Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Võistlus- või tippsport võib olla kehale ja vaimule väljakutse, mistõttu spordiga tegelevatel inimesetel on vaja vahel ka ravimeid tarvitada, et mõnd tervisemure lahendada või leevendada. Seejuures on oluline teada, et väga paljud raviained kuuluvad dopinguainete hulka ning informeeritus ja teadmine on võtmeteguriks, hoidmaks ära tahtmatuid ausa spordi reeglite rikkumisi.

Enne ravimi kasutamist peaks sportlane veenduma, et ravimi tarvitamine spordis on lubatud. Igal aastal avaldab Maailma Antidopingu Agentuur (World Antidoping Agency, WADA) nimekirja spordis keelatud ainetest ja meetoditest. Suures osas on see nimekiri püsiv, ent igal aastal tehakse mõningaid muudatusi ja täiendusi. Nimekirja lisatakse aine siis, kui see vastab kahele kolmest kriteeriumist:

  • Aine kasutamine tõstab sportlikku sooritusvõimet
  • Aine kasutamine on ohtlik sportlase tervisele
  • Aine kasutamine kahjustab spordi vaimu

WADA nimekirja kuuluvad ained on rühmitatud vastavalt toimele ning kasutamispiirangutele. Mõnede ainete kasutamine on keelatud nii võistlusväliselt kui ka võistlussiseselt, mõned ainult võistlussiseselt ja mõned ainult teatud spordialadel.

Kust leida informatsiooni spordis keelatud ravimite kohta? 

Selleks, et kiirel ja mugaval viisil leida infot selle kohta, millised Eestis turustatavad ravimid on keelatud ja millised lubatud, arendas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega 2019. aastal ravimiotsingu andmebaasi. Eestis turustatavate ravimite andmed jõuavad ravimiotsingusse Ravimiameti ravimiregistrist. EADSE-i ravimiotsing on kõigile avalikult kättesaadav ning seal saab tutvuda ka ravimipakendi infolehega.


Pilt 1. EADSE ravimiotsing. Valgusfoori värvides pöidlamärkide abil on lihtne näha, kas ravimi kasutamine on lubatud/keelatud/teatud tingimustel keelatud.

Näiteks toimeaine pseudoefedriin, mis kuulub mitmete külmetushaiguste ravimite koostisesse, kuulub WADA nimekirjas stimuleeriva toimega ainete hulka. Ravimi kasutamine on lubatud võistlusväliselt, kuid keelatud võistlussiseselt. See tähendab, et pseudoefedriini sisaldavate ravimite kasutamine tuleb lõpetada 24 tundi enne võistlust, vältimaks positiivset dopinguproovi.

Mõnd ravimit võib kasutada erandjuhul

Keelatud toimeainet sisaldava ravimi kasutamiseks võidakse sportlastele teha erand ning seepärast on oluline teavitada raviarsti oma tegevusest sportlasena. Kui tuleb ette olukord, kus keelatud toimeainet sisaldava ravimi kasutamine on sportlase tervise jaoks hädavajalik ehk ravimi mittekasutamine võib ohustada sportlase elu või tervist ning sobivaid alternatiive ei ole, siis saab sportlane koos oma raviarstiga taotleda raviotstarbelise kasutamise erandi. Taotlemine käib WADA poolt seatud reeglite järgi ning EADSE juures tegutsev arstide komisjon hindab iga juhtumit eraldi ja teeb otsuse.

Sage näide on 1. tüüpi diabeediga sportlased, kes peavad igapäevaselt insuliini kasutama, alternatiiv puudub. Insuliin kuulub aga WADA keelatud ainete hulka. Sellisel juhul väljastataksegi insuliini tarvitamiseks raviotstarbelise kasutamise erand. See on oluline dokument, mis tuleb alati ka dopingukontrollis deklareerida.

Tasub tähele panna, et EADSE ravimiotsing hõlmab ainult ravimeid ning toidulisandite kohta sealt infot ei leia, kuid ka toidulisandite tarvitamisel peab sportlane arvestama teatud riskidega, sest toidulisandi koostises võib sisalduda keelatud aine(id). 

Ravimite tellimine internetist

Samuti on on oluline meelde tuletada, et ravimite ostmine interneti teel on turvaline vaid legaalsetest internetiapteekidest. Ravimi kasutaja jaoks võib tunduda ahvatlev osta ravimeid veebilehtedelt, kus pakutavad ravimid on odavamad, ei nõuta retsepti ja seejuures väidetakse, et ravimid on 100% ohutud. Tuleb meeles pidada, et kui ei ole võimalik veenduda internetiapteegi seaduslikkuses, siis ei ole võimalik ka veenduda ravimite ohutuses. Kui veebilehtedel müüakse võltsitud ravimeid, siis lisaks sellele, et nad võivad olla inimese tervisele ohtlikud, võivad need ravimid sisaldada aineid, mida ei ole pakendil näidatud ning sportlane võib minna pahuksisse seadusandlusega.

Internetiapteegi teenust võib pakkuda vaid tegevusluba omav üldapteek. Eesti internetiapteegid tunneb ära logode järgi:

Pilt 2. Logod näitavad, et apteek on seaduslik ja sel on tegevusluba. Logod on kohustuslikud kõigile internetiapteekidele ja need on turvalise kanali kaudu seotud Ravimiameti kodulehega.

Samuti tasub olla ettevaatlik erinevate toidulisandite tellimisel. Toidulisandite käitlemise nõuete kohta saab täpsemat infot Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Artikli autor on Ravimiameti ravimiohutuse osakonna statistikabüroo spetsialist Janne Sepp.