Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimite turumaht 2023. aasta III kvartalis

15.11.2023 | 15:52

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes 2023. aasta III kvartalis inimestel kasutatavate ravimite turumaht 5% ja veterinaarravimite turumaht 10,6%
  • Jaga

Inimestel kasutatavad ravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 109 miljonit eurot, suurenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 5%. 

Joonis 1. Inimestel kasutatavate ravimite turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal.

Suurima käibega ravimirühm – kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained

2023. aasta kolmandas kvartalis turustas 27 Eestis tegutsevat ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet ravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele ravimite hulgiostu õigust omavatele asutustele. 71% käibest moodustas müük üldapteekidele, 28% haiglaapteekidele ning 1% teistele asutustele. Ravimituru käibest 87% moodustas retseptiravimite ja 13% käsimüügiravimite müük.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (28 miljonit eurot). Järgnesid seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (15 miljonit eurot) ning vere ja vereloomeorganite ravimid (12 miljonit eurot). Ühtekokku moodustasid need kolm rühma ligi 50% kolmanda kvartali ravimituru käibest.

Humaanravimite III kvartal 2023 kokkuvõtvalt:
 • Ravimiturg: 109 miljonit eurot
 • Ravimite müük üldapteekidele: 78 miljonit eurot
 • Ravimite müük haiglaapteekidele: 30 miljonit eurot
 • Ravimite müük teistele asutustele: 1 miljon eurot
 • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 28 miljonit eurot
 • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 15 miljonit eurot
 • Vere ja vereloomeorganite ravimid: 12 miljonit eurot

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite (loomadel kasutatavate ravimite) turumaht ulatus 2023. aasta III kvartalis 4,8 miljoni euroni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,6% suurem. Eestis turustas veterinaarravimeid seitse hulgimüüjat, sealhulgas moodustas müük veterinaararstidele ja põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele kogukäibest 93% ning müük üld- ja veterinaarapteekidele 7%.

Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal.

Suurima käibega ravimirühm oli parasiidivastased ained, mille osakaal veterinaarravimite turumahust moodustas 21,4%. Järgnesid immunoloogilised ja infektsioonivastased ained, mille osakaal oli vastavalt 21,0% ja 19,4% turumahust. 

Veterinaarravimite III kvartal 2023 kokkuvõtvalt:
 • Veterinaarravimite turumaht: 4,8 miljonit eurot
 • Veterinaarravimite müük veterinaararstidele: 4,5 miljonit eurot
 • Veterinaarravimite müük üld- ja veterinaarapteekidele: 0,3 miljonit eurot
 • Parasiidivastased ained (QI): 1,0 miljonit eurot
 • Immunoloogilised ained (QP): 1,0 miljonit eurot
 • Infektsioonivastased ained (QJ): 0,9 miljonit eurot