Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rakkude, kudede ja elundite hankimine ja käitlemine

Inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite siirdamine on tihtipeale ainus ravimeetod, mis parandab patsiendi elukvaliteeti ja pikendab eluiga. Inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite puhul eristatakse nende hankimist, käitlemist ja siirdamist.

Hankimine ja käitlemine

  • Hankimine on doonori valimine, rakkude, kudede ja elundite eemaldamine ning hangitud rakkude, kudede ja elundite pakendamine, märgistamine ja väljastamine käitlejale või siirdajale.
  • Käitlemine on rakkude, kudede ja elundite kirjeldamine, kodeerimine, märgistamine, uurimine, säilitamine ja töötlemine ning käideldud rakkude, kudede ja elundite pakendamine, märgistamine, ladustamine, vabastamine ja väljastamine siirdajale.

Hankimise ja käitlemise protseduur peab tagama, et siirdatavad rakud, koed ja elundid oleksid retsipiendile ohutud ja efektiivsed.

Vaata ka

Viimati uuendatud: 31.01.2022