12, XLR-11 (5-fluoro UR-144; 5-FUR-144), UR-144

Viimati uuendatud: 09.10.2023