Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimite turumaht I kvartalis

23.05.2023 | 09:49

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht vähenes 3% ja veterinaarravimite turumaht suurenes 5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
  • Jaga

Inimestel kasutatavad ravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht oli I kvartalis 105,5 miljonit eurot, vähenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes ligi 3%. Viimase viie aasta ravimituru andmed kvartalite lõikes on kujutatud Joonisel 1.

Joonis 1. Inimestel kasutatavate ravimite turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal.

Suurima käibega ravimirühm – kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained

2023. aasta I kvartalis turustas 28 Eestis tegutsevat ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet ravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele ravimite hulgiostu õigust omavatele asutustele. 68,7% käibest moodustas müük üldapteekidele, 29,8% haiglaapteekidele ning 1,5% teistele asutustele. Ravimituru käibest 85,4% moodustas retseptiravimite, 14,1% käsimüügiravimite ning 0,5% haiglapakendite müük.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (26 miljonit eurot). Järgnesid süsteemseks kasutamiseks mõeldud infektsioonivastased ained (13 miljonit eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (12 miljonit eurot). Ühtekokku moodustasid need kolm rühma üle 50% I kvartali ravimituru käibest.

Humaanravimite I kvartal 2023 kokkuvõtvalt:

 • Ravimiturg: 105,5 miljonit eurot

 • Ravimite müük üldapteekidele: 72,5 miljonit eurot

 • Ravimite müük haiglaapteekidele:  31,5 miljonit eurot

 • Ravimite müük teistele asutustele:  1,5 miljonit eurot

 • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 26 miljonit eurot

 • Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks: 13 miljonit eurot

 • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 12 miljonit eurot

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht ulatus 2023. aasta I kvartalis 4,1 miljoni euroni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5% suurem. Eestis turustas veterinaarravimeid seitse hulgimüüjat, sh müük veterinaararstidele ja põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele moodustas 93% kogukäibest ning müük üld- ja veterinaarapteekidele 7%.

Joonis 2. Veterinaarravimite (loomadel kasutatavate ravimite) turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal.

Suurima käibega ravimirühm oli parasiidivastased ained, mille osakaal veterinaarravimite turumahust moodustas 23%. Järgnesid infektsioonivastased ja immunoloogilised ained, mille osakaal oli vastavalt 21% ja 19%.

Veterinaarravimite I kvartal 2023 kokkuvõtvalt:

 • Veterinaarravimite turumaht: 4,1 miljonit eurot

 • Veterinaarravimite müük veterinaararstidele: 3,9 miljonit eurot

 • Veterinaarravimite müük üld- ja veterinaarapteekidele: 0,3 miljonit eurot

 • Parasiidivastased ained (QI): 0,94 miljonit eurot

 • Infektsioonivastased ained (QJ): 0,85 miljonit eurot

 • Immunoloogilised ained (QP): 0,80 miljonit eurot