Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elontrili tarneraskuse ajal on saadaval teised bupropiooni sisaldavad ravimid

18.11.2022 | 16:59

Müügiloa hoidja teatel on Elontril 150 mg ja 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide (toimeaine bupropioon) tarneraskus 2022. aasta detsembri alguseni.
    • Jaga

Ravim  on hulgimüügi tasandil otsas. Ülevaate vähestest apteekidest, kus ravimit veel on, saab veebilehtedelt www.apteegiinfo.ee ja www.raviminfo.ee. Veebilehed ei kajasta andmeid reaalajas, mistõttu on soovituslik ravimi olemasolus veendumiseks esmalt apteeki helistada.

Tarneraskuse ajal raviskeemi katkemise vältimiseks lubab Ravimiamet Eesti Psühhiaatrite Seltsi taotluse alusel müügiloaga ravimite tarneraskuse lõpuni turustada sama toimeaine ja annustega Saksamaal ja Portugalis toodetud ravimeid:

  • Bupropionhydrochlorid Hexal 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid (on praegu saadaval paarikümnes apteegis);
  • Bupropium Generis 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid (saabuvad Tamro Eesti OÜ lattu järgmise nädala keskel);
  • Bupropium Generis 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid (saabuvad Tamro Eesti OÜ lattu järgmise nädala keskel).

Nendel ravimitel ei ole Eestis müügiluba, mistõttu on nad võõrkeelses pakendis.

Eesti Haigekassa hüvitab 50% soodusmääraga müügiloata bupropiooni tablettide retseptid diagnoosidega F32 ja F33 patsientidele, kes on vahemikus 01.01.-13.10.2022 apteegist Elontrili välja ostnud. Uute patsientide (pärast 13.10.2022) retseptide hüvitamiseks tuleb arstil esitada Eesti Haigekassale patsiendipõhine hüvitamistaotlus. Täiendava hüvitamist puudutava info saamiseks palume pöörduda Eesti Haigekassa poole aadressil [email protected].

Palume apteekidel ravimeid tellides lähtuda tavapärasest vajadusest ning tarneraskuse eeldatavast lõppemisest detsembri alguses.