Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimite Duspatalin ja Pazenir tarneraskused

20.01.2023 | 16:23

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA ja Ratiopharm GmbH esindaja on teavitanud alljärgnevate ravimite tarneraskustest.
    • Jaga

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA esindaja teatas ravimi Duspatalin 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate kõvakapslite (toimeaine mebeveriin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2023. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet otsib koostöös hulgimüüjate ja arstide erialaseltsiga lahendusi patsientide ravivajaduse katmiseks tarneraskuse perioodil. Patsiendid peaksid ravi jätkamise osas ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Pazenir 100 mg infusioonidispersiooni pulbri (toimeaine paklitakseel) tarneraskusest, mis lõpeb eeldatavasti märtsis 2023. Sama toimeainega alternatiividest on saadaval 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat.