Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Eesti Läti ja Leedu ravimiametid ootavad müügiloa hoidjaid osalema haiglaravimite elektroonilise infolehe (ePIL) projektis.

Neile haiglaravimitele, mida manustab tervishoiutöötaja, võib taotleda erandit ja pakendisse  trükitud infolehte lisama ei pea, ravimiinfo  on kättesaadav ravimiregistris.

Projekti eesmärgiks on hinnata, kas trükitud infolehest loobumine mõjutab ravimiinfo kättesaadavust ja ravimi ohutut kasutamist ning kas ePIL  võiks parandada haiglaravimite kättesaadavust.  

Osaleda saavad müügilaoga haiglaravimid sõltumata müügiloa liigist (riiklik, DCP/MRP, tsentraliseeritud). Ravimitel peab olema eestikeelne või eesti-, läti- ja /või leedukeelne pakend.

Projekt kestab kaks aastat ning selle lõppedes hindame osalejate abiga tulemusi ja teeme kokkuvõtte.

Osalemissoovist palume teada anda 15. septembriks aadressile [email protected]

Ravimiamet vaatab taotlused läbi ja erandit võib rakendada, kui Ravimiamet on loa andnud.  

NB! Eesti Ravimiamet on kontaktiks ka mitmekeelsete pakendite puhul ning koordineerib protsessi Läti ja Leedu ravimiametite nimel. Esitage Balti pakendeid puudutavad taotlused samale e-posti aadressile. 

Osalemiseks saatke palun järgmine teave e-kirjaga:

ravimi nimi, tugevus ravimvorm

  • toimeaine(d)
  • müügiloa hoidja
  • pakendi suurus(ed),
  • pakendimärgistuse keel/keeled
  • müügiloa hoidja kontaktisiku andmed.

Kirja teemareale märkige ’ePIL pilotproject’.

Ravimid, mis saavad müügiloa pärast 15. septembrit, võivad hiljem liituda.

Kaasatud ravimite nimekiri avaldatakse Ravimiameti kodulehel.