Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Standardiseeritud andmevahetus Euroopas

Euroopa Liidus on käimas ravimite andmete standardiseerimise projekt, mille käigus võetakse kasutusele ISO standardid ravimite identifitseerimiseks (Identification of Medicinal Products -IDMP). Standardite juurutamiseks luuakse Euroopa Ravimiametis ravimite põhiandmete halduse süsteem (Master Data Management).

Moodustatud on 4 alamprojekti, ühise nimetusena SPOR (nimetus tuleneb iga projekti esitähest)

  • Terminid (Referentials Management Services)
  • Organisatsioonid (Organisations Management Services)
  • Tooted (Product Management Services)
  • Ained (Substances Management Services)

SPOR projektid võetakse kasutusele etappide kaupa ning neid andmeid hakatakse kasutama nii inimestel kasutatavatel ravimite kui veterinaarravimite andmete edastamisel. Paralleelselt võetakse kasutusele HL7 (Health Level Seven) andmevahetusstandard. Projekti juhib Euroopa Ravimiamet kaasates liikmesriikide ravimiameteid, ravimitootjaid ja tarkvara arendajaid.

Esimestena võetakse kasutusele terminite ja organisatsoonide süsteemide esimesed etapid (tähtaeg 4. kvartal 2016).

SPORi rakendamine loob võimaluse, et

  • andmeid sisestatakse vaid üks kord ja kasutatakse korduvalt; andmed kontrollitakse üle iga menetluse käigus,
  • andmed on järjepidevad, tsentraalselt hallatavad ja ISO IDMP-le vastavad, neid kasutatakse regulatiivsetes tegevustes kogu ravimi elutsükli jooksul,
  • andmevahetust saab teha globaalselt.

Rohkem infot Euroopa Ravimiameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 25.01.2022