Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja lisati kuus uut psühhoaktiivset ainet

19.09.2023 | 14:50

Ravimiameti ettepanekul täiendati alates 4. septembrist 2023 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuue uue psühhoaktiivse ainega: ADB-BUTINACA, protonitaseen, etaseen, etonitasepüün, 2-metüül-AP-237 ja alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon.
    • Jaga

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja lisamise eesmärk on piirata nende kuue aine laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna need kujutavad tõsist ohtu rahva tervisele.

Nende ainetega ei ole tehtud kliinilisi uuringuid inimestel. Samuti ei ole teada nende ainete farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil. Lisaks ei ole teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete päritolu, täpne koostis ja puhtuse aste.

Ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht neid üle doseerida, kuna niinimetatud ohutud manustamisdoosid ei ole teada.

Loetletud uutel psühhoaktiivsetel ainetel puudub teadaolev meditsiiniline kasutusala ning nende tarvitamine on seostatav tervisekahjustuste ja surmajuhtumitega kogu maailmas.

Aine nimetus eesti keeles

Aine nimetus inglise keeles

ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüül-propüül)indasool-3-karboksamiid

ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide; 1-butyl-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)indazole-3-carboxamide

Protonitaseen; propoksünitaseen; N,N-dietüül-5-nitro-2-[(4-propoksüfenüül)metüül]-1H-bensimidasool-1-etaanamiin

Protonitazene; propoxynitazene; N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine

Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool

Etazene; etodesnitazene; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine; (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine; 1-(β-diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)benzimidazole

Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen; 2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool

Etonitazepyne; N-pyrrolidino etonitazene; 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole

2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasinüül]-1-butanoon

2-methyl-AP-237; 2-methylbucinnazine; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one; 1-[2-methyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]-1-butanone

alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; α-PiHP; alfa-PHiP; α-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon

alpha-pyrrolidinoisohexanophenone; alpha-PiHP; α-PiHP; alpha-PHiP; α-PHiP; 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

Uue kehtiva määrusega on võimalik lähemalt tutvuda siin.