Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimite Isoptin Retard 240 mg ja Brufen 600 mg turustamine lõpetatakse

26.09.2023 | 11:22

Müügiloa hoidjad Mylan Healthcare SIA ja Viatris Healthcare Limited andsid teada kahe ravimi turustamise lõpetamisest.
    • Jaga

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA esindaja teatas Isoptin Retard 240 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide (toimeaine verapamiil) turustamise lõpetamisest. Saadaval on väiksema annusega tabletid (120 mg), mida saab võtta kahekaupa (240 mg). Lisaks on saadaval sama näidustuse, kuid erineva toimeainega ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

Müügiloa hoidja Viatris Healthcare Limited esindaja teatas Brufen 600 mg kihisevate graanulite (toimeaine ibuprofeen) turustamise lõpetamisest. Saadaval on sama toimeainesisalduse, kuid erineva ravimvormiga ravimid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.