Teatis - kõrvaltoime teatise vorm ravimi kasutajale

Ravimi kõrvaltoime on igasugune kahjulik ja soovimatu toime ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, ennetamise või ravi käigus, samuti ravimi üleannustamisel ja mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi ja tekkinud reaktsiooni vahel. Kõik ravimid (nii arsti poolt välja kirjutatud kui apteegist retseptita ostetud käsimüügiravimid) võivad tekitada kõrvaltoimeid ning kõrvaltoimete raskus võib erineda kergest kuni eluohtlikuni.

Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata seosest ravimiga (st on ajaline seos).
  • Praegune Kõrvaltoime teatise saatja
  • Patsiendi andmed
  • Kõrvaltoime kirjeldus
  • Kahtlustatav ravim
  • Andmed raviarsti kohta
  • Kaasuvad haigused
  • Lõpetatud

Palun märkige kindlasti kontaktandmed õigesti, et saaksime Teiega ühendust võtta. Vastasel juhul ei saa me kõrvaltoime teatist hinnata, vajadusel lisaküsimusi küsida ja Teile tagasisidet anda. Kinnitame, et isikuandmed on konfidentsiaalsed ning me ei edasta neid kolmandale osapoolele (välja arvatud Teie loal raviarstile lisaandmete saamiseks).

Kui teatise saatja on apteeker, lisage palun patsiendi andmed:
Kontaktandmed on vajalikud, et saaksime patsienti nõustada ja vajadusel lisaandmeid küsida.

Viimati uuendatud: 04.01.2022